Škola - Tug Towing CZ

Tug Towing CZ

…i modely remorkérů pracují

Prohlížet příspěvky v kategorii: Škola

Letošní školení se uskuteční v Praze dne 27. února 2016 od 11:00 hodin v restauraci POD SMETANKOU. Nachází se nedaleko Hlavního nádraží a Florence. Na pořadu školení budou nová pravidla pro tug towing a podrobnější seznámení s organizací a průběhem letošní sezóny. Každý účastník školení obdrží klubový příspěvek ve výši 100,-Kč na osobu. Všichni jste srdečně […]

Vážení páni rozhodčí! Jak již bylo dříve avizováno, proběhne letos školení rozhodčích pro Tug Towing. Na školení si zopakujeme pravidla, opět ujednotíme výklad a provedeme několik drobných změn:

Snad žádný manévr není tak záludný jako tento. Většinou bývá zařazen na konec soutěžní plavby. Někdy se vyskytne i během plavby. Máte za sebou několik dlouhých minut plného soustředění. Úspěšně jste zvládli proplout celou trať a zbývá maličkost – úspěšně přistát. Manévr při kterém můžete hodně získat, ale taky hodně ztratit. Během přistání také nejčastěji […]

Vážení páni rozhodčí, příznivci tug towingu v ČR. Jak již tradice velí v lednu proběhne školení rozhodčích pro tug towing. Na školení jsou zváni všichni současní rozhodčí, tak i ti z Vás, kteří máte zájem stát se rozhodčím. Jak zjišťujeme, rozhodčích není nikdy dost.

Tento díl budeme věnovat proplouvání plavebního kanálu. Zdánlivě jednoduchá překážka. Ovšem její proplutí skrývá mnohá úskalí. Pokud je nezvládnete, trestné bodíky za doteky vás neminou. Plavební kanál může být přímý a nebo jednou či vícekrát lomený. Projektant tratě jej navrhne zpravidla co nejužší, aby vám proplutí co nejvíce znepříjemnil.

V předchozích dílech jsme se probrali trochu nezáživnou teorií, teď je čas se podívat na vlastní plavbu soulodí. Budeme uvažovat „klasickou“ sestavu, kdy máme vlek v podobě velké nákladní lodě, který táhnou dva remorkéry pomocí vlečných lan. Čelní remorkér R1 je přivázán k přídi vleku V přes záď a zadní remorkér R2 je k zádi […]

V druhém a dalším dílu si nejdříve trochu rozebereme chování samostatně plujícího remorkéru a vleku a později jak se změní, když je spojíte vlečným lanem. Na první pohled se může zdát, že k žádným velkým změnám nedojde, ale opak je pravdou. Začneme tím jednodušším případem a to je samostatně plující vlek.

Tento seriál bude spíše určený začínajícím kapitánům a nebo těm, kteří se na svoji první plavbu v tug towingu teprve chystají. Vše co zde bude popsáno vychází z mých vlastních zkušeností v roli soutěžícího i rozhodčího za dobu pěti let. Většinu soutěžních plaveb byl můj remorkér uvázaný za zádí soutěžního vleku. Občas jsem byl přinucen […]