mapaPro letošní Víkend s Tug towingem byly pro každou kategorii vyprojektovány tři okruhy. Pluje se přesně tak jak je v pláncích vyznačeno. Letos bude v pernamenci, kromě tradičních vleků, opět plošina a také jeřáb. Vyzkoušíme také jednu bodovací novinku. Nechte se překvapit. 🙂

Popis plavby doplním.

Všechny kategorie zahajují ve všech kolech soutěžní plavbu stejným způsobem. Po zaznění povelu „PŘIPRAVA NA START„, spustí remorkéry v prostoru kotviště na vodu. Remorkéry před zazněním povelu start se musí nacházet v kotvišti. Po zaznění povelu „START„, remorkéry samostatnou plavbou vyplují z kotviště, proplují brankou č.1 a provedou na překážce PS-1 nebo PS-2 manévr tankování. Musí přirazit bokem ke střední části aniž by se dotkly čelní části překážky. Manévr musí trvat min. 3 vteřiny. Po provedení manévru se odpoutají a pokračují vyznačeným kursem.

Kategorie LTT

ltt-1 ltt-2 ltt-3

Kategorie TTT

ttt-1 ttt-2 ttt-3

Kategorie TLR1

tlr1-1 tlr1-2 tlr1-3

Kategorie TLR2

tlr2-1 tlr2-2 tlr2-3

Šťastnou plavbu!

Keba