stavbaMožná se to nezdá, ale než se nadějeme a stihneme dokončit nebo připravit svoje remorkéry, budeme se chystat do Mostu na první soutěžní plavby. Zlatá přilba a Velká pardubická už byla a Mikuláš klepe na dveře. Navrhout zajímavou trať do bazénu v Mostě, který má rozměry 8x16m je stále náročnější. Proto jsem se rozhodl Vás požádat o pomoc při návrhu tratě. Pokud máte nápad na nějaký manévr nebo celou trať, zkuste ho nakreslit a poslat mi ho. Stačí v obyčejném malování nebo načrtnout rukou a naskenovaný. Nemusí být ani v měřítku.

Na co je třeba při návrhu myslet? Že se do bazénu musí vejít minimálně tři soulodí najednou, že si musí minimálně zavazet a soutěžní plavba by měla trvat maximálně 10min., byla plynulá a navigačně jednoduchá. Také je třeba myslet na to, jak umístit přístavy, aby bylo možné snadno uvázat soulodí a spustit popř. vyzvednout remorkéry z vody. Co se týče vleků, je třeba zvážit, které použít a zda navržené mavévry s nimi budou zvládnutelné. Použít Čochtanku pro tlačné remorkéry v bazénu, jaký je v Mostě, je prostě nesmysl.

Plánky tratí, které již byly dříve pro bazén v Mostě vyprojektovány.
Doporučení pro stavbu tratí.

Díky za vaše nápady a připomínky ke konstrukci tratí!
Tug Towingu ZDAR!

Keba