Zápis z členské schůze Klubu NAMOLO! o.s.

Na základě schválených stanov občanského sdružení Klub NAMOLO! byla na 10.09.2011 svolána první, členská schůze, která se konala od 19.00 v ATC Panistávka – Žirovnice.

Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti a ekonomické situaci Klubu NAMOLO! o.s. Klub NAMOLO! o.s. disponuje částkou 19.000Kč.

(přednesla předsedkyně sdružení Monika Vaškebová)

Přítomní členové byli informováni o výsledku žádosti o příspěvek na činnost od MÚ Praha 4 formou grantu. Žádost byla po formální stránce správná a bez výhrad, ale MÚ Praha 4 v rozhodovacím řízení žádný grant Klubu NAMOLO! o.s. nepřidělil.

(přednesla předsedkyně sdružení Monika Vaškebová)

Přítomní členové odhlasovali výši členských příspěvků na rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011, tj. 1200Kč za kalendářní rok.

Milan Sedláček – člen sdružení – přítomným oznámil, že na jeden rok pozastavuje svoji soutěžní činnost a členství o občanském sdružení.

Byla diskutována možnost využití finančních prostředků pro další činnost Klubu NAMOLO! o.s. Přítomní členové se usnesli, že finanční prostředky budou využity následovně:

–         nákup materiálu pro lepší vybavení prostředky, které slouží pro stavbu soutěžních tratí
–         nákup materiálu pro vybavení rozhodčích
–         nákup drobných cen pro soutěžící

Dalším bodem jednání byl výběr míst, kde se uskuteční jednotlivá soutěžní setkání v roce 2012. Hlavně hledáme nové místo za Prahu – Braník, kde byl Klubu NAMOLO! o.s. ukončen pronájem prostor od sdružení Argo. Přítomní členové byli vyzváni, aby svoje návrhy zaslali na adresu: tugtowing@seznam.cz

Proběhla obecná diskuse zaměřená na organizaci a pořádání soutěžních setkání a další činnost občanského sdružení, které se účastnili všichni přítomní.

Členská schůze byla ukončena ve 21:30 hodin.

Přítomní členové:

Jiří Lorenčík
Alexander Pompoš
Ing. Robert Jurka
Jaroslav Jungman
Jaroslav Vaškeba
Jiří Lorenčík
Marek Sobaniec
Marek Sobaniec ml.
Marek Tyll
Roman Tyll
Milan Sedláček
Michal Hermann
Michal Votava
Michal Neubauer
Petr Lukeš
Martin Řehůřek

Zápis provedl
Jaroslav Vaškeba

V Žirovnici dne 10.9.2011