Zápis z členské schůze Klubu NAMOLO! o.s.

Na základě schválených stanov občanského sdružení Klub NAMOLO! o.s.  byla na 15.září 2012 svolána druhá, členská schůze, která se konala od 20.00 v ATC Panistávka – Žirovnice.

Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti a ekonomické situaci Klubu NAMOLO! o.s. Klub NAMOLO! o.s. disponuje částkou 17.197,- Kč.

(přednesla předsedkyně sdružení Monika Vaškebová)

Přítomní členové se radili, zda v roce 2013 pokračovat v pořádání soutěží a další existence Klubu NAMOLO! o.s. Všichni přítomní si odsouhlasil pokračování i v roce 2013 beze změn.

Přítomní členové odhlasovali výši členských příspěvků na rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 1 200Kč za kalendářní rok.

 Vít Jelínek a Tomáš Jelínek přítomným oznámili, že podají přihlášku do Klubu NAMOLO!  o.s.

Byla diskutována možnost využití finančních prostředků pro další činnost Klubu NAMOLO! o.s. Přítomní členové se usnesli, že finanční prostředky budou využity následovně:

  • nákup materiálu pro lepší vybavení prostředky, které slouží pro stavbu soutěžních tratí
  • nákup materiálu pro vybavení rozhodčích
  • nákup drobných cen pro soutěžící
  • postavení nového vleku, který postaví pro Klub NAMOLO!  Klub TF323 Příbram.

Dalším bodem jednání byl výběr míst, kde se uskuteční jednotlivá soutěžní setkání v roce 2013. Přítomní členové byli vyzváni, aby svoje návrhy zaslali na adresu: tugtowing@seznam.cz

Proběhla obecná diskuse zaměřená na organizaci a pořádání soutěžních setkání a další činnost občanského sdružení, které se účastnili všichni přítomní členové klubu a další soutěžící.

Členská schůze byla ukončena ve 22:30 hodin.

Přítomní členové:

Ing. Robert Jurka
Jaroslav Jungman
Jaroslav Vaškeba
Marek Sobaniec
Marek Sobaniec ml.
Roman Tyll
Michal Hermann
Monika Vaškebová

Zápis provedl dne 15.9.2012 v ATC Panistávka
Jaroslav Vaškeba