logottc2013Pořadatel soutěžních setkání v tug towingu – Klub NAMOLO! o.s., vyhlašuje soutěž o prestižní pohár – Tug Towing Cup 2013. Pro Tug Touwing Cup 2013 budou platná následující pravidla (platná od 1.2.2013).

Tug Towing Cup 2013

je seriál soutěžních setkání, na kterých soutěží družstva v Tug Towingu. Vítěz seriálu bude vyhlášen šampiónem v Tug Towingu pro rok 2013. Tento titul má pouze prestižní hodnotu.

Základní pravidla seriálu

 • každá započítávaná soutěž musí proběhnout podle jednotných a platných pravidel pro celý pohár (oficiální pravidla pro tug towing budou publikována po školení rozhodčích v lednu 2013)
 • soutěžící se s pravidly pro Tug Towing musí seznámit, případná neznalost pravidel soutěžícího neomlouvá
 • soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
  • lehký TT (remorkéry s měřenou délkou trupu od 40cm do 70cm)
  • těžký TT (remorkéry s měřenou délkou trupu od 40cm do 150cm)
  • tlačné remorkéry jednošroubé (tlačné remorkéry s měřenou délkou trupu od 40cm do 150cm)
  • tlačné remorkéry dvoušroubé (tlačné remorkéry s měřenou délkou trupu od 40cm do 150cm)
 • do poháru bude automaticky zařazeno každé družstvo, které se účastní alespoň jedné započítávané soutěže
 • jedno družstvo může soutěžit ve více kategoriích, ale v dané kategorii musí použít vyhovující remorkéry
 • není povoleno v jedné kategorii vytvořit víc, jak jedno soutěžní družstvo ve stejném složení
 • umístění družstva je v každé soutěži bodováno zvlášť a v rámci kategorie
 • obsazení družstva (soutěžící i remorkéry) se může měnit, ale změnou remorkérů nesmí dojít ke změně kategorie, jinak se výsledek soutěže, kde byl takový remorkér použit, nepočítá
 • stejný remorkér může být použit ve více družstvech
 • jeden soutěžící může být členem více družstev
 • jeden soutěžící může během jednoho soutěžního setkání startovat v jedné soutěžní kategorii maximálně dvakrát.
 • družstvo se nemusí účastnit všech soutěží

Měření délky remorkéru pro určení kategorie

 • měří se maximální délka trupu od zádě k přídi
 • měří se maximální šířka trupu
 • měří se každý remorkér, který se soutěže účastní před zahájením seriálu a nebo kdykoliv na pokyn rozhodčího
 • snímatelná tlačná nebo tažná zařízení na remorkéru musí být při měření nasazena, pokud budou použita během soutěžních jízd a mají vliv na měřenou délku nebo šířku trupu.
 • snímatelné odražeče se pro měření sejmou
 • při soutěži nesmí být remorkér doplněn o tlačná nebo tažná zařízení mající vliv na délku nebo šířku remorkéru, pokud nebyla instalována při měření

Vyhodnocení celého poháru

 • neúčast družstva na soutěži se hodnotí nulovým bodovým ziskem
 • jeden nejhorší bodový zisk se škrtá
 • šampionem se stane družstvo, které získá nejvíce bodů ze všech započítávaných soutěží v tug towingu
 • při rovnosti bodů u dvou a více družstev se šampionem stane družstvo, které lepší vzájemný výsledek ze všech započítávaných soutěží v tug towingu

Bodování

Body do poháru se udělují za celkové umístění v každé soutěži a kategorii zvlášť.
1. místo – 21 bodů
2. místo – 18 bodů
3. místo – 15 bodů
4. místo – 12 bodů
5. místo – 10 bodů
6. místo – 8 bodů
7. místo – 6 bodů
8. místo – 4 body
9. místo – 2 body
10. místo – 1 bod
další pořadí nebo neúčast = 0 bodů

Započítávaná soutěžní setkání

datum od – datum do – název soutěže, město
———————————————————-
23.02.2013 – 24.02.2013 – Zimní Tug Towing, Most (potvrzeno)
17.05.2013 – 19.05.2013 – Víkend s Tug Towingem, Jindřichův Hradec (potvrzeno)
14.06.2013 – 16.06.2013 – Tug Towing v Protivanově, Protivanov (potvrzeno)
13.09.2013 – 15.09.2013 – O soudek Panistávky, Žirovnice (potvrzeno)

Uvedené termíny a místa soutěžních setkání jsou bez záruky. Jejich změna je možná.

Pořadatelský servis

Klub NAMOLO! o.s. bude poskytovat servis pro pořadatele soutěží, který mohou využít.

1) materiál
Pět vleků pro tug towing (lehký vlek, těžký vlek, ropná plošina, nákladní vana, plovoucí jeřáb), které si můžete zapůjčit. K tomu jsou dále k dispozici, bójky, branky, závaží, přístav atd. ke zbudování tratě. Dopravu nezajišťujeme, ale je možné si domluvit dovoz věcí, pokud někdo z Prahy na soutěž pojede. V případě zájmu o zapůjčení těchto věcí napište na adresu tugtowing@seznam.cz co potřebujete a tel. kontakt abychom se mohli podrobně domluvit.
Seznam všech vleků, které je možné pro pořádání soutěže v tug towingu použít.

2) podklady
Ke stažení jsou připraveny zápisy jízd a pravidla pro tug towing  (oficiální pravidla pro tug towing budou publikována po školení rozhodčích v lednu 2013).

3) rozhodčí
Pořadatel soutěže, které se započítávají do poháru si rozhodčí zajistí sám, domluvou s některým z delegovaných rozhodčích. Rozhodčí před každou soutěží mají krátkou poradu a ujednotí si hodnocení soutěžní plavby na postavené trati.

4) informace
Propozice k jednotlivým soutěžím budou vždy publikovány na stránkách Tug Towing CZ a zaslány přihlášeným soutěžícím elektronickou poštou. Stejně tak elektronické přihlášky. Výsledky soutěží budou po skončení soutěže zveřejněny na stránkách Tug Towing CZ.

Klub NAMOLO! o.s.