Spolek NAMOLO!

Registrační údaje:
IČ: 22859764
Obchodní název: Spolek NAMOLO!
Registrace: Ministerstvo vnitra, dne 6.8.2010 pod č.j. 22859764
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka L 21824, Městský soud v Praze.

Rejstřík

Sídlo:
Dunická 3144/6
141 00 Praha 4 – Záběhlice

Kontaktní adresa:
Monika Vaškebová
Dunická 3144/6
141 00 Praha 4 – Záběhlice
e-mail: spoleknamolo<zavináč>gmail.com

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1083506019/3030 – AIR Bank

Orgány sdružení:
Předseda: Monika Vaškebová
Místopředseda: Luděk Rais
Výbor spolku: Jiří Lorenčík, Ondřej Slavík, Marek Sobaniec
Pokladník a vedení účetnictví: Monika Vaškebová

Dokumenty:
Stanovy
Přihláška za člena
Zápis z ustanovující členské schůze (12. září 2010)
Zápis z členské schůze 5.6.2016

Jak se stát členem Spolku NAMOLO!

  • Vytiskněte si přihlášku.
  • Přihlášku pečlivě vyplňte a vlastnoručně podepište.
  • Vyplněnou přihlášku zašlete klasickou poštou na kontaktní adresu  sdružení nebo ji naskenujte a zašlete elektronickou poštou.

Členské příspěvky:
Členové starší 18 let.           100Kč / měsíc
Členové mladší 18 let.         50% výše členského příspěvku člena staršího 18 let / měsíc
Členský příspěvek je splatný nejpozději do 20 dne kalendářního měsíce na účet sdružení.
Členům je zasílána faktura v elektronické podobě na e-mail, který uvedli v přihlášce.
Příspěvky je možné hradit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách. Úhradu doporučujeme provést:

1)     převodem z účtu na účet pod variabilním symbolem, který je uveden na faktuře.,
2)     složit hotově pomocí složenky na libovolné pobočce Komerční banky. Na složence nevyplňujte variabilní symbol, pouze svoje jméno!

Dotazy:
Svoje případné dotazy můžete zasílat na elektonickou adresu: spoleknamolo<zavináč>gmail.com

Další rubriky: