mapaTrať na „Víkend s Tug Towingem“ pro Vás tentokráte vyprojektoval Robert Jurka. Poplujeme opět v plaveckém bazénu, ale tentokráte se jedná o bazén nekrytý – venkovní. Takže Vás čeká opět málo prostoru a navíc povětrnostní vlivy. Bazén není příliš veliký, ale rozhodně je větší než ten v Mostě. Výhodou je, že svoji plavbu budete moci sledovat z libovolného místa. Přístup do vody je usnadněn schodištěm. Bude to rozhodně nová zkušenost.

LTT 1. kolo

ttc02-ltt-1kolo

Vlek: Malý Kačer

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ zádí ke kratší straně bazénu. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vyplouvá soulodí brankou „LL“ (za touto brankou se opět začínají počítat dotyky), mine samostatnou bóji B2 levobokem, propluje brankou č. 9 a zamíří ke zdymadlu, kde provede následující manévr: soulodí vpluje do zdymadla zaústěním 36, v rozšířené části zdymadla zastaví soulodí a přirazí bokem vleku na výklopník nejdříve na jedné a následně i na druhé straně zdymadla. Pak vypluje ze zdymadla vyústěním 37 a pokračuje v plavbě soustavou branek 4 – 22 – 21 – 20 – 19 – 16 – 15 – 14 a 13. Dále propluje soulodí plavebním kanálem 35-34. Pak zamíří do bazénu „LTT“, do kterého vpluje brankou „L“ a provede přistání tak, aby vlek byl opět zádí ke kratší straně bazénu. Tím soutěžní jízda končí.

LTT 2. kolo

ttc02-ltt-2kolo

Vlek: Jeřáb NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vyplouvá soulodí brankou „L“ (za touto brankou se opět začínají počítat dotyky), propluje brankami 10 – 11 – 12 a zamíří do branky 1, kterou propluje tak, že soulodí mine středovou bóji v brance levobokem a vyložené závaží projde prostorem mezi středovou a červenou bójí branky (růžová plocha). Dále soulodí pokračuje brankou 2 ke stěně J1 kterou míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následuje proplutí branky 3 a 4 a stěna J2 – opět soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následuje branka 8 a 9, která se propluje analogicky s brankou 1 (soulodí míjí středovou bóji levobokem, závaží z opačné strany – růžová plocha. ZDE NEPLATÍ BARVY BÓJÍ BRANKY – PLUJE SE PODLE KURSU!) Následně soulodí COUVÁNÍM vpluje do bazénu „LTT“ brankou „L“ a provede přistání do vymezeného prostoru pro jeřáb. Tím jízda končí.

LTT 3. kolo

ttc02-ltt-3kolo

Vlek: spojené soulodí – Malý Kačer a nákladní vana NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ zádí ke kratší straně bazénu. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „LTT“ brankou „LL“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou „L“ (za touto brankou se opět začínají počítat dotyky) a zamíří do plavebního kanálu 33-32 a po jeho proplutí pokračuje brankami 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 22, propluje ve vymezeném koridoru a dále brankami 13 – 8 – 9, mine pravobokem bóji B2 a do přístavního bazénu „LTT“ vpluje brankou 42 a pak „LL“. V přístavu provede soulodí přistání a tím jízda končí.

TTT 1. kolo

ttc02-ttt-1kolo

Vlek: Jeřáb NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TTT“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vyplouvá soulodí brankou „T“ (za touto brankou se opět začínají počítat dotyky) a zamíří do branky 1, kterou propluje tak, že soulodí mine středovou bóji v brance levobokem a vyložené závaží projde prostorem mezi středovou a červenou bójí branky (růžová plocha). Dále soulodí pokračuje brankou 2 ke stěně J1 kterou míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následuje proplutí branky 3 a 4 a stěna J2 – opět soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následuje branka 8 a 9, která se propluje analogicky s brankou 1 (soulodí míjí středovou bóji levobokem, závaží z opačné strany – růžová plocha. ZDE NEPLATÍ BARVY BÓJÍ BRANKY – PLUJE SE PODLE KURSU!) a dále propluje soulodí brankami 12 – 11 – 10 (TAKTÉŽ ZDE NEPLATÍ BARVY BÓJÍ BRANKY – PLUJE SE PODLE KURSU!) Následně soulodí COUVÁNÍM vpluje do bazénu „TTT“ brankou „T“ a provede přistání do vymezeného prostoru pro jeřáb. Tím jízda končí.

TTT 2. kolo

ttc02-ttt-2kolo

Vlek: spojené soulodí – Malý Kačer a nákladní vana NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ zádí ke kratší straně bazénu. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou „T“ (za touto brankou se opět začínají počítat dotyky) a zamíří do plavebního kanálu 32-33 a po jeho proplutí pokračuje brankami 9 – 8 – 13, propluje ve vymezeném koridoru a dále brankami 22 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. Následně propluje plavebním kanálem 31-30 a do přístavního bazénu „TTT“ vpluje brankou 40 a pak „TT“. V přístavu provede soulodí přistání a tím jízda končí.

