TTC02-kurs-allTratě pro soutěžní plavby tug towingu Jindřichův Hradec byly vytvořeny s ohledem existenci mola a jím daný specifický prostor. Kategorie lehký TT a těžký TT mají každá svou trať, tlačné remorkéry mají trať společnou, ale každá kategorie se bude hodnotit samostatně.

 

 

Tlačné remorkéry
TTC02-TLR
Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkér vjede do zdymadla, kde provede manévr ZDYMADLO (3 sekundy). Poté libovolnou cestou (každý dotek cestou se počítá) vpluje přídí do DOK-TLR1 nebo TLR2 (podle kategorie). Zde se přiváže k připravenému vleku. Poté vypluje na zpětný chod z DOK-TLR1 nebo TLR2, po vyplutí provede změnu směru plavby a skrz branku připluje do PRŮPLAVU. Zde zastaví, následně vycouvá v celé délce soulodí mimo průplav a hned jím zase projede směrem dopředu. Následuje manévr REJDA po dobu 3 sekund. Manévr je možné provést z jakékoliv strany. V kurzu následují dvě branky a poté vjede couváním do DOKOVAČKY, kde provede manévr zadokování dotekem zádi remorkéru o žlutou bóji. Po výjezdu projede dvěma brankami a plavbu ukončí vjetím do DOK-TLR1 nebo TLR2 a zadokováním přídí vleku o žlutou bóji. V okamžiku, kdy se vlek dotýká žluté bóje a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Tím soutěžní plavba končí.

Lehký tug towing
TTC02-LTT
Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitáni spustí remorkéry na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkéry postupně vjedou do zdymadla, kde provedou manévr ZDYMADLO (3 sekundy). Poté libovolnou cestou (každý dotek cestou se počítá) vplují do PŘÍSTAVU a přiváží se k připravenému vleku zadokovanému v DOK-LTT přídí k vjezdu do přístavu. V PŘÍSTAVU je VYPÍNAČ, který ale při výjezdu nefunguje. Počítá se až při vjetí do PŘÍSTAVU při zpátčení plavbě. Soulodí vypluje z přístavu, provede změnu směru a zpětným chodem provede manévr REJDA po dobu 3 sekund. Dále pokračuje do překážky PRŮPLAV, který propluje a vyjet z něj může libovolným ze dvou výjezdů. V překážce PRŮPLAV je umístěn VYPÍNAČ. Následuje OBRATIŠTĚ, kde se provede manévr otočení o 180° libovolným směrem. V OBRATIŠTI je taktéž VYPÍNAČ. Po vyplutí následuje znovu PRŮPLAV, ale z opačného směru. Vjet do něj je možné libovolným ze dvou vjezdů. Následují dvě branky a vjezd do PŘÍSTAVU v kurzu kolem majáku. V PŘÍSTAVU umístěný VYPÍNAČ je pro tento směr aktivní. Soulodí projede jeho horní částí a zabočí do výjezdu, kterým se opouštěl přístav. Podle potřeby může část soulodí vyjet ven, ale minimálně jeden remorkér nesmí přístav opustit. Provede se změna směru a zpětným chodem se provede přistání k nárazníkům v DOK-LTT tak, aby příď vleku byla natočena k vjezdu do přístavu. V okamžiku, kdy se vlek dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

Těžký tug towing
TTC02-TTT
Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitáni spustí remorkéry na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkéry postupně vjedou do zdymadla, kde provedou manévr ZDYMADLO (3 sekundy). Poté libovolnou cestou (každý dotek cestou se počítá) vplují do PŘÍSTAVU a přiváží se k připravenému vleku zadokovanému v DOK-TTT přídí k vjezdu do přístavu. V PŘÍSTAVU je VYPÍNAČ, který ale při výjezdu nefunguje. Počítá se až při vjetí do PŘÍSTAVU při zpátčení plavbě. Soulodí vypluje z přístavu, otočí se v kurzu kolem majáku a vpluje do překážky REJDA, kde provede patřičný manévr po dobu 3 sekund. Uvnitř překážky jsou povoleny doteky trup o trup. Vlastní manévr je možné provézt z libovolné strany. Následuje plavba kolem majáku a překážka „NEOBRATIŠTĚ“. Do překážky se určeným vjezdem vpluje popředu a couváním se určeným výjezdem prostor opustí. Po opuštění překážky celým soulodím se provede změna směru a soulodí vyznačeným kurzem projede tři branky. Následuje průjezd v kurzu kolem majáku a vjezd do PŘÍSTAVU. V PŘÍSTAVU umístěný VYPÍNAČ je pro tento směr aktivní.  Soulodí projede jeho horní částí a zabočí do výjezdu, kterým se opouštěl přístav. Podle potřeby může část soulodí vyjet ven, ale minimálně jeden remorkér nesmí přístav opustit. Provede se změna směru a zpětným chodem se provede přistání k nárazníkům v DOK-TTT tak, aby příď vleku byla natočena k vjezdu do přístavu. V okamžiku, kdy se vlek dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

Časový limit určí první plavba pro každou kategorii zvlášť.

Všechna tři soutěžní kola se plují ve stejném kurzu.

Liberk + Ondra