Katalog překážek a manévrů zachycuje základní překážky a jejih varianty. Kouzlo tug towingu spočívá právě v tom, že obněma překážek je prakticky neomezaná, stejně tak jejich nové konstrukce. Všechny překážky a manévry musí splňovat jediné. Jejich proplouvání soulodím nesmí odporovat platným pravidlům pro tug towing.

Použité zkratky:
DV – délka trupu nejdelšího použitého vleku
ŠV – šířka trupu nejširšího použitého vleku

Samostatná bóje

schema-prekazky-boje

Může být tvořena bójí nebo skaliskem, případně majákem.
Povolené barvy: červená, zelená, žlutá.

Branka

schema-prekazky-branka

Branku tvoří dvě bóje (červená a zelená). Bóje může být nahrazena skaliskem, majákem a pod. Dvě a více branek může mít společnou jednu bóji. Branka může být rozdělana na dvě části žlutou bójí.

rozměr min. max.
šířka branky 50cm neurčeno
šířka branek – doporučená ŠV+10cm DV+100cm

Plavební dráha

schema-prekazky-plavebnidraha

Plavební dráhu tvoří soustava branek, které soulodí musí postupně proplout a nesmí z ní vybočit. Dráha plavební dráhy nemusí být přímá. Šíře branek v plavební dráze se může postupně rozšiřovat a nebo zužovat.

rozměr min. max.
šířka branek 50cm neurčeno
šířka branek – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
rozestupy mezi brankami 50cm neurčeno
rozestupy mezi brankami – doporučeno DV neurčeno
délka dráhy 100cm neurčeno
délka dráhy – doporučeno 3xDV 5xDV

Plavební kanál

schema-prekazky-plavebnikanal

Plavební kanál může být přímý, esovitý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak. Šíře plavebního kanálu může být proměnlivá.

rozměr min. max.
šířka kanálu 50cm neurčeno
šířka kanálu – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
délka kanálu 100cm neurčeno
délka kanálu – doporučeno 3xDV 5xDV

Plavební kanál pro plošinu

schema-prekazky-plavebnikanalplosina

Plavební kanál může být přímý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak.

rozměr min. max.
šířka kanálu 50cm neurčeno
šířka kanálu – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
délka kanálu 100cm neurčeno
délka kanálu – doporučeno 3xDV 5xDV

Plavební kanál s couváním

schema-prekazky-plavebnikanalcouvani

Plavební kanál, ve kterém musí soulodí změnit směr vřed na zpětný chod a na zpětný chod kanál opustit.

rozměr min. max.
šířka kanálu 50cm neurčeno
šířka kanálu – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
délka kanálu 200cm neurčeno
délka kanálu – doporučeno 3xDV 5xDV

Obratiště

schema-prekazky-obratiste

Na hladině vyznačený prostor, kde soulodí musí provést obrat min. o 180°. Zaústění a vyústění může být společné nebo každé zvlášť. Na tvaru obratiště nezáleží. Rozměry obratiště musí být takové, aby v něm šel provést obrat vleku minimálně o 180°.

rozměr min. max.
šířka zaústění 50cm neurčeno
šířka zaústění – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
průměr obratiště DV+100cm neurčeno
průměr obratiště – doporučeno DV+50cm neurčeno

Výklopník

schema-prekazky-vyklopnik

Prostor, kde musí tlačný remorkér s nákladní vanou přirazit ke dvěma výstupkům (nárazníkům).

rozměr min. max.
délka nárazníků 5cm 25cm
délka nárazníků – doporučená 10cm 15cm
rozteč nárazníků 50cm DV-10cm
rozteč nárazníků – doporučeno 100cm DV-50cm

Dok

schema-prekazky-dok

Překážka na trati, která má zaústění a vyústění a předepsaný způsob proplutí. Rozměry doku musí být takové, aby byl možný předepsaný způsob proplutí nebo provedení předepsaného manévru.

rozměr min. max.
šířka zaústění 50cm neurčeno
šířka zaústění – doporučená ŠV+20cm DV-20cm

Boční dok

schema-prekazky-dokbocni

Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit bokem k určené straně doku. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměr min. max.
délka doku 50cm neurčeno
délka doku – doporučená ŠV+20cm DV
šířka doku DV+20cm neurčeno
šířka doku – doporučeno DV+50cm DV+200cm

Čelní dok

schema-prekazky-dokcelni

Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit přídí. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměr min. max.
délka doku 200cm neurčeno
délka doku – doporučená DV+100cm 3xDV
šířka doku 50cm neurčeno
šířka doku – doporučeno ŠV+20cm ŠV+100cm

Dok s vyvazovací bójkou

schema-prekazky-dokvyvazovaciboje

Prostor, kde je umístěna samostatná bóje, které se vlek musí dotknout. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměr min. max.
délka doku 200cm neurčeno
délka doku – doporučená DV+100cm 3xDV
šířka doku 50cm neurčeno
šířka doku – doporučeno ŠV+20cm ŠV+100cm
vzdálenost bóje
od stěny doku 5cm 20cm

Dok s bočním proplutím

schema-prekazky-dokbocnipropluti

Prostor, kde je prostor, který nejdříve musí proplout vlek a teprve potom remorkéry.

PARAMETRY PŘEKÁŽKY NEBYLY ZATÍM STANOVENY.

Rejda

schema-prekazky-rejda

Jedna, dvě poř. tři samostané bóje, ke kterým musí remorkéry vlek přirazit a udržet v kontaktu s bójí (bójemi) po stanovenou dobu.

rozměr min. max.
vzdálenost mezi bójemi 50cm DV-20cm

Zdymadlo

schema-prekazky-zdymadlo

Podobné jako plavební kanál, ale vždy přímé. Ve zdymadle musí soulodí zastavit po stanovenou dobu.

rozměr min. max.
šířka zdymadla 50cm neurčeno
šířka zdymadla – doporučená ŠV+20cm DV-20cm
délka zdymadla DV+50cm neurčeno
délka zdymadla – doporučeno 2xDV 3xDV

Navigace

Soustava překážek (např. skaliska), kterou je možné proplout několika způsoby, kapitán družstva si těsně před začátkem proplouvání vylosuje kurs ve kterém popluje.