pravidla2V sobotu (27.2.2016) se v Praze sešli rozhodčí pro tug towing, aby probrali a definitivně stanovili změny v pravidlech pro tug towing, která začnou platit v letošní sezóně a která budou označena jako verze číslo tři. Smyslem nových změn je upravi bodování tak, aby se soutěžní plavby staly vyrovnanější a některé likvidační bodové tresty byly zcela odstraněny. Dále byly zjednodušeny a přesněji definovány popř. zcela eliminovány některé situace, které přinášely do soutěžní plaveb sporné situace. Probereme si některé změny podrobněji.

Změna první
…a asi hned významná. Byla zrušena omezení pro délku trupu soutěžního remorkéru. Omezení zůstává v šířce a maximálním ponoru trupu. Maximální šířka trupu je omezena na 48 cm (přes všechno) a maximální ponor plně vyzbrojeného remorkéru nesmí přesáhnout 24 cm. Tato omezení vychází z konstrukčních limitů překážek pro tug towing (dok, přístav, zdymadlo a pod.). Pro maximální délku trupu existuje pouze doporučení a to je, aby maximální délka trupu nepřesáhla 100 cm. V případě, že si někdo postaví remorkér s délkou 110 cm, může do soutěže v tug towingu nastoupit, ale ať pak nenaříká, že je někde málo místa 🙂

Změna druhá
Týká se soutěžních kategorií. I nadále zůstávají čtyři. Lehký TT, těžký TT, tlačné remorkéry s jednou pohonnou jednotkou a tlačné remorkéry bez omezení. Pro vlečné kategorie, tedy lehký a těžký TT se kategorie bude určovat podle vleku. Délka trupu remorkéru již nehraje pro určení kategorie žádnou roli. Každý vlek bude proměřen a homologován pro jednu a nebo více kategorií. Např. Malý Kačer bude asi homologován jen pro lehký TT, naopak Polymorf nebo Velký Kačer bude homologován pouze pro těžký TT. Oproti tomu jeřáb nebo plošina může být homologována pro více kategorií. Pro každé kolo pak bude stanovena trať a vlek který po její trase remorkéry povlečou. Bude na zvážení kapitána zda jeho remorkér určený vlek zvládne.
U tlačných remorkérů bude rozhodující, kolik pohonných jednotek (motorů) remorkér má k vyvození hnací síly. Remorkéry s jedním hnacím motorem spadají do kategorie TR1. Hnací síla může být rozvedena i na více šroubů popř. příčných pohonů. Pokud má remorkér instalovaný příčný pohon se samostatným motorem, musí být tento prokazatelně vypnutý.
V případě, že remorkér má instalováno více samostatných motorů, které slouží k vyvození hnací síly, patří do kategorie TR2 a zde se žádné omezení již nekladou.

Změna třetí
Možná tato změna vyvolá velkou diskusi. Týká se počtu startů jednoho soutěžícího během jedné soutěže. Každý soutěžící může během jednoho soutěžního kola startovat maximálně čtyřikrát. Přičemž platí stejné podmínky pro složení týmu jako doposud. Můžete tedy startovat 1x v TTT, 1x v LTT, 1x v TR1, 1x v TR2 nebo 2x v LTT a 2x v TTT. Když jsme odhadovali kolik času celkem zaberou soutěžní plavby při využití čtyř startů a tří kol, dostali jsme se na zhruba jednu a půl hodiny. Tím, že padly délkové limity trupu pro určení kategorie, zpřístupnila se kategorie LTT i pro remorkéry s trupem delším než 70 cm. Tedy si i můžete užít více plaveb i když počet možných startů se ze šesti snížil na čtyři.

Změna čtvrtá
Určitě si pamatujete (hlavně rozhodčí) jaké problémy činilo obeplouvání samostaných bójí, obzvláště pokud byly žluté barvy. Od nových pravidel je to jednodušší. Bude platit, že na trati mohou být jako samostatné bóje či skaliska jako samostané bóje jen žluté barvy. Žádná zelená nebo červená. No a samostatnou žlutou bóji může obeplout jak chcete, i když bude v plánku namalováno zprava nebo zleva. Žlutá bóje na trati jen překáží a neurčuje směr plavby. Tím se jednoznačně vylučují jakékoliv nejasnosti ohledně směru plavby. Za žlutou bóji nemůžete dostat minutí a pod. Jen když se jí dotknete body dostanete.

Změna pátá
Penalizace nebo-li trestné body. Trestné body se budou udělovat v rozpětí 1 až 7. To by mělo přinést větší vyrovnanost soutěžních plaveb. Minutí branky se tak nestává likvidační záležitostí, ale družstvu dává pořád šanci na umístění. Změny nejlépe dokumentuje tabulka:

Penalizace

  • první dotyk remorkéru nebo vleku o každou bójku (v každém směru) – 1 bod
  • dvouremorkérový tým – přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem mimo přístav nebo vyznačenou plochu – 3 body
  • tříremorkérový tým – přivázaný remorkér používající kontaktů trup o trup k manévrování s vlekem – 3 body
  • nesprávný kurz (minutí bójky nebo branky chybným směrem nebo z nesprávné strany) – 4 body
  • úplné minutí branky nebo překážky – 6 bodů
  • každé překročení časového limitu k přípravě startu – 2 body
  • vybočení z plavební dráhy, plavebního kanálu nebo jiné překážky, nedovolené opuštění kotviště – 5 bodů
  • neoprávněné ohlášení „ HAVÁRIE “ – 2 body
  • Neprovedený předepsaný manévr – 7 bodů
  • Bonusové body – -x bodů

Změna šestá

Rozvázání vlečného lana bude považováno za neoprávněnou havárii, tedy se bude trestat stejně jako doposud. Po obnovení úvazu se pokračuje v soutěžní plavbě. Jinak pravidlo o havárii zůstává beze změn. Prověřili jsme ho podrobně a nezjistili jsme žádný důvod ke změnám. Možná si říkáte, že když vám v remorkéru shoří třeba regulátory, tak je pro vás soutěž ztracena. Není to ale tak což se dovíte v další změně.

Změna sedmá

Během jedné vícekolové soutěže bylo zakázáno měnit jednou použitý remorkér za jiný. Když vám hned při první plavbě odešly třeba právě regulátory a nebo se něco neopravitelně pokazilo v důsledku havárie, znamenalo to pro daný remorkér konec a pro družstvo taky. Teď pravidla budou povolovat výměnu remorkéru (třeba si ho vypůjčíte) do dalšího kola po souhlasu hlavního rozhodčího. Pro soutěžící tak technický problém nemusí nutně znamenat stop a zbytečnou cestu.

Doufáme, že tyto změny budou pro soutěžní plavby přínosem a hlavně nové bodování přinese jisté oživení podobně jako tomu bylo u bonusových bodů. Pokud jsem se dopustil nějaké chyby, prosím kolegy rozhodčí, aby mě opravili v diskusi pod tímto článkem. Zde také můžete psát svoje další případné dotazy.

Keba