02Zadokolesový motorový remorkér „Beskydy“, postavila v roce 1956 loděnice Mělník. Od předchozích typů lodí se tento ZKMR liší nejenom novým uspořádáním palubních nástaveb a především zcela radikálním řešením vlečného navijáku. V palubní nástavbě, kterou se vchází do kajut v podpalubí bylo pamatováno s uzavřeným prostorem pro lodního radiotelegrafistu. ČSPLO pro zkvalitnění řízení lodního provozu připravovala osazení vlečných remorkérů vysílačkou s velkým dosahem, s cílem, aby zprávy o pohybu plavidla bylo možné předávat z celé trati na ústředí do Děčína.Podobně, jako tomu bylo při zajišťování spojení s plavidly na Dunaji u ČSPD. Zůstalo však jen u příprav. Radiostanice s takovým výkonem nebyly nikdy na tyto remorkéry osazeny. Dnes mají „Beskydy“ v tomto prostoru koupelnu. I „Beskydy“ od ČSPL, a.s. koupilo pražské rejdařství EVD pro svoji potřebu. Díky tomu jsou ještě i dnes, leden 2013 v provozu a slouží k vlečení a přípřežím všem potřebným protiproudním lodím na českém i německém Labi.

Inv. číslo: 63211
rok stavby: 1956
loděnice : Mělník

1. Technická data

3. Hlavní stroj :
délka tělesa: L : 54,68 m výkon ks Ni / Nuž: 550 / 495
šířka tělesa: B : 8,00 m otáčky : 320 / min.
boční výše uprostřed: H : 2,38 m max. zásoba paliva: 16778 litrů
střední ponor prázdné lodi: 0,87 m spotřeba na 1 prov. hod.: 86,71 litru

2. Technicko provozní data:
maximální délka: Lmax : 57,76 m
maximální šířka: Bmax : 9,40 m
nejvyšší pevný bod: Hfix : 4,80 m
maximální ponor: Tmax : 1,20 m
maximální ponor prázdné lodi: 0,95 m
váha prázdné lodi: 256 tun

4. Stručný popis:
Ocelové lodní těleso, nýtované. Kormidlo nevyvážené, systém Ward-Leonard. Pohon elektrický i ruční. Lodní těleso je rozděleno 7 vodotěsnými přepážkami na 8 prostorů. Drenážní čerpadlo je pístové čerpadlo hlavního motoru, Q 500 l/min. Dvojitá kolesa s natáčením o průměru 3490 mm, každé koleso má 8 lopat, 3440 x 655 mm.

5. Palubní zařízení:
Na přídi jeden kotevní dvojitý elektrcký vrátek. Kotvy 420 kg, Hall, 2x 450 kg, 1 kotva hledací 12 kg. Na zádi jeden jednoduchý kotevní elektrický vrátek s bubnem pro lano. Kotvy 420 kg, Jeden vlečný elektrický naviják, vlečné kladky, vodící oblouky. Benzinový motorek HB 125 do přívěsného člunku.

6. Strojní zařízení:
Hlavní motor Škoda 6 L 350, r.v. 1955, č.v. 7654, diesel agregát pro pohon pomocného dynama záchranného čerpadla, kompresoru Škoda 3S 110, r.v. 1955, č,v.53229, 45 ks, 1500 ot/min. Hřídelové dynamo: MEZ Vsetín, M2218-4, 16 kw, 115V, 139A.Pomocné dynamo MEZ,M r.v.1955, 18 kw, 115V, 1575 – 2500 ot, 175A, č.113908.Asynchronní motor MEZ Mohelnice 3MB r.v. 1955, 24kw, 1450 ot, 200v, č.2854615.

7. Ekonomické údaje:
Pořizovací hodnota: 8 485 927,- Kč
Roční odpis: 3,80 % 322 466,- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.1962: 6 491 881,- Kčs
poslední GO: 1966

Na Labi jezdilo 12 motorových zadokoláků, toto jsou jejich jména, prakticky byly všechny stejný, jen s malými úpravami, jak šel vývoj a jak byly vyráběny.

Blaník, Beskydy, Jeseníky, Kamýk, Lipno, Morava, Orlík, Slapy, Šumava, Tábor, Tatry, Vltava

06Ze začátku na nich jezdili i kuchaři, ale ke konci jejich provozu byla posádka ve složení: kapitán, loďmistr, lodník, plavčík, strojník a strojní asistent, ale i tak to bylo dost lidí v porovnání s jinými loděmi. Jak končila parní vlečná plavba, (parní stroj byl překonán motorem) převzaly od parníků vlečení člunů, kterých bylo na Labi stále hodně. Zpočátku pluly až do Hamburku, ale jak ubývalo člunů, které stárly a byly šrotovány a nebo přeřazovány na relaci uhlí – sůl, tak se pohybovaly jen mezi Děčínem, Ústím a Magdeburkem. Člunů ubývalo stále více a tak se začaly prodávat a nebo šrotovat i první zadokoláci. Z nedostatku práce pak kolikrát dávali z Magdeburku přípřež i tlačným remorkérům s dlouhými soulodími (braly 2x TR + každý 1,5 vany), ale v užších oblocích nad Magdeburkem se dlouhé tlačné remorkéry navzájem v oblouku strhávaly a tak se od tohoto dlohého vleku upustilo a zadokoláci jezdily jen s jedním TR+1,5 vany, což nebylo zas tak ekonomické. Dnes už na Labi jezdí jako vlečný pouze ZKMR Beskydy a na Vltavě v Praze přestavený jako osobní loď ZKMR Šumava.

Jarda Jungman