mapa Protivanov většina z nás velice dobře zná. Jedna strana přírodního plaveckého bazénu poskytuje velice dobré podmínky pro vybudování přístavního komplexu, odpadá stavění mol. Jedná se o klasické prostředí, kde lze očekávat všechny rozmary počasí, hlavně větru. Jeho střihy už potrápily mnohé z nás. Proto např. boční dokování na trati bude jistě lahůdkou. 🙂

LTT 1. kolo

ttc03-ltt-1kolo

Vlek: Malý Kačer

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ přídí k přístavnímu bazénu „TTT“. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „LTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou mezi žlutou a zelenou bójí. Soulodí vpluje do kanálu (30 – 31), mine levobokem B1, vpluje do kanálu (32 – 33), mine levobokem B2. Dále soulodí pokračuje v kurzu 8 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 29 – 6 – 5 – 4. Manévr v propusti s vycouváním, branka 9 a 10 se propluje mezi středovou bójí a zelenou bójí. Soulodí vpluje do kanálu (32 – 30). Do přístavního bazénu „LTT“ projede mezi zelenou a žlutou bójí. V přístavním bazénu „LTT“ provede soulodí přistání a tím jízda končí.

LTT 2. kolo

ttc03-ltt-2kolo

Vlek: Jeřáb

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi, jeřáb je přídí k přístavnímu bazénu „TTT“. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „LTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vyplouvá soulodí brankou tak, že soulodí mine středovou bóji v brance levobokem a vyložené závaží projde prostorem mezi středovou a zelenou bójí branky (růžová plocha). Dále soulodí pokračuje v kurzu B2 – 8 – 7. Manévr boční dok. Dále soulodí pokračuje v kurzu 27 – 28 – 29 – 6 – 5. Stěnu J1, míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následně soulodí COUVÁNÍM vpluje do bazénu „LTT“ a provede přistání do vymezeného prostoru pro jeřáb. Tím jízda končí.

LTT 3. kolo

ttc03-ltt-3kolo

Vlek: spojené soulodí Malý Kačer a nákladní vana NAMOLO.

Startovní pozice: Vlek v přístavu „LTT“ přídí k přístavnímu bazénu „TTT“. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „LTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou mezi žlutou a zelenou bójí. Soulodí vpluje do kanálu (34 – 35). Dále soulodí pokračuje v kurzu 4 – 5 – 6. Vpluje do kanálu (29 – 20) a (35 – 34), mine levobokem B2, vpluje do kanálu (33 – 32), mine pravobokem B1, vpluje do kanálu (31 – 30). Do přístavního bazénu „LTT“ projede mezi zelenou a žlutou bójí. V přístavním bazénu „LTT“ provede soulodí přistání a tím jízda končí.

TTT 1. kolo

ttc03-ttt-1kolo

Vlek: Jeřáb

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TTT“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi, jeřáb je zádí k přístavnímu bazénu „LTT. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „TTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vyplouvá soulodí brankou tak, že soulodí mine středovou bóji v brance levobokem a vyložené závaží projde prostorem mezi středovou a zelenou bójí branky (růžová plocha). Dále soulodí pokračuje v kurzu B2 – 8 – 7. Manévr boční dok. Soulodí vpluje do kanálu (29 – 20). Stěnu J1, míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Následně soulodí COUVÁNÍM vpluje do bazénu „TTT“ a provede přistání do vymezeného prostoru pro jeřáb. Tím jízda končí.

TTT 2. kolo

ttc03-ttt-2kolo

Vlek: spojené soulodí Malý Kačer a nákladní vana NAMOLO

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TTT“ zádí k přístavnímu bazénu „LTT“. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „TTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí brankou mezi žlutou a zelenou bójí, levobokem míjí B2 – 8 (pluje se podle kurzu). Soulodí vpluje do kanálu (20 – 29), v kurzu následuje 6 – 5 – 23 – 26 – 7. Manévr čelní dok. Soulodí vpluje do kanálu (34 – 35), mine levobokem B1 a vpluje do kanálu (32 – 33). Do přístavního bazénu „TTT“ projede mezi zelenou a žlutou bójí. V přístavním bazénu „TTT“ provede soulodí přistání a tím jízda končí.

TTT 3. kolo

ttc03-ttt-3kolo

Vlek: Plošina

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TTT“ ve vymezeném prostoru. Remorkéry v kotvišti mezi přístavními bazény – každý v samostatném.

Po startu vyplují remorkéry z kotviště. Do přístavního bazénu „TTT“ projedou mezi červenou a žlutou bójí. Zde provedou remorkéry manévr „převzetí lana“ (do tohoto okamžiku se remorkérům počítají dotyky) a přivážou se k vleku.