TTT 3. kolo

ttc02-ttt-3kolo

Vlek: Plošina

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TTT“ ve vymezeném prostoru. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště, přičemž jeden remorkér vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ a druhý remorkér musí proplout brankou 41 a následně vpluje do přístavního bazénu „TTT“ brankou „TT“ Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou „T“ tak, že středová bóje projde mezi plováky vleku. Dále branka 1 a opět středová bóje branky projde mezi plováky vleku. Pak branky 2 a 8 a následně branka 9, kterou soulodí procouvá a středová bóje přitom projde mezi plováky vleku. Pak soulodí obepluje pravobokem bóji B2 a podél spodní strany plavebního kanálu 34-35 zamíří do branky 2, mine levobokem bóji B1, propluje brankou 1 se středovou bójí mezi plováky vleku a do přístavního bazénu „TTT“ vpluje brankou „T“ opět se středovou bójí mezi plováky vleku. V přístavním bazénu „TTT“ provede soulodí přistání a tím jízda končí.

TLR1 1. kolo

ttc02-tlr1-1kolo

Vlek: nákladní vana NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankou 3 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR1“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1, propluje brankou 2, levobokem obepluje bóji B1 a propluje plavebním kanálem 31-30. Následně couváním propluje branku 40 a pokračuje brankou 41 k brance 42, kterou opět procouvá. Následně propluje plavební kanál 34-35 a dále branky 18 a 16.Závěr jízdy je vplutí do přístavního bazénu TLR1 a provedení přistání dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu. Tím jízda končí.

TLR-1 2. kolo

ttc02-tlr1-2kolo

Vlek: nákladní vana RJ.

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankou 3 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR1“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1, propluje brankou 2 a dále plavebním kanálem 31-30. Dále obepluje levobokem bóji B2 a plavebním kanálem 34-35 zamíří k sérii branek 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22. Po proplutí zamíří do přístavního bazénu TLR1, kde provede přistání dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu. Tím jízda končí.

TLR-1 3. kolo

ttc02-tlr1-3kolo

Vlek: Jeřáb

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankami 22 – 21 – 20 – 19 – 17 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR1“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1 a po proplutí brankami 15 – 14 – 13 – 7 – 6 – 5 – 4 zamíří ke stěně J1, kterou míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Po proplutí zamíří do přístavního bazénu TLR1, kde provede přistání dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu a závaží bude v sousedním odděleném prostoru přístavního bazénu (růžová plocha). Tím jízda končí.

TLR2 1. kolo

ttc02-tlr2-1kolo

Vlek: nákladní vana Fóglovka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankou 4 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR2“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Po vyplutí z přístavu propluje soulodí brankami 4 a 22, dále vymezeným koridorem a brankou 13. Následně obepluje levobokem bóji B1, propluje plavebním kanálem 32-33, obepluje levobokem bóji 2 a po proplutí branek 9 – 7 – 6 – 5 vpluje do přístavu TLR2 kde provede přistání s dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu. Tím jízda končí.

TLR-2 2. kolo

ttc02-tlr2-2kolo

Vlek: nákladní vana Čochtanka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankou 4 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR2“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Soulodí vypluje z přístavu a vpluje do zdymadla zaústěním 37, v rozšířené části zdymadla zastaví soulodí a přirazí bokem vleku na výklopník nejdříve na jedné a následně i na druhé straně zdymadla. Pak vypluje ze zdymadla vyústěním 36 a zamíří do branky 8 a následně do plavebního kanálu 32-33. Následně propluje brankami 10 – 2 – 13, vymezeným koridorem a brankami 22 – 3 – 4 a vpluje do přístavu TLR2 kde provede přistání s dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu. Tím jízda končí.

TLR-2 3. kolo

ttc02-tlr2-3kolo

Vlek: nákladní vana Čochtanka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“. Remorkér v kotvišti u schodů do bazénu.

Po startu vypluje remorkér z kotviště, propluje brankami 4 – 22 – 21 – 20 a následně vpluje do přístavního bazénu „TLR2“. Zde provede manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přiváže se k vleku.

Po vyplutí z přístavu propluje soulodí brankami 4 a 3, pravobokem mine stěnu J1, propluje plavebním kanálem 31-30, dále brankou 12, plavebním kanálem 34-35, brankou 8, propluje zdymadlem 36-37 a vpluje do přístavu TLR2 kde provede přistání s dotykem čela soulodí o žlutou bóji – tato bóje se přitom nesmí dotknout stěny přístavního bazénu. Tím jízda končí.

Projekt tratí: Robert Jurka

Popis tratí: MSOB