mapaPro letošní poslední soutěžní setkání jsem se rozhodl udělat vyloženě odpočinkové tratě, navigačně opravdu jednoduché, které umožní plynulou a pohodovou plavbu. Neobsahují žádné náročné manévry ani novinky. Ty si schováme do příští sezóny. Snad  přistávací manévr bude trochu náročnější.

Popis soutěžní plavby pro vlečné soulodí

Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START“. Soutěžící musí mít před vydáním povelu remorkéry vytažené z vody. Po vydání povelu spustí svoje remorkéry v prostory přístavního bazénu PB-LTT nebo PB-TTT (podle kategorie) a uváží se k vleku. Po uvázání vydá kapitán povel „START“, kterým rozhodčímu ohlásí ukončení přípravy na start. Rozhodčí zastaví časomíru pro přípravu na start a spustí časomíru pro soutěžní plavbu.

Lehký TT 1. a 3. kolo

ttc04_ltt_1

Soulodí vypluje z přístavu, mine samosatnou bóji B2 a dále pluje podle kurzu 1 – B3 – 2 – B4 – 3 – 4 – 5 – 6 dále vpluje do plavebního kanálu PK-1 a po jeho proplutí vpluje do přístavního bazénu PB-LTT, uvnitř bazénu provede obrat o 180° a provede přistání vleku k nárazníkům. Ukončení přistávacího manévru ohlásí povelem „STOP“. Rozhodčí manévr posoudí a pokud je vše OK, dá povelem „HOTOVO“ souhlas s pokračování soutěžní plavby. Oba remorkéry se poté od vleku odváží, vyplují z přístavu a vplují do doku DOK-LTT, kde soutěžní plavbu ukončí. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Doteky o stěnu doku se počítají. Časomíra se zastaví jakmile se žluté bóje dotkne poslední remorkér z družstva.

Lehký TT 2. kolo

ttc04_ltt_2

Soulodí vypluje z přístavu, mine samosatnou bóji B2 a dále pluje podle kurzu 1 – B3 – 2 – B4 – 3 – 4 – 5 – 7 dále propluje brankou 8,kterou soulodí musí proplout celé, potom musí branku opět celé procouvat. Platí pravidla pro manévr couvání. Jakmile branku celé soulodí branku procouvá, opět ji propluje a pokračuje do přístavního bazénu PB-LTT, uvnitř bazénu provede obrat o 180° a provede přistání vleku k nárazníkům. Ukončení přistávacího manévru ohlásí povelem „STOP“. Rozhodčí manévr posoudí a pokud je vše OK, dá povelem „HOTOVO“ souhlas s pokračování soutěžní plavby. Oba remorkéry se poté od vleku odváží, vyplují z přístavu a vplují do doku DOK-LTT, kde soutěžní plavbu ukončí. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Doteky o stěnu doku se počítají. Časomíra se zastaví jakmile se žluté bóje dotkne poslední remorkér z družstva.

Těžký TT 1. kolo

ttc04_ttt_1

Soulodí vypluje z přístavu, mine samosatnou bóji B2 a dále pluje podle kurzu 1 – B3 – 2 – B4 – 3 – 4 – 5 – 7 dále propluje brankou 8,kterou soulodí musí proplout celé, potom musí branku opět celé procouvat. Platí pravidla pro manévr couvání. Jakmile branku celé soulodí branku procouvá, opět ji propluje a pokračuje do přístavního bazénu PB-LTT, uvnitř bazénu provede obrat o 180° a provede přistání vleku k nárazníkům. Ukončení přistávacího manévru ohlásí povelem „STOP“. Rozhodčí manévr posoudí a pokud je vše OK, dá povelem „HOTOVO“ souhlas s pokračování soutěžní plavby. Oba remorkéry se poté od vleku odváží, vyplují z přístavu a vplují do doku DOK-LTT, kde soutěžní plavbu ukončí. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Doteky o stěnu doku se počítají. Časomíra se zastaví jakmile se žluté bóje dotkne poslední remorkér z družstva.

Těžký TT 2. a 3. kolo

ttc04_ttt_2

Soulodí vypluje z přístavu, mine samosatnou bóji B2 a dále pluje podle kurzu 1 – B3 – 2 – B4 – 3 – 4 – 5 – 6 dále vpluje do plavebního kanálu PK-1 a po jeho proplutí vpluje do přístavního bazénu PB-TTT, uvnitř bazénu provede obrat o 180° a provede přistání vleku k nárazníkům. Ukončení přistávacího manévru ohlásí povelem „STOP“. Rozhodčí manévr posoudí a pokud je vše OK, dá povelem „HOTOVO“ souhlas s pokračování soutěžní plavby. Oba remorkéry se poté od vleku odváží, vyplují z přístavu a vplují do doku DOK-TTT, kde soutěžní plavbu ukončí. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Doteky o stěnu doku se počítají. Časomíra se zastaví jakmile se žluté bóje dotkne poslední remorkér z družstva.

Popis soutěžní plavby pro tlačné remorkéry

Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START“. Soutěžící musí mít před vydáním povelu remorkér vytažený z vody. Po vydání povelu spustí svůj remorkér v prostory přístavního bazénu PB-TLR1 nebo PB-TLR2 (podle kategorie) a uváží se k vleku. Po uvázání vydá kapitán povel „START“, kterým rozhodčímu ohlásí ukončení přípravy na start. Rozhodčí zastaví časomíru pro přípravu na start a spustí časomíru pro soutěžní plavbu.

TLR1 – 1. až 3.kolo

ttc04_tlr1_1

Soulodí vypluje z přístavního bazénu PB-TLR1 a propluje branky 14 – 13 – 12 a vpluje do plavebního kanálu PK-2, kde provede manévr REJDA. Po provedení manévru vypluje z plavebního knálu PK-2  a propluje brankou 10 a zahájí branku 11. Soulodí nesmí brankou 11 proplout celé. Jakmile celé propluje brankou 10, provede manévr couvání až celé soulodí vypluje z branky 10. Potom vpluje do doku DOK-A, kde se čelo soulodí musí dotknout žluté bóje, vypluje z doku DOK-A, propluje branku 9 a vpluje do přístavního bazénu PB-TLR1, kde provede přistávací manévr tak, že se záď remorkéru dotýká žluté bóje a soulodí stojí.

TLR2 – 1. až 3.kolo

ttc04_tlr2_1

Soulodí vypluje z přístavního bazénu PB-TLR2 a vpluje do doku DOK-A, kde se čelo soulodí musí dotknout žluté bóje, vypluje z doku DOK-A, a vpluje do plavebního kanálu PK-2, kde provede manévr REJDA. Po provedení manévru vypluje z plavebního knálu PK-2  propluje branky 12 – 13 – 149, propluje brankou 10 a zahájí branku 11. Soulodí nesmí brankou 11 proplout celé. Jakmile celé propluje brankou 10, provede manévr couvání až celé soulodí vypluje z branky 10. Potom vpluje do přístavního bazénu PB-TLR2, kde provede přistávací manévr tak, že se vlek dotýká nárazníků a soulodí stojí, záď remorkéru musí směřovat směrem od ústí přístavního bazénu PB-TLR2.

Keba