Z přístavu vypluje soulodí tak, že středová bóje projde mezi plováky vleku. Následuje bóje B2 a branka 8 (pluje se podle kurzu). Manévr v propusti s vycouváním, branka 10 a 9 se propluje tak, že středová bóje je mezi plovákami. Potom kurzem 4 – 5 – 6. Manévr boční dok. Potom kurzem 7 – 8, v obou brankách podle kurzu. Do přístavního bazénu „TTT“ soulodí projede tak, že středová bóje projde mezi plováky vleku. V přístavním bazénu „TTT“ provede soulodí přistání a tím jízda končí.

Spuštění remorkérů na vodu v oblasti u tlačné vany a spojení soulodí. Remorkér se vloží mezi molo a vanu. Vane je v přístavu zádí k molu, soulodí po startu vyjede. Přistání celým dokem k molu se couvá a záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR1 1. kolo

ttc03-tlr1-1kolo

Vlek: nákladní vana NAMOLO.

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“, přídí od mola.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1, levobokem mine B1, vpluje do kanálu (32 – 33), levobokem mine B2, jede v kurzu 8 – 7. Manévr čelní dok. Vpluje do kanálu (34 – 35). Jede v kurzu 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 29 – 6 – 5 – 4. Manévr v propusti s vycouváním, branka 9 a 10 se propluje mezi středovou bójí a zelenou bójí. Vpluje do kanálu (35 – 34). Do přístavního bazénu TLR1 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR1 2. kolo

ttc03-tlr1-2kolo

Vlek: nákladní vana RJ.

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“, přídí od mola.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1, vpluje do kanálu (30 – 31). Jede v kurzu 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 29 – 6 – 5 – 4. Vpluje couváním do kanálu (9 – 11), propluje mezi středovou bójí a červenou bójí. Jede v kurzu 2 – 1. Do přístavního bazénu TLR1 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR1 3. kolo

ttc03-tlr1-3kolo

Vlek: Jeřáb

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR1“ rameno se závažím vyloženo šikmo na levobok k přídi

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR1. Jede v kurzu 1 – 2 (dává pozor na protijedoucí remorkér TLR2 ;-), který jede v opačném směru), zamíří ke stěně J1, kterou míjí soulodí levobokem a závaží z opačné strany stěny (růžová plocha). Libovolným způsobem se dostane z bodu „A“ do bodu „A“ a pokračuje v kurzu 29 – 28 – 27 – 26 – 23 – 22 – 21 – 20 – 8. Libovolným způsobem se dostane z bodu „B“ do bodu „B“. Do přístavního bazénu TLR1 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola a závaží bude v sousedním odděleném prostoru přístavního bazénu (růžová plocha).Tím jízda končí.

Spuštění remorkérů na vodu v oblasti u tlačné vany a spojení soulodí. Remorkér se vloží mezi molo a vanu. Vane je v přístavu zádí k molu, soulodí po startu vyjede. Přistání celým dokem k molu se couvá a záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR2 1. kolo

ttc03-tlr2-1kolo

Vlek: nákladní vana Fóglovka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR2. Jede v kurzu 1 – 2 – 3, vpluje do kanálu (35 – 34), levobokem mine B2, jede v kurzu 8 – 7. Manévr čelní dok. Mine levobokem B3. Couváním vpluje do kanálu (29 – 20). Jede v kurzu 4 – 3 – 2 – 1. Do přístavního bazénu TLR2 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR2 2. kolo

ttc03-tlr2-2kolo

Vlek: nákladní vana Čochtanka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR2. Levobokem mine B1, vpluje do kanálu (32 – 33), levobokem mine B2, vpluje do kanálu (34 – 35), jede v kurzu 7. Manévr boční dok. Jede v kurzu 6 – 5 – 4. Manévr v propusti s vycouváním, branka 9 a 10 se propluje mezi středovou bójí a zelenou bójí. Jede v kurzu 3 – 2 – 1. Do přístavního bazénu TLR2 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola.

TLR2 3. kolo

ttc03-tlr2-3kolo

Vlek: nákladní vana Čochtanka

Startovní pozice: Vlek v přístavu „TLR2“.

Soulodí vypluje z přístavního bazénu TLR2.Vpluje do kanálu (34 – 35). Jede v kurzu 4 – 5 – 6 – 4. Manévr čelní dok. Vpluje do kanálu (33 – 32), pravobokem mine B1. Jede v kurzu 2 – 1 (dává pozor na protijedoucí remorkér TLR1 ;-), který jede v opačném směru). Do přístavního bazénu TLR2 a provedení přistání couváním, záď remorkéru se dotkne trubky mola.

Projekt tratí: Robert Jurka

Popis tratí: MSOB