Tento díl budeme věnovat proplouvání plavebního kanálu. Zdánlivě jednoduchá překážka. Ovšem její proplutí skrývá mnohá úskalí. Pokud je nezvládnete, trestné bodíky za doteky vás neminou. Plavební kanál může být přímý a nebo jednou či vícekrát lomený. Projektant tratě jej navrhne zpravidla co nejužší, aby vám proplutí co nejvíce znepříjemnil.