TTC03-2018-ALLSoutěžní trať na letošní třetí regatu byla navržena opět s důrazem na snadnou navigaci. Vlečné soulodí v obou kategoriích čeká relativně snadná plavba. Na trati se tentokráte nenachází složitější překážky, ale množství branek se o nechtěný bodový zisk určitě postará. Přístavy mohou mást svým lichoběžníkovým tvarem.

Všechny soutěžní plavby ve všech soutěžních kategoriích začínají stejně. Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí svoje remorkéry na vodu a vplují do kotviště, kde vyčkají zahájení soutěžní plavby. Soutěžní plavba začíná po zaznění povelu „START“. Rozhodčí současně spustí časomíru pro soutěžní plavbu. Remorkéry volnou plavbou libovolným kurzem doplují do příslušného přístavu, kde provedou manévr „PŘEVZENÍ LANA“. Během plavby z kotviště do přístavu (A-A) se doteky počítají. Volně plující remorkéry nesmí svou plavbou omezit jiné družstvo. Pokud by k tomu mohlo dojít, změní vhodně kurz nebo upraví rychlost plavby. Po provedení manévru „PŘEVZENÍ LANA“ se remorkéry uváží k vleku a pokračují v soutěžní plavbě určeným kurzem. Během uvazování se časomíra nepřerušuje.

Kategorie LTT 1. a 3. kolo

TTC03-2018-LTT-1a3Soulodí vypluje z přístavu PB-LTT. Během vyplouvání je platný „VYPÍNAČ“. Pokud se soulodí podaří z přístavu PB-LTT vyplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod. Dále pokračuje kurzem 1 – 2 – DOK-Az – R1 – DOK-Ak – 6 – 7 – 8. Na R1 je předepsaný manévr „REJDA“ v délce trvání 3 sekundy. Poté vpluje do přístavu PB-LTT, kde zastaví, provede „ZMĚNU SMĚRU“ a pokračuje couváním. Následně provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ a tím soutěžní plavba končí. Pokud se soulodí podaří do přístavu PB-LTT vplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod.

 

Kategorie LTT 2. kolo

TTC03-2018-LTT-2Soulodí vypluje z přístavu PB-LTT. Během vyplouvání je platný „VYPÍNAČ“. Pokud se soulodí podaří z přístavu PB-LTT vyplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod. Dále pokračuje kurzem 1 – 2 – PK2 – 3 – 4 – 5 – PK3 – 6 – 7 – 8. Poté vpluje do přístavu PB-LTT, kde zastaví, provede „ZMĚNU SMĚRU“ a pokračuje couváním. Následně provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ a tím soutěžní plavba končí. Pokud se soulodí podaří do přístavu PB-LTT vplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod.

 

Kategorie TTT 1. a 3. kolo

TTC03-2018-TTT-1a3Soulodí vypluje z přístavu PB-TTT. Během vyplouvání je platný „VYPÍNAČ“. Pokud se soulodí podaří z přístavu PB-TTT vyplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod. Dále pokračuje kurzem 9 – 1 – 2 – PK2 – 3 – 4 – 5 – PK3 – 6 – 7 – 8 – 9. Poté vpluje do přístavu PB-TTT, kde zastaví, provede „ZMĚNU SMĚRU“ a pokračuje couváním. Následně provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ a tím soutěžní plavba končí. Pokud se soulodí podaří do přístavu PB-TTT vplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod.

 

Kategorie TTT 2. kolo

TTC03-2018-TTT-2Soulodí vypluje z přístavu PB-TTT. Během vyplouvání je platný „VYPÍNAČ“. Pokud se soulodí podaří z přístavu PB-TTT vyplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod. Dále pokračuje kurzem 9 – 1 – 2 – DOK-Az – R1 – DOK-Ak – 6 – 7 – 8 – 9. Na R1 je předepsaný manévr „REJDA“ v délce trvání 3 sekundy. Poté vpluje do přístavu PB-TTT, kde zastaví, provede „ZMĚNU SMĚRU“ a pokračuje couváním. Následně provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ a tím soutěžní plavba končí. Pokud se soulodí podaří do přístavu PB-TTT vplout bez trestného bodu a doteku vypínače, získává jeden bonusový bod.

 

Kategorie TR1

TTC03-2018-TR1

Soulodí vypluje z přístavu PB-TR1. Dále pokračuje kurzem 1 – 2 – DOK-Az – DOK-Ak – 6 – 7 – 8. Poté vpluje do přístavu PB-TR1, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ K BÓJI“ a tím soutěžní plavba končí.

Kategorie TR2

TTC03-2018-TR2

Soulodí vypluje z přístavu PB-TR2. Dále pokračuje kurzem DOK-Bz – DOK-Bk – 10 – PK1 – 11. V překážce DOK-B je předepsaný manévr „OBRAT 180°“. Poté  soulodí vpluje do PB-TR2, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ K BÓJI“ a tím soutěžní plavba končí.

Poznámka

Branky č. 2 a 6 mají středovou žlutou bóji. Soulodí může žlutou bóji minout z libovolné strany!

Keba