stavbatratePro Zimní regatu v Mostě byla tentokráte připravena nová trať. Pro každou kategorii byl určen okruh, který má dvě části. První je zaměřena na přesnost manévrů, druhá na volnější plavbu. To vše v rámci bazénu o rozměrech 8x16m. V kategorii LTT a TTT jsou okruhy prakticky totožné a liší se jen při vyplouvání a závěrečném manévru. Tlačné remorkéry mají vhledem ke kapacitě vodní plochy společnou trať pro obě kategorie, ale každá kategorie se bude hodnotit samostatně.

Tlačné remorkréry
TTC01-2017-Plan-TRx Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru K1, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Tlačný remorkér samostatnou plavbou vypluje z K1, propluje branku 1 a vpluje do DOK-1. Zde se přiváže k připravenému vleku. Poté vypluje na zpětný chod z DOK-2, po vyplutí provede změnu směru plavby a pokračuje do branky 4. Následně provede manévr přistavení vleku k nakládce pod portálový jeřáb PJ1. Vpluje pod portálový jeřáb a zahájení manévru ohlásí zvoláním „STOP“. Po dobu 3 sekund se nesmí dotknout žádné překážky. Když se dotkne, považuje se to na neprovedený manévr. Rozhodčí odpočítá dobu 3 sekund a ukončení manévru ohlásí zvoláním „HOTOVO“. Soulodí vypluje z překážky na zpětný chod, provede změnu směru a pokračuje na rejdu R1, kde provede manévr REJDA po dobu 3 sekund. Od rejdy se odpoutá na zpětný chod, provede změnu směru a vpluje do DOK-2, kde provede přistání ke žluté bóji. Příď vleku se musí dotýkat žluté bóje. V okamžiku kdy se vlek dotýká žluté bóje a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje, zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od bóje neodpoutá. Zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Žlutá bóje se nesmí dotknout překážky, pokud ano, rozhodčí napíše dotek. Tím soutěžní plavba končí.

Lehký tug towing.
TTC01-2017-Plan-LTT Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru PB-1 a přiváží je k připravenému vleku, který je zakotvený zádí k zaústění do PB-1. Připravenost k plavbě ohlásí kapitán zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Soulodí vypluje na zpětný chod (posuzováno podle vleku). z PB-1, provede změnu směru a pokračuje do PK-1(z). V PK-1 provede manévr REJDA na dvě žluté bóje s předepsanou dobou 3 sekundy. Poté pokračuje plavbou do PK-2, kde provede přistání na nárazníky v DOK1. Předepsaná doba manévru jsou 3 sekundy. Potom pokračuje plavbou z PK-2(u) do branek 1 – 2 – 3 – 4 a vpluje do PB-1, kde provede přistání k nárazníkům. V okamžiku kdy se vlek dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku, zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

Těžký tug towing.
TTC01-2017-Plan-TTT Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru PB-2 a přiváží je k připravenému vleku, který je zakotvený zádí k zaústění do PB-2. Připravenost k plavbě ohlásí kapitán zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Soulodí vypluje na zpětný chod (posuzováno podle vleku). z PB-1, provede změnu směru a pokračuje do PK-1(z). V PK-1 provede manévr REJDA na dvě žluté bóje s předepsanou dobou 3 sekundy. Poté pokračuje plavbou do PK-2, kde provede přistání na nárazníky v DOK1. Předepsaná doba manévru jsou 3 sekundy. Potom pokračuje plavbou z PK-2(u) do branek 1 – 2 – 3 – 4 a vpluje do PB-1, kde provede přistání k nárazníkům. V okamžiku kdy se vlek dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku, zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

Časový limit určí první plavba pro každou kategorii zvlášť.

Všechna tři soutěžní kola se plují ve stejném kurzu.

Keba