2013 Duben - Tug Towing CZ

Tug Towing CZ

…i modely remorkérů pracují

Prohlížet příspěvky publikované v Duben, 2013

Je těžké být řiditelem loděnice a nese to mnohá úskalí, jednání s Odbory, vyjednávání Kolektivní smlouvy, plán se neplní a v loděnici není nikdo, kdo by pracoval. Termíny letí rychlostí plnokrevníka a práce setrvává na bodu mrazu. Naštěstí se do jednání s dělnickou spodinou vložil Táta Tlačák a práce na dostavbě TR-550 se pomalým, za to ale vytrvalým […]

Zadokolesový motorový remorkér „Beskydy“, postavila v roce 1956 loděnice Mělník. Od předchozích typů lodí se tento ZKMR liší nejenom novým uspořádáním palubních nástaveb a především zcela radikálním řešením vlečného navijáku. V palubní nástavbě, kterou se vchází do kajut v podpalubí bylo pamatováno s uzavřeným prostorem pro lodního radiotelegrafistu. ČSPLO pro zkvalitnění řízení lodního provozu připravovala […]