stavbaStavba tratí je v podstatě samostatnou disciplínou tug towingu. Pro správný návrh tratě je potřeba znát prostředí, kde má být trať postavena, tak i parametry vleků, které budou použity.

Stejně důležitá je dobrá znalost platných pravidel pro tug towing. Trať svými parametry nesmí vytvářet sporné nebo obtížně posouditelné situace.

Další rubriky: