mapa Tratě na soutěžní setkání Tug Towing v Protivanově pro Vás tentokráte vyprojektoval, nakreslil a popsal Rober Jurka. Máte se na co těšit, protože trať vypadá zajímavě a budou se střídat i vleky, takže Vás nemine jeřáb se spuštěným břemenem a pod. A jestli bude foukat jako v Jindřichově Hradci, bude to opět hódně zajímavé a napínavé.

V modrých plochách je povolen kontakt trup o trup.

 

LTT-1.kolo
TTT-2.kolo

Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují brankou 5, 12 a 14. Vplují do prostoru přístavu, kde natankují bokem lodi v místě PS (na pravé straně přístavu). Pak remorkéry převezmou lano. Přiváží se k vleku a soulodí pokračuje v soutěžní plavbě proplutím branek 13 a 11. Pokračují soustavou branek 2,3,4 a vplují do TOČNY, kde provedou obrat o 180°. Po vyplutí z TOČNY propluje soulodí brankou 5 a pokračuje do SOUTĚSKY vjezdovou brankou 31. Po vyplutí ze SOUTĚSKY brankou 32 pokračuje brankou 7,6,5. Brankou 12 vpluje do prostoru přístaviště. Soulodí propluje za vlnolamem přístavu, po přídi vpluje do branky 13. Zadní remorkér R2 couváním vpluje do branky 15. Soulodí vpřed pojede až zadní remorkér R2 protne pomyslnou spojnici před koncem překážky. Pak soulodí přistane tak, že příď směřuje vpravo do prostoru s jeřábem. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-ltt-ttt-1a2-malykacer-sofie

TTT-1.kolo
LTT-2.kolo

(1)    Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují brankou 5, 12 a 14. Vplují do prostoru přístavu, kde natankují bokem lodi v místech PS (na levé i pravé straně přístavu). Pak remorkéry převezmou lano. Přiváží se k jeřábu (břemeno jeřábu je na pravoboku jeřábu) a soulodí pokračuje v soutěžní plavbě proplutím branek 14 a 12. Pokračuje brankou 4 a vplouvá brankou 22 do PRŮPLAVU, kde provede zastavení vleku. Zastavení oznámí rozhodčímu zvoláním „STOP“. Rozhodčí posoudí zastavení vleku. Pokud je dle pravidel odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.

(2)    Soulodí vypluje z průplavu brankou 23. Pravobokem míjí REJDU. Soulodí s jeřábem propluje mezi brankou 23 a samostatnou bójí B2. Břemeno jeřábu musí proplout mezi bójemi B1 a B2. Proplutím brankou  4 a 5 se soulodí dostane do MANIPULAČNÍHO KORIDORU. Soulodí s jeřábem nechá MANIPULAČNÍ KORIDOR na pravoboku, břemeno jeřábu propluje za hranicí vyznačenou bójemi B3 a B4.

(3)    Soulodí se otáčí zpět a do branky 5 vplouvá tak, že levobok jeřábu kopíruje břeh. Brankou 12 a 14 vjede do prostoru přístaviště. Pak soulodí přistane tak, že příď směřuje vlevo do prostoru s vlekem. Tím soutěžní plavba končí.

Plavební trasa břemene jeřábu je naznačena červenobílou tečkovanou čarou. Při manévru s břemenem jeřábu je povolen trup o trup.

Pro lepší orientaci ve spleti tras vám pomohou malá červená čísla označující pořadí proplutí tras.

ttc03-ltt-ttt-1a2-jerab

LTT-3.kolo

Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují brankou 5, 12 a 14. Vplují do prostoru přístavu, kde natankují bokem lodi v místech PS (na pravé straně vedlejšího přístavu a na levé straně svého přístavu). Pak remorkéry převezmou lano. Soulodí pokračuje v soutěžní plavbě proplutím branek 14 a 12. Pokračují brankou 4,3,2. Pak soulodí objíždí pravobokem branku 1 a proplouvá průplavem brankami 21 a 24. Soulodí po výjezdu z branky 24 mine pravobokem samostatnou bóji B1. Soulodí levobokem přijíždí k REJDĚ, kde musí přirazit a udržet se v kontaktu s bójemi po stanovenou dobu. Pokud je vše dle pravidel rozhodčí odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.  Dále proplouvá průplavem brankami 23 a 22. Brankou 12 a 14 vjede do prostoru přístaviště. Pak soulodí přistane tak, že příď směřuje vpravo do přístavu TLR2. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-ltt-3-malykacer

 TTT-3.kolo

Remorkéry vyplují z KOTVIŠTĚ, proplují brankou 5, 12 a 14. Vplují do prostoru přístavu, kde natankují bokem lodi v místě PS (na pravé straně svého přístavu a na levé straně vedlejšího přístavu). Pak remorkéry převezmou lano. Soulodí pokračuje v soutěžní plavbě proplutím branek 13 a 11. Pak soulodí objíždí pravobokem branku 1 a proplouvá průplavem brankami 21 a 24. Soulodí po výjezdu z branky 24 mine pravobokem samostatnou bóji B1. Soulodí levobokem přijíždí k REJDĚ, kde musí přirazit a udržet se v kontaktu s bójemi po stanovenou dobu. Pokud je vše dle pravidel rozhodčí odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.  Dále proplouvá průplavem brankami 23 a 22 a pokračuje brankami 4,3,2. Brankou 11 a 13 vjede do prostoru přístaviště. Pak soulodí přistane tak, že příď směřuje vlevo do přístavu TLR1. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-ttt-3-sofie

TLR1 -1.kolo

Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vpluje do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na levé straně od trojúhelníku). Pak remorkér pokračuje brankou 11 k převzetí lana. Tlačná sestava pokračuje soustavou branek 2,3,4 a 5 do SOUTĚSKY vpluje brankou 31. Po vyjetí ze SOUTĚSKY brankou 32 pokračuje brankou 7,6,5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Tlačná sestava propluje za vlnolamem přístavu. Po proplutí brankou 12 následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-tlr1-1-tc571

TLR1-2.kolo

(1)    Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na levé straně od trojúhelníku). Pak remorkér pokračuje brankou 11 k převzetí lana. Tlačná sestava pokračuje soustavou branek 2,3,4 a vpluje do TOČNY, kde provede obrat o 180°. Po vyjetí z TOČNY propluje tlačná sestava brankou 5,6 a brankou 22 vpluje do průplavu. Tlačná sestava vypluje z průplavu brankou 23. Tlačná sestava pak musí na REJDĚ provést manévr, kdy se musí přirazit a udržet se v kontaktu s bójemi po stanovenou dobu. Pokud je vše dle pravidel rozhodčí odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.

ttc03-tlr1-2-tc571

(2)    Tlačná sestava pak propluje mezi brankou 23 a samostatnou bójí B2, provede průjezd brankou 3 podle kurzu a vjede brankou 24 do PRŮPLAVU, kde provede zastavení. Zastavení oznámí rozhodčímu zvoláním „STOP“. Rozhodčí posoudí zastavení. Pokud je dle pravidel odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.

(3)    Tlačná sestava vypluje z průplavu brankou 21. Po proplutí brankou 1 následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje. Tím soutěžní plavba končí.

Pro lepší orientaci ve spleti tras vám pomohou malá červená čísla označující pořadí proplutí tras.

