Zápis z členské schůze Klubu NAMOLO! o.s.

Na základě schválených stanov občanského sdružení Klub NAMOLO! o.s.  byla na 14.září 2013 svolána třetí, členská schůze, která se konala od 20.00 v ATC Panistávka – Žirovnice.

Prvním bodem jednání byla zpráva o činnosti a ekonomické situaci Klubu NAMOLO! o.s. Klub NAMOLO! o.s. disponuje částkou 16 848,- Kč na bankovním účtě a 2.631,-Kč v hotovosti.

(přednesla předsedkyně sdružení Monika Vaškebová)

Přítomní členové se radili, zda v roce 2014 pokračovat v pořádání soutěží a další existence Klubu NAMOLO! o.s. Všichni přítomní si odsouhlasil pokračování i v roce 2014 beze změn.

Přítomní členové odhlasovali výši členských příspěvků na rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 1.200,-Kč za kalendářní rok.

Byla diskutována možnost využití finančních prostředků pro další činnost Klubu NAMOLO! o.s. Přítomní členové se usnesli, že finanční prostředky budou využity následovně:

  • nákup materiálu pro lepší vybavení prostředky, které slouží pro stavbu soutěžních tratí
  • nákup materiálu pro vybavení rozhodčích
  • nákup drobných cen pro soutěžící
  • postavení nového vleku, který postaví pro Klub NAMOLO!  Klub TF323 Příbram.

Dalším bodem jednání byl výběr míst, kde se uskuteční jednotlivá soutěžní setkání v roce 2014. Předběžně byly odsouhlaseny následující místa: Most, Jindřichův Hradec, Protivanov a Panistávka.

Proběhla obecná diskuse zaměřená na organizaci, změny v pravidlech, pořádání soutěžních setkání a další činnost občanského sdružení, které se účastnili všichni přítomní členové klubu a další soutěžící.

Byl vznesen návrh, aby se členové Klubu NAMOLO! účastnili některé zahraniční soutěže a naopak uspořádat mezinárodní soutěž v tug towingu v ČR. Byly navrhovány země Holandsko a Anglie.

Členská schůze byla ukončena ve 22:30 hodin.

Přítomní členové:

Monika Vaškebová
Ing. Robert Jurka
Jaroslav Jungman
Jaroslav Vaškeba
Marek Sobaniec
Marek Sobaniec ml.
Roman Tyll
Michal Hermann
Vít Jelínek
Jan Jelínek
Tomáš Jelínek
Luděk Rais
Jiří Lorenčík

Zápis provedl dne 14.9.2013 v ATC Panistávka
Jaroslav Vaškeba