pravidlaPřehled pravidel a vše co s nimi souvisí. Pravidla pro tug towing se mohou zdát po prvním přečtení složitá a komplikovaná. Ve skutečnosti podrobně popisují jednoduché situace, které mohou během soutěžní plavby nastat.

Svoje dotazy týkající se pravidel můžete posílat na adresu:
tugtowing@gmail.com
Vaše dotazy budou zveřejny i s odpovědí na této stránce.

Pravidla pro tug towing byly stanoveny podle anglických pravidel a postupně doplněny a upřesněny podle vlastní potřeby na základě získaných zkušeností ze soutěžních plaveb. Během soutěžní sezóny se pravidla nemění, jen ve výjimečných případech. Jedinou částí pravidel, která se může během jedné sezóny měnit častěji je katalog překážek v případě, že vznikne nová překážka a je potřeba stanovit její proplouvání.

Pravidla pro tug towing spravuje a vydává občanské sdružení Spolek NAMOLO! konkrétně skupina rozhodčích. Pokud má být regata zařazena do seriálu Tug Towing Cup, musí proběhnout podle platných pravidel, která jsou zde zveřejněna v plném znění.

Před zahájením každé regaty je doporučeno svolat poradu rozhodčích. Na poradě proběhne ujasnění hodnocení proplouvání tratě a ujednocení výkladu pravidel vzhledem k postavené trati. Soutěžící by pak měli být seznámeni se způsobem proplutí složitějších překážek a způsobem jak budou rozhodčí jejich proplouvání hodnotit.

Další rubriky:

Uložit

Uložit