mapaNa letošní závěrečnou regatu byly připraveny tratě s ohledem na vodní plochu, kde se regata uskuteční. Vzhledem k tomu, že je možné překážky kotvit pouze na stěny bazénu, vyznačuje se trať minimem klasických branek ve všech kategoriích. Při návrhu byl také kladen důraz na snadnou orientaci.

Všechny kategorie ve všech soutěžních plavbách startují stejným způsobem. Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START“ a spustí časomíru pro přípravu na start. Soutěžící kapitáni spustí svoje remorkéry v učeném prostoru na vodu a přiváží je k soutěžnímu vleku. Svoji připravenost k soutěžní plavbě kapitán družstva oznámí rozhodčímu zvolání „START“. Rozhodčí ukončí časomíru pro přípravu na start a zahájí soutěžní plavbu povelem „START“. Současně spustí časomíru pro soutěžní plavbu.

LTT

TTC2020-TTC01-LTT

Soulodí vypluje z PB4 do PB3 přes zaústění z/k plavba pokračuje do PK2, který opustí přes zaústění z/k. Následně vpluje do PK4 přes zaústění z a plavební kanál opustí přes zaústění k. Následně propluje branky 2 a 4. Po proplutí branek vpluje do PK2 přes zaústění z/k, pokračuje do PB3 a PB4. V PB4 provede předepsaný manévr – „Obrat 270°„. Po provedení manévru nastává změna směru plavby a na zpětný chod pluje k nárazníkům, kde provede manévr „Přistání na nárazníky„. Tím soutěžní plavba končí.

TTT

TTC2020-TTC01-TTT

Soulodí vypluje z PB2 do PB1 přes zaústění z/k plavba pokračuje do PK1, který opustí přes zaústění z/k. Následně vpluje do PK3 přes zaústění z a plavební kanál opustí přes zaústění k. Následně propluje branky 1 a 3. Po proplutí branek vpluje do PK1 přes zaústění z/k, pokračuje do PB1 a PB2. V PB2 provede předepsaný manévr – „Obrat 270°„. Po provedení manévru nastává změna směru plavby a na zpětný chod pluje k nárazníkům, kde provede manévr „Přistání na nárazníky„. Tím soutěžní plavba končí.

TR1

TTC2020-TTC01-TR1

Soulodí vypluje z DOK-TR na zpětný chod. Poté provedu změnu směru plavby a přes zaústění z vpluje do PK5. Následně vpluje do ZD1 a zde provede manévr „Zdymadlo“ v délce 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje v plavbě kolem bóje B1 a přes zaústění z vpluje do PB5, kde provede manévr „Přistání k bóji“ v délce 5 sekund. Bóje se musí dotýkat čelo soulodí. Po provedení manévru soulodí vypluje z PB5 přes zaústění k, mine bóji B1 a vpluje do ZD1 přes zaústění k1, kde provede manévr „Zdymadlo“ v délce 5 sekund. Po provedení manévru propluje PK5. Následně vpluje do DOK-TR, kde provede manévr „Přistání k bóji“ v délce 3 sekundy. Po provedení manévru soutěžní plavba končí.

TR2

TTC2020-TTC01-TR2

Soulodí vypluje z DOK-TR na zpětný chod. Poté provedu změnu směru plavby a přes zaústění z vpluje do PK5. Následně vpluje do ZD1 a zde provede manévr „Zdymadlo“ v délce 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje v plavbě kolem bóje B1 a přes zaústění z vpluje do PB5, kde provede manévr „Přistání k bóji“ v délce 5 sekund. Bóje se musí dotýkat záď soulodí. Po provedení manévru soulodí vypluje z PB5 přes zaústění k, mine bóji B1 a vpluje přes zaústění k2 do  PK5. Následně vpluje do DOK-TR, kde provede manévr „Přistání k bóji“ v délce 3 sekundy. Po provedení manévru soutěžní plavba končí.

Keba