stavbatrateSoutěžní tratě do Jinolic mají trochu netradičně pojaté ukončení a vlastně i start soutěžní plavby. Je to poprvé, kdy soulodí bude soutěžní plavbu končit proplutím určené branky. Soulodí musí určenou branku proplout celé, teprve potom dojde k zastavení časomíry. Důvodem této „anomálie“ jsou technické problémy, které by na místě mohly nastat.

Zahájení soutěžní plavby

Všechny soutěžní plavby ve všech kategoriiích začínají stejně! Remorkéry jsou na břehu a soutěžící čekají až rozhodčí vydá pokyn k zahájení soutěžní plavby. Rozhodčí vydá pokyn k zahájení soutěžní plavby zvoláním „PŘÍPRAVIT KE STARTU“. Soutěžící po tomto povelu zapnou remorkéry a spustí je v určeném kotvišti na vodu. Pokud remorkér nelze spustit v prostoru kotviště, může být spuštěn jinde, ale remorkér musí do prostoru kotviště doplout aniž by ohrozil nebo omezil jiné soutěžní plavby. Kapitán družstva ohlásí připravenost ke stratu rozhodčímu zvoláním „START“. Rozhodčí zastaví časomíru pro přípravu na start, zvolá „START“ a spustí časomíru pro soutěžní plavbu. Remorkéry poté vyplují z kotviště a v nejkratším kurzu zamíří k určenému vleku. Provedou manévr „převzetí lana“ dle pravidel. Soutěžící remorkéry uváží k vleku a pokračují v soutěžní plavbě. Behem uvazování se časomíra nezastavuje!

Lehký TT

ttc03-ltt-1První kolo. Po uvázání soulodí pluje do přístavního bazému PB-A zaústění K2 propluje bazénem a opustí jej zaústěním Z2. Znovu vpluje do bazénu PB-A zaústěním Z1 a provede manévr „přistání k bóji“ tak, že se vlek musí současně dotýkat bójí B5 a B6. Provedení manévru oznámí rozhodčí zvoláním „HOTOVO“. Soulodí z bazému PB-A propluje do bazému PB-2 a ten opustí zaústěním K1. Dále pokračuje brankami 1 – 2 – 3 a vpluje do plavebního kanálu PK2 zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Poté propluje brankou 11, která je brankou cílovou.

ttc03-ltt-2Druhé kolo. Po uvázání soulodí propluje branky 1 – 2 – 3, levobokem mine samostatnou bóji B1 a zaústěním K vpluje do plavebního kanálu PK1, který opustí zaústěním Z. Dále propluje brankou 4 a vpluje do oblasti „NAVIGACE“, která je tvořena skupinou skalisek. Propluje branky navigace 5 – 6 – 7, pravobokem mine samostanou zelenou bóji B2 a propluje branku navigace 8. Dále propluje klasickou brankou 6. V bodě A zahájí manévr „Vyvázání k bóji na rejdě“ v souladu s pravidly. Po provedení manévru propluje cílovou brankou 7.

ttc03-ltt-3Třetí kolo. Po uvázání soulodí propluje branky 1 – 2 – 3, vpluje do přístavního bazénu PB-A zaústěním Z1 a vypluje z něj zaústěním K2. Vpluje do přístavního bazénu PB-2 zaústením K2 a provede manévr „přistání k bóji“ tak, že se vlek musí současně dotýkat bójí B7 a B8. Provedení manévru oznámí rozhodčí zvoláním „HOTOVO“. Po provedení manévru propluje do přístavního bazénu PB-A, který opustí zaústěním Z2. Levobokem mine samostatnou bóji B1 a zaústěním Z vpluje do plavebního kanálu PK1, který opustí zaústěním K. Dále propluje klasickou brankou 6. V bodě A zahájí manévr „Vyvázání k bóji na rejdě“ v souladu s pravidly pro tug towing. Po provedení manévru propluje cílovou brankou 7.

