Zápis z členské schůze Klubu NAMOLO! o.s.

Na základě schválených stanov občanského sdružení Klub NAMOLO! o.s. byla na 13.září 2014 svolána čtvrtá, členská schůze, která se konala od 20.00 v ATC Panistávka – Žirovnice.

Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti a ekonomické situaci Klubu NAMOLO! o.s. Klub NAMOLO!.

(přednesla předsedkyně sdružení Monika Vaškebová)

Druhý bod – přítomní členové se radili, jak v roce 2015 pokračovat v pořádání soutěží a průběhu oslav 10. výročí tug towingu v ČR. Všichni přítomní si odsouhlasil pokračování i v roce 2015 beze změn s tím, že budou připravena nová pravidla pro rok 2016.

Třetí bod – přítomní členové odhlasovali výši členských příspěvků na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014, tj. 1.200,-Kč za kalendářní rok.

Čtvrtý bod – byla diskutována možnost využití finančních prostředků pro další činnost Klubu NAMOLO! o.s. Přítomní členové se usnesli, že finanční prostředky budou využity následovně:

  • nákup materiálu pro lepší vybavení prostředky, které slouží pro stavbu soutěžních tratí
  • nákup materiálu pro vybavení rozhodčích
  • nákup drobných cen pro soutěžící
  • financování pronájmu bazénu v Mostě
  • financování oslav 10. výročí tug towingu v ČR
  • opravy vybavení a vleků

Pátým bodem jednání byl výběr míst, kde se uskuteční jednotlivá soutěžní setkání v roce 2015. Předběžně byly odsouhlaseny následující místa: Most, Jindřichův Hradec, Protivanov a Panistávka. Místem oslav bude Protivanov.

Diskuse – proběhla obecná diskuse s připomínkami a podněty k pořádání soutěžních setkání a další činnost občanského sdružení, které se účastnili všichni přítomní členové klubu a další soutěžící.

Členská schůze byla ukončena ve 22:00 hodin.

Přítomní členové:

Monika Vaškebová
Ing. Robert Jurka
Jaroslav Jungman
Jaroslav Vaškeba
Jaroslav Doleček
Marek Sobaniec
Marek Sobaniec ml.
Martin Řehůřek

Michal Hermann
Vít Jelínek
Jan Jelínek
Tomáš Jelínek
Luděk Rais
Jiří Lorenčík

Zápis provedl dne 13.9.2014 v ATC Panistávka
Jaroslav Vaškeba