mapaNa moři se používají dva systémy značení vodních cest. IALA (International Association of Lighthouse Authorities) oblast A a oblast B. Oblast A zahrnuje Evropu, Asii, Afriku a oblast B Ameriku, východní Tichomoří, Jižní Koreu, Japonsko a Filipíny. Dnes si představíme ty nejzákladnější.Laterální znaky

Oblast IALA A – pravá strana plavební dráhy je značena zelenými bojemi a levá starna červenými bojemi. Vždy směrem do přístavu.

001

Oblast IALA B – je značena obráceně to je zelená v levo červená v pravo.

002

Kardinální znaky

jsou čtyři, severní, jižní, západní a východní a označují nebezpečí pro plavbu. Při použití všech čtyřech by nebezpečí bylo uprostřed (viz obrázek).

003

Můžete si vyzkoušet jak kardinálním znakům rozumíte na jednoduchém příkladu:

Představte si, že je hluboká noc, mírný opar nad vodní hladinou trochu snižuje viditelnost. Vaše jachta pluje pluje klidně, užíváte si noční kormidlování, když tu spatříte zhruba 10° od přídě na levoboku opakující se tři bílé záblesky. Mrknete na kompas – váš aktuální kurs je 233°. Hlavou vám probleskne propočet nového kursu a otočíte kormidlem abyste se vyhnuli nebezpečí. Otázka zní, jaký údaj o novém kursu zapíšete do lodního deníku? Kolik stupňů?

Napište svoje odpovědi do diskuse pod článkem, bude zajímavé kdo propluje a kdo možná ztroskotá. 🙂

Pak tu máme ještě další tři znaky:

Izolované nebezpečí

bezprostředně ohrožuje bezpečný průběh plavby. Může být jak pod hladinou, tak i nad hladinou.

004

Bezpečná voda

je část vodní plochy, kde nejsme ničím ohroženi ani omezováni. Tato bóje bývá jako první bóje značení cesty do přístavu.

005

Specální znak

Účel těchto bójí je označit místo, které je nutno z nějaké důvodu označit. Barva boje je žlutá, vrchol by měl nést znak X.

006

Ante
facebook-icoTugTowing.CZ on Facebook