Nocni plavba - remorkerPravidla pro noční plavby. Jedná se o doplněk platných pravidel pro tug towing. V těchto pravidlech je popsáno, jak musí být během soutěžní plavby osvětleny remorkéry a soutěžní vleky.

icopdf Stáhněte si dokument