stavbatrateSoubor základních doporučení pro stavbu tratě, které by měli dodržovat všichni, kteří tratě pro tug towing navrhnou. Doporučení vychází z předchozích pětiletých zkušeností a vývoje soutěží v tug towingu v ČR. Tyto doporučení nejsou závazná.

Styl plavby
Po předchozích zkušenostech se doporučuje navrhovat trať tak, aby plavba soulodí mohla být volnější a plynulá. Náročnější manévry, které prověří schopnosti kapitánů v ovládání remorkérů, by měly být soustředěny do tzv. překážek (plavební kanál, obratiště, přístav, dok, zdymadlo, couvačka a pod.). Stanovený kurz by neměl vyžadovat časté kličkování, úhybné a najížděcí manévry. Mezi překážkami by měl být dostatek prostoru, aby kapitáni mohli soulodí připravit na proplutí další branky, manévr v překážce nebo přistávací manévr.

Délka plavby
Trať by měla být navržena tak, aby se doba jedné soutěžní plavby pohybovala v rozmezí 10 až 15 minut s přihlédnutím k místním podmínkám. Vychází se z předpokladu, že plavba soulodí je pomalejší, plynulá bez výraznějších úhybných a najížděcích manévrů. Při vícekolové soutěži je možné zařadit i jen krátké plavby do pěti minut, během níž soulodí provede jeden či dva náročné manévry.

Rozvržení tratě
V případě, že trať bude využívána pro více kategorií s více vleky, je vhodné ji navrhnout tak, aby byla rozdělena na dva až tři samostatné, fyzicky oddělené okruhy se samostatnými přístavy. Každá kategorie pak pluje po jiném okruhu. Okruhy mohou mít část společnou pro všechny kategorie. Plavba je zajímavější a lodě se potkávají i v reálném prostředí. Společná část by měla soulodí umožnit snadné proplutí (bez manévrů) s dostatkem prostoru pro případné minutí více soulodí.
Pokud je navržen jen jeden okruh, měla by jeho délka být natolik dostatečná, aby byla možná plavba minimálně dvou soulodí současně bez toho, že by se neustále předjížděly nebo si vzájemně uhýbaly.

Šířka překážek
Vytyčené branky, zaústění nebo vyústění překážek a rozestupy mezi jednotlivými překážkami by měl mít minimální šířku 50cm. Doporučená šířka je 80cm. V případě, že se použije širší vlek (např. plošina), je potřeba jeho šířce přizpůsobit šířku branek, zaústění a vyústění. Minimální šířka se vypočítá tak, že se k maximální šířce vleku (ŠV) připočítá 20cm. K šířce vlečných, tažných a tlačných remorkérů se nepřihlíží.

Značení tratě
Jak má být trať soulodím propluta určuje kurz. Červené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „z přístavu“ míjelo levobokem. Zelené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „z přístavu“ míjelo pravobokemkem. Žluté bóje označují izolovanou překážku v plavbě a kterým bokem je soulodí mine není rozhodující.

Zaústění a vyústění překážek se označuje tak, že při vplouvání do překážky soulodí mine levobokem červený maják a pravobokem zelený maják. Skaliska a jiné maketové překážky pokud nejdou označit barevnou bójí nebo majákem se obeplouvají podle stanoveného kurzu.

Trať by měla být navržena a značena tak, aby kapitáni neměli o pokračování kurzu pochyby. Zajímavým prvkem může být tzv. „navigační zkouška“. Je to úsek tratě postavená třeba jen ze samých skalisek (není barevně rozlišen) a kapitáni musí se soulodím proplout ve stanoveném kurzu jen podle mapy.