TLR1-3.kolo

Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na levé straně od trojúhelníku). Pak remorkér pokračuje brankou 11 k převzetí lana. Tlačná sestava propluje za vlnolamem přístavu. Po proplutí brankou 11 a 12 sestava vpluje do TOČNY, kde provede obrat o 180°. Po vyjetí z TOČNY propluje tlačná sestava brankou 4,3,2. Po proplutí brankou 1 následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-tlr1-3-namolo

 TLR2-1.kolo

(1)    Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na pravé straně od trojúhelníku). Pak se remorkér vrátí zpět brankou 12 a provede převzetí lana. Tlačná sestava propluje podle kurzu brankou 4 a vjede brankou 22 do PRŮPLAVU, kde provede zastavení. Zastavení oznámí rozhodčímu zvoláním „STOP“. Rozhodčí posoudí zastavení. Pokud je dle pravidel odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“. Tlačná sestava vypluje z průplavu brankou 23. Tlačná sestava pak musí na REJDĚ provést manévr, kdy se musí přirazit a udržet se v kontaktu s bójemi po stanovenou dobu. Pokud je vše dle pravidel rozhodčí odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“. Tlačná sestava pak propluje mezi brankou 23 a samostatnou bójí B2. Couváním propluje PRŮPLAV. Na vjezdu propluje brankou 24 a na výjezdu brankou 21. Tlačná sestava dále pokračuje brankami 2,3,4.

(2)    Brankou 12 vpluje do prostoru přístaviště. Tlačná sestava propluje za vlnolamem přístavu, který opustí brankou 11. Opět následuje proplutí brankami 2,3.

(3)    Po proplutí brankou 3 následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje a současně musí být pravobok vany v kontaktu Téčkem trubky. Tím soutěžní plavba končí.

Pro lepší orientaci ve spleti tras vám pomohou malá červená čísla označující pořadí proplutí tras.

 ttc03-tlr2-1-tc1068

TLR2      2.kolo

(1)    Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na pravé straně od trojúhelníku). Pak se remorkér vrátí zpět brankou 12 a provede převzetí lana. Tlačná sestava vpluje nazpět brankou 12 do prostoru přístaviště. Tlačná sestava propluje za vlnolamem přístavu, který opustí brankou 11. Následuje proplutí brankami 2,3. Tlačná sestava propluje podle kurzu brankou 4 a vjede brankou 22 do PRŮPLAVU, který propluje

a brankou 22 vpluje do průplavu. Tlačná sestava vypluje z průplavu brankou 23. Tlačná sestava pak musí na REJDĚ provést manévr, kdy se musí přirazit a udržet se v kontaktu s bójemi po stanovenou dobu. Pokud je vše dle pravidel rozhodčí odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.

(2)    Tlačná sestava pak propluje mezi brankou 23 a samostatnou bójí B2, provede průjezd brankou 3 podle kurzu a vjede brankou 24 do PRŮPLAVU, kde provede zastavení. Zastavení oznámí rozhodčímu zvoláním „STOP“. Rozhodčí posoudí zastavení. Pokud je dle pravidel odpočítá 3 sec. limit a možnost pokračovat v plavbě oznámí zvoláním „HOTOVO“.

(3)    Tlačná sestava vypluje z průplavu brankou 21. Po proplutí brankou 1 následuje opětovné proplutí brankami 2,3. Po proplutí brankou 3 následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje a současně musí být pravobok vany v kontaktu Téčkem trubky. Tím soutěžní plavba končí.

Pro lepší orientaci ve spleti tras vám pomohou malá červená čísla označující pořadí proplutí tras.

ttc03-tlr2-2-tc1068

TLR2-3.kolo

Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ, propluje brankou 5. Brankou 12 vjede do prostoru přístaviště. Remorkér propluje za vlnolamem přístavu, kde natankuje bokem lodi v místech PS (na pravé straně od trojúhelníku). Pak se remorkér vrátí zpět brankou 12 a provede převzetí lana. Tlačná sestava vpluje brankou 5 do prostoru soutěsky. Před vjetím do SOUTĚSKY propluje sestava brankami 6 a 7, brankou 32 vpluje do SOUTĚSKY a brankou 32 vypluje. Brankou 5 vpluje do TOČNY, kde provede obrat o 180°. Po vyjetí z TOČNY následuje přistání, kde se čelo tlačné sestavy musí dotknout žluté bóje a současně musí být pravobok vany v kontaktu Téčkem trubky. Tím soutěžní plavba končí.

ttc03-tlr2-3-tc571

icopdf Schéma 2D modelu