TTC03-LTT1Tratě do Protivanova jsou navrženy s ohledem na to, že si budeme užívat oslavy 10 let tug towingu v ČR. Nejsou tedy stresující, plavba by měla být plynulá a pohodová. Nejnáročnější manévr Vás bude čekat při vyplouvání a přistávání. Také nároky na navigaci jsou trochu nižší, protože první a třetí kolo jsou u vlečných soulodí stejné. Tlačné remorkéry mají všechna tři kola stejná.

kategorie LTT  – 1. a 3. kolo (Malý Kačer)

TTC03-LTT1Remorkéry startují z kotviště, proplují PK-4 do PB-LTT. Přiváží se k vleku. S vlekem z PB-LTT vycouvací, couváním proplují PK-4. Dojde ke změně směru a soulodí pokračuje 3 – B1 levobokem – 4 – B2 levobokem – REJDA-R (trvání 5 sec.)  – B3 pravobokem – 6 – 8 -10 -12 – PK-3 – 4 – 3 – PK-4 s bonusem (-3 b.) – PB-LTT kde plavba končí. Bonus se uplatní pokud soulodí propluje PK-4 a PB-LLT bez trestného bodu a nektivuje vypínač.

kategorie LTT – 2. kolo (Malý Kačer)

TTC03-LTT2Remorkéry startují z kotviště, proplují PK-4 do PB-LTT. Přiváží se k vleku. S vlekem z PB-LTT vycouvací, couváním proplují PK-4. Dojde ke změně směru a soulodí pokračuje 3 – B1 levobokem – 4 – ZDYMADLO (trvání 5 sec.) – 13 – 11 – 9 – 7 – B5 (levobokem) – REJDA-L (trvání 5 sec.) – B4 pravobokem – B2 levobokem – 4 – 3 – PK-4 s bonusem (-3 b.) – PB-LTT kde plavba končí. Bonus se uplatní pokud soulodí propluje PK-4 a PB-LLT bez trestného bodu a nektivuje vypínač.

kategorie TTT – 1. a 3. kolo (Velký Kačer)

TTC03-TTT1Remorkéry startují z kotviště, proplují PK-1 – PK-5 do PB-TT. Přiváží se k vleku. S vlekem z PB-TT vycouvají, couváním proplují PK-5. Dojde ke změně směru a soulodí pokračuje 2 – B1 pravobokem – 5 – B2 pravobokem – REJDA-L (trvání 5 sec.) – B4 levobokem – B5 pravobokem – 7 – 9 -11 – 13 – ZDYMADLO (trvání 5 sec.) – 5 – 2 – PK-5 s bonusem (-3 b.) – PB-TTT kde plavba končí .Bonus se uplatní pokud soulodí propluje PK-5 a PB-TTT bez trestného bodu a nektivuje vypínač.

kategorie TTT – 2. kolo (Polymorf)

TTC03-TTT2Remorkéry startují z kotviště, proplují PK-1 – PK-5 do PB-TT. Přiváží se k vleku. S vlekem z PB-TT vycouvají, couváním proplují PK-5. Dojde ke změně směru a soulodí pokračuje 2 – B1 pravobokem – 5 – PK-3 – 12 – 10 – 8 – 6 – REJDA-R (trvání 5 sec.) – B3 levobokem – B2 pravobokem – 5 – 2 – PK-5 s bonusem (-3 b.) – PB-TTT kde plavba končí .Bonus se uplatní pokud soulodí propluje PK-5 a PB-TTT bez trestného bodu a nektivuje vypínač.

 kategorie TR1 – 1. až 3. kolo

TTC03-TR1Remorkéry se během přípravy na start uváží k vaně v PB-TR1. Po povelu START vyplují z PB-TR1 – 1 – DOK-A totek ke žluté bóji – vycouvat – DOK-B manévr nakládka, čelo vany se nesmí dotknout žluté bóje. Vycouvat – B1 pravobokem – PK-1 – 1 – změna smeru – couváním do PB-TR1, kde plavba končí přistáním k bóji.

 

kategorie TR2 – 1. až 3. kolo

TTC03-TR2Remorkéry se během přípravy na start uváží k vaně v PB-TR2. Po povelu START vyplují z PB-TR2 – PK-2 dotek ke žluté bóji – B2 pravobokem – REJDA-L (trvání 5 sec.) – B4 levobokem – B5 pravobokem – 7 – 9 – 11 – 13 – změna směru – cuváním do PB-TR2, kde soutěžní plavba končí přistáním k bóji.

 

Keba