Těžký TT

ttc03-ttt-1První kolo. Neobsahuje žádný vyjímečný manévr, soulodí proplouvá branky ve stanoveném kurzu. V bodě A zahájí manévr „Vyvázání k bóji na rejdě“ v souladu s pravidly pro tug towing. Po provedení manévru propluje cílovou brankou 7.

ttc03-ttt-2Druhé kolo. Soulodí proplouvá trať ve stanoveném kurzu. V obou přístavních bazénech PB-A a PB-2 provádí manévr „přístání k bóji“. Nejdříve u bójí B5 a B6 a následně u bójí B7 a B8. Vlek se pokaždé musí dotýkat obou bójí. Cílovou brankou je branka č. 7.

ttc03-ttt-3Třetí kolo. Soulodí propluje branky 1 – 2 – 3 a vpluje do plavebního kanálu PK2 zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Následně propluje branky 11 – 8 – 9 – 9a. Mine samostatnou bóji B1 levobokem a vpluje do plavebního kanálu PK1 zaústěním Z a vypluje zaústěním K. Propluje brankou č.7, která je brankou cílovou.

Tlačné remorkéry – jednošroubé

ttc03-tlr1-1První kolo. Po uvázání soulodí propluje branky 8-9-9a propluje plavebním kanálem PK2 zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Vpluje do doku „VYKLOPNIK“. Vlek se musí nejprve dotknout bóje B9 (vyložení). Rozhodčí dotyk oznámí zvoláním „HOTOVO“. Poté soulodí vycouvá a vlek se musí dotknout bóje B10 (naložení). Rozhodčí dotyk oznámí zvoláním „HOTOVO“. Poté soulodí z „VYKLOPNIKU“ vycouvá. Během vyložení a naložení nesmí soulodí celou svou délkou opustit dok „VYKLOPNIK“. Částečně jej opustit může. Cílovou brankou je branka č.11.

ttc03-tlr1-2Druhé kolo. Soulodí propluje trať ve stanoveném kurzu. V bazénu PB-2 provede manévr „přistání k bóji“ u bóje B8. Bóje B7 se soulodí nesmí dotknout. Do plavebního kanálu PK2 vpluje zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Cílovou brankou je branka č.11. Pro ostatní překážky platí stejná pravidla jak bylo uvedeno výše.

ttc03-tlr1-3Třetí kolo. Proplouvá se ve stanoveném kurzu. Do plavebního kanálu PK2 vpluje zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Pro proplutí jednotlivých překážek platí stejná pravidla jako v předchozích kolech. Cílovou brankou je opět branka č.11.

Tlačné remorkéry – vícešroubé

ttc03-tlr2-1První kolo. Soulodí propluje branky 8-9-9a, dále do plavebního kanálu PK2 vpluje zaústěním Z (bod A). Plavební kanál musí opustit zaústěním K (bod B). Jak kanál soulodí propluje je na volbě družstva. Pokračuje do doku „OBRATISTE“ do kterého vpluje zaústěním Z a opustí jej zaústěním K. Způsob proplutí mezi body A a B záleží na volbě družstva. Následuje branka č.10 a  branka č.11, která je brankou cílovou.

ttc03-tlr2-2Druhé kolo. Soulodí proplouvá soutěžní trať ve stanoveném kurzu. Jednotlivé překážky proplouvá stejně jak již bylo popsáno u předchozích kol. Pouze v doku „VYKLOPNIK“ se vlek musí nejprve dotknout bóje B10 a teprve potom bóje B9. Cílovou brankou je branka č.11.

ttc03-tlr2-3Třetí kolo. Soulodí propluje branky 8-9-9a, dále do přístavního bazénu PB-A zaústěním Zě, kde provede manévr „přistání u bóje“ u bóje B6. Bóje B5 se dotknout nesmí. Propluje do bazénu PB-2, kde provede mnévr „přistání u bóje“ u bóje B8. Bóje B7 se dotknout nesmí. Ostatní překážky proplouvá stejně jak bylo popsáno u předchozích kol. Cílovou brankou je branka č.11.

Ukončení soutěžní plavby

je u všech kol a kategorií stejné. Po proplutí celého soulodí cílovou brankou rozhodčí zastaví časomíru. Zastavení časomíry oznámí zvoláním „STOP“. Remorkéry soutěžní vlek nejkratší cestou dotáhnou zpět k molu, kde se odvážou a vlek zakotví.