stavbatratePro tuto soutěž navrhoval tratě Luděk Rais. Pro každou kategorii a prakticky i každé kolo navrhl samostatný kurs. Na trati se vyskytují osvědčené překážky, které již většina kapitánů proplouvala, proto lze očekávat vyrovnané výkony od jednotlivých družstev.

Tlačné remorkéry

Kategorie TLR1:
Všechny jízdy začínají standardně Přípravou – spuštění remorkérů na vodu v oblasti u tlačné vany a spojení soulodí. Vana je v přístavu přídí k molu, soulodí po startu vycouvá. Přistání celým bokem k molu a přídí na dotek žluté.

ttc02-tl1-11.jízda:
Po startu míjí maják B pravobokem, propust s couváním, 6 (libovolně), obrat o 180, levobokem kolem majáku A, pravobokem maják B  do přístavu – manévr přistání. Konec

ttc02-tl1-22.jízda:
Po startu míjí maják B levobokem, zdymadlo, 11, mezi B3 a B4 plavební drahou, boční propustí, levobokem kolem majáku do přístavu – manévr přistání. Konec

ttc02-tl1-33.jízda:
Po startu  4, 3, 2, 1, 12, propust s couváním, zdymadlo, plavební kanál, 13, levobokem maják B, přistání. Konec.

Kategorie TL 2:
Všechny jízdy začínají standardně Přípravou – spuštění remorkérů na vodu v oblasti u tlačné vany a spojení soulodí. Vana je v přístavu přídí k molu, soulodí po startu vycouvá. Přistání celým bokem k molu a přídí na dotek žluté.

ttc02-tl2-1-31.a 3. jízda:
1,2, pravobokem k majáku A, 12, zdymadlo, přirazit vanou současně na B3 a B4, plavební kanál, 11, boční propust, pravobokem k majáku B, 4,3, levobokem k majáku A, zakotvit. Konec.

ttc02-tl2-22.jízda:
Po startu míjí maják A levobokem, propust s couváním, 6 (libovolně), obrátka 18, plavební kanál, mezi bóje B3 a B4 (mezi skálami libovolně), 6, 2, 1 do přístavu – manévr přistání. Konec

Lehký TT

Všechny jízdy začínají standardně Přípravou – spuštění remorkérů na vodu v oblasti schůdků a přejezdem do startovního doku. Vlek je v přístavu přídí doprava.

ttc02-ltt-11.jízda:
Po startu míjí maják B levobokem, proplutí brankou 4 do přístavu. Z přístavu už jako soulodí pokračuje jízda zdymadlem do branky 11 levobokem kolem skal do plavební dráhy (nesmí se vybočit mezi bojky stejné barvy) dále do boční propusti pravobokem kolem majáku B brankou 4 do přístavu – manévr přistání. Konec

ttc02-ltt-22.jízda:
Po startu míjí maják B pravobokem, proplutí brankou 3 do přístavu. Z přístavu už jako soulodí pokračuje jízda brankou 3, levobokem mine maják A, propluje brankou 12  do propusti s couváním , pak brankou 11 přirazí vlekem na obě bóje B3 a B4 s výdrří 5s. Brankou 13 do obrátky o 180 levobokem kolem majáku A brankou 3 do přístavu – manévr přistání. Konec

ttc02-ltt-33.jízda:
Po startu  míjí maják B pravobokem do branky 4 a přístavu. Soulodí brankou 4 pravobokem mine maják B, projede boční propustí, plavební drahou, levobokem mine kotviště v útesech do branky 11. Projede zdymadlem, brankou 3 do přístavu. Zakotvení, konec jízdy.

Těžký TT

Všechny jízdy začínají standardně Přípravou – spuštění remorkérů na vodu v oblasti schůdků a přejezdem do startovního doku.

ttc02-ttt-11.jízda:
Po startu levobokem míjí maják B, pravobokem maják A, proplutí brankou 2 do přístavu. Po vplutí do přístavu remorkéry jednotlivě přirazí bokem k zakotvené plošině a natankují (5s). Provedou manévr převzetí lana a uvázání vleku. Soulodí vypluje z přístavu brankou 1, pokračuje do 12, manévr v propusti s vycouváním, branka 11, potom kurzem kolem skal které míjí levobokem.
Dále brankou 13 (nerozhoduje jak mine středovou B2, ale celé soulodí musí proplout stejně), manévr obrátka 180, kurz kolem majáků A i B minout levobokem, branka 2, vplutí do přístavu, manévr přistání (pouze vlek se může/musí dotknout a to jen stěny zakotvené k hrázi). Konec.

ttc02-ttt-22.jízda:
Po startu míjí maják B i A pravobokem, proplutí brankou 1 do přístavu. Z přístavu už jako soulodí pokračuje jízda brankou 2, pravobokem mine maják A, propluje brankou 6 (nerozhoduje jak mine středovou B1, ale celé soulodí musí proplout stejně), manévr ve zdymadle (3s), branka 11, levobokem kolem skal, manévr boční propust, kurzem míjí levobokem majáky B a A, branka 12, 1, manévr přistání. Konec

ttc02-ttt-33.jízda: (s plošinou)
Po startu  míjí maják B pravobokem do branky 4 a 3, pravobokem míjí maják A do branky 1a přístavu. S plošinou pokračuje kurz do branky 2, pravobokem míjí maják A pokračuje brankou 6 (soulodí proplouvá tak, že B1 projde mezi plováky plošiny, remorkéry plují libovolně). Červenou bóji branky 11 míjí soulodí levobokem a zakotví plošinu u bójí B4 a B3 (po dobu 5s se musí jeden z plováků plošiny současně dotýkat obou bójí). Jízda pokračuje přez branku 13 (stejný systém jako na brance 6) kolem majáků B a A míjených levobokem do branky 1 a přístavu. Zakotvení, konec jízdy.

Konstrukce tratí: Luděk Rais