TTC2020-TTC03-LTTProtože tyto navržené tratě pro regatu v roce 2020 nebyly pro nepřízeň počasí využity vyzkoušíme si je letos. Trať pro tuto regatu je koncipována jako jeden okruh s jednotlivými překážkami nebo manévry pro jednotlivé kategorie. Vzhledem k počtu startujících tlačných remorkérů v kategorii TR1 je pro tlačné remorkéry navržen jeden společný kurs. Pro vlečné remorkéry je navržen samostatný manévr s poháněným vlekem.

Start pro všechny kategorie je stejný. Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ kapitáni svoje remorkéry spustí na vodu a vplují do kotviště K1, kde vyčkají na povel start. Po zaznění povelu „START“ remorkéry vyplují z kotviště a volnou plavbou od bodu A doplují do příslušného přístavu. Až do provedení manévru „PŘEVZETÍ LANA“ se doteky remorkérů počítají!

LTT

TTC2020-TTC03-LTT

Remorkéry vplují do přístavu LTT. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu LTT. Po vyplutí z přístavu provedou „změnu směru“ a pokračují v plavbě kursem B1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – B2 – PK1z1k1- 9 – B3 a vplují do přístavu LTT přes u1, kde provedou manévr „PŘISTÁNÍ“ na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

TTT

TTC2020-TTC03-TTT

Remorkéry vplují do přístavu TTT. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu TTT. Po vyplutí z přístavu provedou „změnu směru“ a pokračují v plavbě kursem 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – B2 – PK1z2k2- 9 – B3 – B1 a vpluje do přístavu TTT přes u1, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ“ na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

TR1

TTC2020-TTC03-TR1

Remorkér vpluje do přístavu TRx přes u1. Poté provede manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváže k vleku a soulodí pokračuje předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu LTT přes u1. Po vyplutí provede „změnu směru“ a pokračuje v plavbě kursem B1 – 3 – 4 – 5 – ZD1, zde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce trvání 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje v plavbě kursem B2 – PK1z2k2 – 9. Vpluje do přístavu TRx přes u1 a provede manévr „PŘISTÁNÍ“ ke žluté bóji. Tím soutěžní plavba končí.

TR2

TTC2020-TTC03-TR2

Remorkér vpluje do přístavu TRx přes u1. Poté provede manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváže k vleku a soulodí pokračuje předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu LTT přes u1. Po vyplutí provede „změnu směru“ a pokračuje v plavbě kursem B1 – 3 – 4 – 5 – ZD1, zde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce trvání 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje v plavbě kursem B2 – PK1z2k2 – 9. Po proplutí 9 provede „změnu směru“ a vpluje do přístavu TRx přes u2 předepsaným směrem „couvání“. V přístavu provede „změnu směru“ a provede manévr „PŘISTÁNÍ“ ke žluté bóji a nárazníku. Tím soutěžní plavba končí.

TTT a LTT – manévr

TTC2020-TTC03-TTTManevr

Remorkér vpluje do přístavu TTT-M. Poté provede manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváže k zádi vleku a pokračuje předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu TTT-M. Po vyplutí z přístavu provedou „změnu směru“ a pokračují v plavbě kursem 2 – R1, kde provedou manévr „REJDA“ v délce trvání 3 sekundy. Po provedení manévru pokračují v plavbě kursem do branky 1 a potom vplují do přístavu TTT-M přes u1. Zde provedou manévr „PŘISTÁNÍ“ na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

Keba