004Modely remorkérů by neměly postrádat také funkční osvětlení. Když se podíváte na stožár nějakého remorkéru, máte občas dojem, že se jedná o vánoční výzdobu. Ale ve skutečnosti to není tak složité. Jak to se světly u remorkérů vlastně je?Definice světel.

„Stožárové světlo“ znamená bílé světlo umístěné nad podélnou osou lodi, viditelné bez přerušení a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers na každé straně lodi.

„Boční světla“ znamenají zelené světlo na pravém boku a červené světlo na levém boku. Každé z těchto světel je viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 112,5° a nastavené tak, že je viditelné od přímého směru vpřed do 22,5° za travers toho kterého boku lodi. Na lodi kratší než 20 m mohou být boční světla zkombinována v jedné lampě umístěné nad podélnou osou lodi.

„Záďové světlo“ znamená bílé světlo umístěné, jak je to prakticky možné, co nejblíže zádi lodi, viditelné bez přerušení v obzoru o úhlu 135° a nastavené tak, že je viditelné na 67,5° od přímého směru vzad na každou stranu lodi.

„Remorkérové světlo“ znamená žluté světlo se stejnou charakteristikou jako „záďové světlo“.

„Kruhové světlo“ znamená světlo viditelné bez přerušení po celém obzoru, tj. v úhlu 360°.

Světla během plavby

Loď se strojním pohonem (což remorkéry jsou) za plavby musí vystavovat:

 1. Přední stožárové světlo.
 2. Druhé stožárové světlo za a výše předního; loď kratší než 50 m toto světlo vystavovat nemusí, ale může.
 3. Boční světla.
 4. Záďové světlo.

007

Loď se strojním pohonem, jestliže vleče, musí vystavovat:

 1. Místo předního stožárového světla dvě stožárová světla umístěná svisle nad sebou.
 2. Je-li dél­ka vleku měřená od zádě vlekoucí lodi k zadnímu konci vleku větší než 200m, tři taková světla svisle nad sebou.
 3. 005

 4. Boční světla.
 5. Remorkérové světlo umístěné svisle nad záďovým světlem.

001

Loď nebo objekt, který je vlečen musí vystavovat:

 1. Boční světla.
 2. Záďové světlo.

002

Loď se strojním pohonem provádějící takovou vlečnou činnost, která tuto vlečnou loď a její vlek podstatně omezuje v provádění změny kursu, musí, kromě světel nebo znaků uvedených výše vystavovat tři kruhová světla umístěná svisle nad sebou na nejlépe viditelném místě. Vrchní a spodní světlo musí být červe­né a prostřední světlo bílé.

004

Ante