mapaLetos jsme pro Vás připravili pravděpodobně jeden z nejnáročnějších manévrů v historii tug towingu v ČR pro vlečné remorkéry. Rovnou se přiznáváme, že jsme ho okopírovali od anglických modelářů. Most ale poskytuje pro zařazení takového manévru ideální podmínky. Také bude poprvé použit nový vlek pro tug towing – plovoucí pracovní prám s jeřábem. Zatím jen v kategorii tlačných remorkérů. Budete muset dobře promyslet délku vlečných lan, jak se připojit k vleku a jak to všechno proplout. Doufáme, že Vás trať zaujme.

003Projektování tratě do Mostu si vyžaduje speciální postup. Vzhledem k tomu, že trať je potřeba vyprojektovat pro minimální prostor, je bazén nakreslen v měřítku. Jednotlivé špejle pak představují jednotlivé plastové trubky. Další si snadno domyslíte. Z kousku plastu je v měřítku vystřižen i největší vlek a testuje se, zda se do všech překážek vejde a zda se všude vytočí. Pro vlečné remorkéry jsme nakonec museli oželet použití vleku s jeřábem. Opravdu nebyl prostor. Ze stejných důvodů mají jednošroubé a vícešroubé tlačné remorkéry stejnou trať i vleky. V Protivanově bude ale místa určitě dost a nový vlek bude použit i pro vlečné remorkéry. 🙂

Použití vleků

  • Lehký TT – vlek pro lehký TT – Malý kačer
  • Těžký TT – vlek Sofia
  • Tlačné remorkéry – nákladní prám s jeřábem a nákladní vana NAMOLO

Použité zkratky

  • PK – plavební kanál
  • PB – přístavní bazén
  • B – samostatná bóje
  • V – výklopník

Zhájení soutěžního kola je pro všechny kategorie stejné. Před zahájením soutěžního kola musí být remorkéry na břehu! Rozhodčí vydá pokyn „PŘÍPRAVA KE STARTU“, poté soutěží spustí remorkéry do prostoru KOTVIŠTĚ a kapitán ohlásí „START“. Od tohoto okamžiku běží časomíra pro soutěžní plavbu.

Lehký TT první a třetí kolo

ttc01-ltt1Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují PK-2 a vplují do PB-LTT, kde převezmou lana a uváží se k vleku pro lehký TT. Soulodí pokračuje vyplutím z PB-LTT a pokračuje do PK-1. Do DOK-A musí vlek vplout přídí. Dále soulodí pokračuje do DOK-B a DOK-C, přičemž do DOK-C musí opět vplout přídí. V DOK-C soulodí provede přistání mezi značky. Poté pokračuje v kurzu 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – B2(levobokem) – PK-2 – PB-LTT, kde provede přistání mezi vyznačené značky, přičemž příď vleku musí směřovat ke KOTVIŠTĚ.

Lehký TT druhé kolo

ttc01-ltt2Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují PK-2 a vplují do PB-LTT, kde převezmou lana a uváží se k vleku pro lehký TT. Soulodí pokračuje vyplutím z PB-LTT a pokračuje v kurzu PK-1 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – B2(levobokem). Do DOK-A musí vlek vplout přídí. Dále soulodí pokračuje do DOK-B a DOK-C, přičemž do DOK-C musí opět vplout přídí. V DOK-C soulodí provede přistání mezi značky. Z DOK-C soulodí propluje PK-2 a vpluje do PB-LTT, kde provede přistání mezi vyznačené značky, přičemž příď vleku musí směřovat ke KOTVIŠTĚ.

Těžký TT první a třetí kolo

ttc01-ttt1Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují PK-2 a vplují do PB-TTT, kde převezmou lana a uváží se k vleku pro těžký TT. Soulodí pokračuje vyplutím z PB-TTT a pokračuje v kurzu PK-1 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – B2(levobokem). Do DOK-A musí vlek vplout přídí. Dále soulodí pokračuje do DOK-B a DOK-C, přičemž do DOK-C musí opět vplout přídí. V DOK-C soulodí provede přistání mezi značky. Z DOK-C soulodí propluje PK-2 a vpluje do PB-TTT, kde provede přistání mezi vyznačené značky, přičemž příď vleku musí směřovat ke PB-TLR.

Těžký TT druhé kolo

ttc01-ttt2Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují PK-2 a vplují do PB-TTT, kde převezmou lana a uváží se k vleku pro těžký TT. Soulodí pokračuje vyplutím z PB-TTT a pokračuje do PK-1. Do DOK-A musí vlek vplout přídí. Dále soulodí pokračuje do DOK-B a DOK-C, přičemž do DOK-C musí opět vplout přídí. V DOK-C soulodí provede přistání mezi značky. Poté pokračuje v kurzu 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – B2(levobokem) – PK-2 – PB-LTT, kde provede přistání mezi vyznačené značky, přičemž příď vleku musí směřovat ke PB-TLR.

Tlačné remorkéry první kolo

ttc01-tlr1Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ a vplují do PB-TLR, kde provedou přivázání k vleku (pracovní prám s jeřábem). Soulodí vypluje z PB-TLR a dále pokračuje v kurzu B1-B2(levobokem)B3 (levobokem, zavěšené břemeno z opačné strany (růžová plocha), vlek ani břemeno se nesmí dotknout bóje). Potom umístí zavěšené břemeno do V-1 tak, aby celým svým objemem se dostalo za značky a nesmí se dotknout stěn V-1. Dále pokračuje v kurzu 5 – 6 – 2 – B2(levobokem) – PB-TLR, kde provede přistání tak, že se čelo prámu dotkne žluté bóje a zavěšené břemeno bude v sousedním PB (růžová plocha).

Tlačné remorkéry druhé kolo

ttc01-tlr2Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ a vplují do PB-TLR, kde provedou přivázání k vleku (nákladní vana NAMOLO). Soulodí vypluje z PB-TLR a dále pokračuje v kurzu B1 – PK-2 – B4(čelo prámu se musí dotknout bóje) – PK-1 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 – B6(provede přistání na REJDA) – B2(levobokem)PB-TLR, kde provede přistání tak, že se čelo prámu dotkne žluté bóje.

Tlačné remorkéry třetí kolo

ttc01-tlr3Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ a vplují do PB-TLR, kde provedou přivázání k vleku (pracovní prám s jeřábem). Soulodí vypluje z PB-TLR a dále pokračuje v kurzu B1 – B2(levobokem) – B3 (levobokem, zavěšené břemeno z opačné strany (růžová plocha), vlek ani břemeno se nesmí dotknout bóje). Potom umístí zavěšené břemeno do V-1 tak, aby celým svým objemem se dostalo za značky a nesmí se dotknout stěn V-1. Dále pokračuje v kurzu 5 – 6 – 2 – B6(provede přistání na REJDA) –  B2(levobokem)PB-TLR, kde provede přistání tak, že se čelo prámu dotkne žluté bóje a zavěšené břemeno bude v sousedním PB (růžová plocha).

Konec soutěžní plavby

U všech kol a kategorií končí soutěžní plavba provedením předepsaného přistání.

Ještě video, které sloužilo jako inspirace pro trať v Mostě:

 
Keba