mapaRegata má celkem tři soutěžní kola. Všechna tři kola jsou pro každou kategorii stejná. Vzhledem k rozloze bazénu je kurs tlačných remorkérů pro obě kategorie TR1 a TR2 stejný. U vlečných remorkérů se jedou obě kategorie LTT a TTT současně prakticky na stejném kursu.

 
 
 
Tlačné remorkéry TR1 a TR2
TTC01-2018-Plan-TRxPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkér na vodu v prostoru kotviště K1. Po vydání povelu „START“ remorkér volnou plavbou propluje brankou 1 a 2 do přístavu TR, kde provede manévr „převzetí lana“ a uváže se k vleku. Z přístavu vypluje couváním a po změně směru propluje kolem bóje B1, pokračuje brankou 5 a vpluje do překážky DOK2, kde se čelo vleku musí dotknout žluté bóje. Po doteku rozhodčí oznámí „HOTOVO“ a soulodí couváním vypluje z překážky DOK2 a po změně směru propluje brankami 1 a 2 a vpluje do přístavu TR, kde provede přistání ke žluté bóji. Po povelu „STOP“ se čelo soulodí musí žluté bóje dotýkat po dobu 3 sekund. Po zaznění povelu „HOTOVO“ soutěžní plavba končí.
 
Tažné remorkéry – LTT
TTC01-2018-Plan-LTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru kotviště K1. Po vydání povelu „START“ remorkéry volnou plavbou vplují přístavu LTT, kde provedou manévr „převzetí lana“ a uváží se k vleku. Po uvázání soulodí vypluje z přístavu a pokračuje kursem 13B1   a potom vpluje do překážky DOK1 zaústěním z. Zde nejdříve provede manévr „přistání na nárazníky„. Součástí překážky je „VYPÍNAČ“ v podobě žluté bóje. Po provedení manévru soulodí pokračuje v plavbě k překážce R1, kde provede manévr „rejda“ po dobu 3 sekund. Po provedení manévru vypluje z překážky DOK1 zaústěním k a propluje branky 4 a 5. Po proplutí branky 5 provede změnu směru a couváním vpluje do přístavu LTT. Zde provede manévr přistání na nárazníky. Po zaznění povelu „HOTOVO“ soutěžní plavba končí.
 
Tažné remorkéry – TTT
TTC01-2018-Plan-TTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru kotviště K1. Po vydání povelu „START“ remorkéry volnou plavbou vplují přístavu TTT, kde provedou manévr „převzetí lana“ a uváží se k vleku. Po uvázání soulodí vypluje z přístavu a pokračuje kursem 513B1   a potom vpluje do překážky DOK1 zaústěním z. Zde nejdříve provede manévr „přistání na nárazníky„. Součástí překážky je „VYPÍNAČ“ v podobě žluté bóje. Po provedení manévru soulodí pokračuje v plavbě k překážce R1, kde provede manévr „rejda“ po dobu 3 sekund. Po provedení manévru vypluje z překážky DOK1 zaústěním k a propluje branku 4. Po proplutí branky 4 provede změnu směru a couváním vpluje do přístavu TTT. Zde provede manévr přistání na nárazníky. Po zaznění povelu „HOTOVO“ soutěžní plavba končí.
 
Hodnota vypínače -3 body a je započítán, pokud se soulodí během soutěžní plavby nedotkne „VYPÍNAČE“ a při proplouvání překážky DOK1 od zaústění z do zaústění k neobdrží ani jeden trestný bod (dotyk). Manévr na rejdě R1 musí být úspěšně proveden.