TTC2020-TTC01-basicNa letošní první regatu byla připravena trať s trochu náročnějším kursem, kde v jeho druhé polovině kapitány čeká řada manévrů. Úspěšné úsilí bude korunováno bonusovými body. Tlačné remorkéry se budou muset úspěšně vypořádat se stísněným prostorem bazénu a několika změnami směru plavby. Tak hodně štěstí!

 

Kategorie LTT

TTC2020-TTC01-LTT

Zahájení soutěžní plavby

Po vydání povelu „PŘIPRAVA NA START“ kapitáni družstva spustí svoje remorkéry na hladinu v prostoru přístavního bazénu PB-LTT a remorkéry přivážou k vleku. Jakmile je družstvo připraveno k vyplutí na soutěžní plavbu, oznámí to kapitán družstva zvoláním povelu „START„. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru.

Soutěžní kurs

Soulodí vypluje z přístavního bazénu PB-LTT a postupně pluje kursem 234PK-1zPB-A. V bazénu PB-A provede soulodí změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a na zpětný chod propluje do bazénu PB-B, kde provede manévr „REJDA“ na žluté bóje R2. Délka manévru jsou tři sekundy. Bóje rejdy se nesmí dotknout steny přístavního bazénu. Pokud se dotkne, rozhodčí počítá trestné body jako za dotek vleku. Po provedení manévru propluje do bazénu PB-C. Zde provede změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a soulodí na zpětný chod propluje do bazénu PB-D. Zde provede změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY„. Po provedení manévru vypluje z bazénu PB-D přes zaústění k a pokračuje kursem 51. Po proplutí branky 1 vpluje do přístavu PB-LTT. V přístavu provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY„. Doba trvání manévru jsou tři sekundy.

Konec soutěžní plavby

Po provedení manévru „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ soutěžní plavba končí. Kapitán družstva zvolá povel „STOP„, rozhodčí posoudí zda lze zastavit časomíru. Pokud ne, zvolá povel „NELZE!„. Pokud ano, zvolá povel „STOP“ a zastaví časomíru.

 Kategorie TTT

TTC2020-TTC01-TTT

Zahájení soutěžní plavby

Po vydání povelu „PŘIPRAVA NA START“ kapitáni družstva spustí svoje remorkéry na hladinu v prostoru přístavního bazénu PB-TTT a remorkéry přivážou k vleku. Jakmile je družstvo připraveno k vyplutí na soutěžní plavbu, oznámí to kapitán družstva zvoláním povelu „START„. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru.

Soutěžní kurs

Soulodí vypluje z přístavního bazénu PB-TTT a postupně pluje kursem 1234PK-1zPB-A. V bazénu PB-A provede soulodí změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a na zpětný chod propluje do bazénu PB-B, kde provede manévr „REJDA“ na dvě žluté bóje R2. Délka manévru jsou tři sekundy. Bóje rejdy se nesmí dotknout steny přístavního bazénu. Pokud se dotkne, rozhodčí počítá trestné body jako za dotek vleku. Po provedení manévru propluje do bazénu PB-C. Zde provede změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a soulodí na zpětný chod propluje do bazénu PB-D. Zde provede změnu směru (rozhodčí oznámí povelem „ZMĚNA SMĚRU„) a provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY„. Po provedení manévru vypluje z bazénu PB-D přes zaústění k a pokračuje kursem 5. Po proplutí branky 5 vpluje do přístavu PB-TTT. V přístavu provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY„. Doba trvání manévru jsou tři sekundy.

Konec soutěžní plavby

Po provedení manévru „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ soutěžní plavba končí. Kapitán družstva zvolá povel „STOP„, rozhodčí posoudí zda lze zastavit časomíru. Pokud ne, zvolá povel „NELZE!„. Pokud ano, zvolá povel „STOP“ a zastaví časomíru.

 

Kategorie TRx

TTC2020-TTC01-TRx

Zahájení soutěžní plavby

Po vydání povelu „PŘIPRAVA NA START“ kapitán družstva spustí svůj remorkér na hladinu v prostoru přístavního bazénu PB-TRx a remorkér přiváže k vleku. Jakmile je družstvo připraveno k vyplutí na soutěžní plavbu, oznámí to kapitán zvoláním povelu „START„. Záď remorkér se musí dotýkat bóje v přístavu PB-TRx.  Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru.

Soutěžní kurs

Soulodí vypluje z přístavního bazénu PB-TRx a pluje do bazénu PB-Ta. Zde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA BÓJI„. Čelo soulodí se musí dotknout žluté bóje R1, ale žlutá bóje se nesmí dotknout žádné ze stěn přístavního bazénu. Pokud se dotkne, rozhodčí počítá trestné body za dotek vleku. Po přistání na bóji soulodí na zpětný chod vypluje z bazénu PB-Ta a pokračuje kursem 6712. Po proplutí branky 2 soulodí provede manévr „REJDA“ u bóje R1. Délka manévru 3 sekundy. Bóje rejdy se nesmí dotknout žádné překážky. Pokud se dotkne, rozhodčí počítá trestné body jako za dotek vleku. Po provedení manévru soulodí pokračuje kursem před přístavní bazén PB-TRx. Na zpětný chod vpluje do přístavního bazénu PB-TRx, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA BÓJI“. Záď remorkéru se musí dotýkat bóje. Délka manévru 3 sekundy. Bóje se nesmí dotknout žádné ze stěn přístavního bazénu PB-TRx. Pokud se dotkne, rozhodčí počítá trestné body za dotek remorkéru.

Konec soutěžní plavby

Po provedení manévru „PŘISTÁNÍ NA BÓJI“ soutěžní plavba končí. Kapitán družstva zvolá povel „STOP„, rozhodčí posoudí zda lze zastavit časomíru. Pokud ne, zvolá povel „NELZE!„. Pokud ano, zvolá povel „STOP“ a zastaví časomíru.

Změna směru plavby

Posuzuje se podle směru plavby vleku v podélné ose. Platí první změna směru plavby vleku. Provedení předepsaného manévru (např. „REJDA“) je stejné jako změna směru plavby. V tomto případě je povel „HOTOVO“ to samé jako povel „ZMĚNA SMĚRU„.

 Vypínač bonusových bodů

Nachází se v přístavním bazénu PB-D a platí pro kategorie LTT a TTT v každé soutěžní plavbě. Aktivuje se v okamžiku, kdy soulodí v pluje do přístavního bazénu PB-A. Deaktivace nastane v okamžiku, kdy soulodí provede úspěšně manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“ a zazní povel „HOTOVO„. Počet bonusových bodů stanoví hlavní rozhodčí před zahájením regaty.

Předpokládané rozměry tratě

TTC2020-TTC01-big

Keba