mapaTratě jsem volil tentokráte jednodušší pro pohodovou a plynulou plavbu. Snad se povedlo. Všechny soutěžní plavby začínají v kotvišti. Remorkéry proplují stanoveným kursem, převezmou lano, uvážou se k vleku a ihned potom vyplují na soutěžní trať.

Lehký TT

ttc04-2012-trat_ltt_1-3 První a třetí kolo mají stejný kurs. Soulodí po uvázání remorkérů vypluje z přístavu a propluje branky 1-2-3-5, dále mine samostanou bóji B1 levobokem a vpluje do obratiště, kde provede předepsaný manévr obrat o 180°, doteky trup o trup jsou dovoleny. Po vyplutí z obratiště, propluje branky 7-9, propluje PK11. Červené samostatné bóje B4 a B3 miniou levobokem, pokračuje k samostatné bóji B1, kterou mine pravobokem. Vpluje do přístavního bazénu A, a do bazénu B musí zacouvat a provést přistání do vyznačeného prostoru.

ttc04-2012-trat_ltt_2 Soulodí po uvázání remorkérů vypluje z přístavu a mine samostatné bóje B1-B4-B3 levobokem. Propluje PK11, mine červené samostatné bóje opět levokem a propluje brankami 7-9. Vpluje do obratiště, kde provede předepsaný manévr obrat 180°. Po vyplutí z obratiště mine B1 pravobokem, propluje branky 1-2-3-5. Vpluje do přístavního bazénu A, a do bazénu B musí zacouvat a provést přistání do vyznačeného prostoru.

Těžký TT

ttc04-2012-trat_ttt_1-3 První a třetí kolo mají stejný kurs. Soulodí po uvázání remorkérů vypluje z přístavu a mine samostatné bóje B4-B3 levobokem. Propluje PK11, mine červené samostatné bóje opět levokem a propluje brankami 7-9. Vpluje do obratiště, kde provede předepsaný manévr obrat 180°. Po vyplutí z obratiště mine B1 pravobokem, propluje branky 1-2-3-5. Samostatnou bóji B1 levobokem. Vpluje do přístavního bazénu A, a do bazénu B musí zacouvat a provést přistání do vyznačeného prostoru.

ttc04-2012-trat_ttt_2  Soulodí po uvázání remorkérů vypluje z přístavu a propluje branky 1-2-3-5, dále mine samostanou bóji B1 levobokem a vpluje do obratiště, kde provede předepsaný manévr obrat o 180°, doteky trup o trup jsou dovoleny. Po vyplutí z obratiště, propluje branky 7-9, propluje PK11. Červené samostatné bóje B4 a B3 miniou pravobokem. Vpluje do přístavního bazénu A, a do bazénu B musí zacouvat a provést přistání do vyznačeného prostoru.

Tlačné remorkéry – jednošroubé

ttc04-2012-trat_tlr1_1-3 První a třetí kolo mají stejný kurs. Po uvázání remorkéru soulodí vypluje z přístavu, propluje brankami 1-2-4-6. Vpluje do DK-1, kde se vlek musí dotknout žluté bóje. Propluje PK11 a branky 10-12. V doku DK-3 provede předepsaný manévr, přistání k nárazníkům. Dále mine samostatnou bóji B2 pravpbpkem a provede přistání tak, že do přístavního bazénu zacouvá a vlek se dotkne žluté bóje.

ttc04-2012-trat_tlr1_2 Soulodí vypluje z přístavního bazénu, propluje brankou 8, vpluje do doku DK1 a provede přistání ke žluté bóji. Po přistání propluje brankami 8-10 a následně vpluje do doku DK3, kde provede přistání k nárazníkům. Potom mine samostatnou bóji B2 levobokem a poté propluje brankami 1-2-4-6-8, PK13, mine samostanou bóji B2 levobokem. Do přistávního bazénu vpluje zacouváním, přistání provede tak, že se čelo vleku musí dotknout žluté bóje.

Tlačné remorkéry – vícešroubé

ttc04-2012-trat_tlr2_1-3 Soulodí vypluje z přístavního bazénu, propluje brankou 8, vpluje do doku DK1 a provede přistání ke žluté bóji. Po přistání propluje brankami 8-10 a následně vpluje do doku DK3, kde provede přistání k nárazníkům. Potom mine samostatnou bóji B2 levobokem a poté propluje brankami 1-2-4-6-8, PK13, mine samostanou bóji B2 levobokem. Do přistávního bazénu vpluje zacouváním, přistání provede tak, že se čelo vleku musí dotknout žluté bóje.

ttc04-2012-trat_tlr2_2 První a třetí kolo mají stejný kurs. Po uvázání remorkéru soulodí vypluje z přístavu, mine samostatnou bóji B2 levobokem. propluje brankami 1-2-4-6. Vpluje do DK-1, kde se vlek musí dotknout žluté bóje. Propluje PK11 a branky 10-12. V doku DK-3 provede předepsaný manévr, přistání k nárazníkům. Dále mine samostatnou bóji B2 pravobokem a provede přistání tak, že do přístavního bazénu zacouvá a vlek se dotkne žluté bóje.

Keba