Zapis jizdZápisy jízd jsou formulářem, do kterého rozhodčí vede zápis o průběhu soutěžní plavby. Jak má být formulář vyplňován určují platná pravidla pro tug towing.

icoword Stáhněte si dokument