stavbatrateNa jezírka a kanály na Proseku je vyprojektována trať, která by měla umožnit plynulou plavbu. Samo prostředí parametry tratě stanovuje a tak jde jen o to toho využít. Navrženy jsou čtyři okruhy. Dva pro tlačné remorkéry a dva pro vlečné remorkéry. Oba okruhy nerozlišují mezi kategoriemi. Nakonec se můžeme pokusit o jednu zajímavou variantu soutěžní plavby.

Tlačné remorkéry

Okruh – A

Prosek-TR-okruh-APo povelu „PŘIPRAVA KE STARTU“ soutěžící spustí remorkér na vodu v prostoru PB-T a přiváže se k vleku. Po povelu „START“ soulodí vypluje z PB-T a pluje kursem 1 – PK-1zk – 2 – 3 – R1. Zde provede manévr rejda na obě bóje v délce 5 vteřin. Po provedení manévru provede změnu směru a couváním propluje 4, změna směru, mine B1 a v DOK-T provede přistání ke žluté bóji. Po provedení manévru pokračuje 2 – PK-1kz – 1. Po proplutí 1 provede změnu směru a couváním vpluje do PB-T a provede přistání ke žluté bóji. Tím soutěžní plavba končí.

Okruh – L

Prosek-TR-okruh-LPo povelu „PŘIPRAVA KE STARTU“ soutěžící spustí remorkér na vodu v prostoru PB-T a přiváže se k vleku. Po povelu „START“ soulodí vypluje z PB-T a pluje kursem 1 – PK-1zk – 2 – 3 – R1 – 4 – 5 – 6 – 7. Po proplutí 7 provede manévr obrat 180° a pluje kursem 7 – 6 – 5 – B1.  V DOK-T provede přistání ke žluté bóji. Po provedení manévru pokračuje 2 – PK-1kz – 1. Po proplutí 1 provede změnu směru a couváním vpluje do PB-T a provede přistání ke žluté bóji. Tím soutěžní plavba končí.

Vlečné remorkéry

Okruh – A

Prosek-LT-TT-okruh-APo povelu „PŘIPRAVA KE STARTU“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru PB-V a přiváží se k vleku. Po povelu „START“ soulodí vypluje z PB-V a pluje kursem 7 – 6 – 5 -4 – R1. Zde provede manévr rejda na obě bóje v délce 5 vteřin. Po provedení manévru propluje 3 a vpluje do DOK-V, kde provede manévr přistání. