lodnitelegraf80x80Podmínky účasti

Soutěže v tug towingu se může účastnit každý, kdo má model remorkéru, který vyhoví pravidlům pro tug towing. V případě, že se budete chtít přijet podívat jen jako diváci není problém, v místě pořádání soutěže budou veřejnosti přístupné prostory.

Termín a místo

Kdy ?
17. až 19.května 2013.

Kde ?
Sejdeme se v Jindřichově Hradci v areálu Městské plovárny. Pokud budete přijíždět už v pátek, sejdeme se v soukromém penzionu Dolní Skrýchov, který je od Městské plovárny vzdálen pouhé 3km.
K dispozici bude 20m dlouhé molo, elektrická přípojka 220V, voda, WC, občerstvení po celý den, kambi pro úschovu věcí, koutek pro děti.

Místo konání na mapě

Souřadnice: 49°8’47.407″N, 15°0’46.846″E

Registrace

Prosíme vyplňte pečlivě přihlášku a registrujte každého soutěžícího zvlášť!

Přehled zpracovaných přihlášek

Uzávěrka přihlášek: 5.května 2013 ve 23:00 hodin.
Seznam přihlášených soutěžících

Registrovaní účastníci budou o případných změnách informováni elektronickou poštou na adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Startovné Předpokládané startovné je za start v jednom týmu a v jedné kategorii 200Kč, za start v každém dalším týmu nebo kategorii 50Kč. Startovné platí na oba soutěžní dny. Členové Klubu NAMOLO! o.s. startovné neplatí !

Program

sobota 18.5.201

08:00 – 09:00 – dostavba tratě 0
09:00 – 10:00 – trénink TT (bez vleků)
10:00 – 18:00 – 1. a 2.kolo soutěže v TT

neděle 19.5.2013

09:00 – 15:00 – 2. a 3.kolo soutěže v TT
15:00 – 16:00 – úklid tratě
16:00 – 17:00 – vyhlášení výsledků v TT

Lze předpokládat změny v časovém plánu, proto je pouze orientační.

Pravidla

Soutěž v tug towingu proběhne podle platných pravidel pro tug towing a pravidel pro TT Cup 2013. Vítěz soutěže bude vyhlášen v každé kategorii zvlášť. Výsledky se do TT Cup 2013 započítají pro každou kategorii zvlášť.

Trénink před soutěží bude povolen pouze bez vleků!

Provoz RC souprav Během soutěžního setkání jsou povoleny RC soupravy pracující v pásmu 27MHz, 40MHz a 2,4GHz. Přidělování frekvencí na provoz RC souprav bude organizováno pomocí kolíčkového systému. RC vysílač nesmí být zapnut pokud nemá na anténě připnutý kolíček z kolíčkové tabule s číslem kanálu na kterém pracuje.

Rozhodčí a organizátoři Hlavní rozhodčí: bude stanoven před zahájením soutěže. Nominovaní rozhodčí

Ubytování

Klub NAMOLO! o.s. zajistil ubytování v soukromém penzionu Dolní Skrýchov. Pokud máte zájem o ubytování v penzionu, vyplňte objednávku ubytování nejpozději do 25.březnana 2013. Současně s objednávkou ubytování je potřeba uhradit zálohu 500,-Kč na bankovní účet Klubu NAMOLO! o.s. Kdo si neprovede rezervaci ubytování prostřednictvím Klubu NAMOLO! o.s. do uzávěrky, zajišťuje si ubytování sám. Organizátoři z technických důvodů po uplynutí uzávěrky nemohou rezervaci ubytování dále zajišťovat.

Stravování – každý v penzionu ubytovaný účastník, má zajištěnou polopenzi (snídaně a teplá večeře).

Rozpis pokojů:

č.1 – 2x lůžko     č.7 – 4x lůžko
č.2 – 4x lůžko     č.8 – 3x lůžko
č.3 – 4x lůžko     č.9 – 2x lůžko
č.4 – 4x lůžko     č.10 – 3x lůžko
č.5 – 4x lůžko     č.11 – 4x lůžko
č.6 – 3x lůžko     č.12 – 3x lůžko

Při objednávce ubytování postupujte následujícím způsobem:

1) než si vyberete číslo pokoje (1 až 12), podívejte se, zda již není obsazený – obsazení pokojů
2) pečlivě vyplňte objednávku ubytování – uveďte VS pod kterým provedete platbu, abychom mohli platbu s vaší objednávkou spárovat a rezervaci potvrdit.
3) objednávku odešlete.
4) zkontrolujte zda na Vámi uvedený e-mail v objednávce přišlo potvrzení o přijetí objednávky. Vaše objednávka se musí objevit v tomto  seznamu. Pokud v seznamu není, zálohu neplaťte a ihned nás kontaktujte na tel: 603453712 nebo na e-mail: KlubNAMOLO@seznam.cz
5) V případě, že vaše objednávka se v seznamu nachází, zašlete zálohu ve výši 500Kč za osobu (lůžko) na číslo účtu: 1083506019/3030 pod variabilním symbolem, který jste si zvoli a uvedli v objednávce.
6) Jakmile budou peníze připsány na účet Klubu NAMOLO! o.s., zašleme Vám elektronickou poštou na adresu, kterou jste uvedli v objednávce , potvrzení o rezervaci ubytování.

V případě, že zálohu zaplatíte a setkání se neúčastníte, bude Vám záloha celá nebo její poměrná část po skončení soutěžního setkání vrácena.

Přehled objednávek ubytování

Ostatní

KlubNAMOLO! o.s.: KlubNAMOLO@seznam.cz
Telefon: +420 603 453 712

Další informace k tomuto soutěžnímu setkání (tratě, výsledky, zápisy a pod…)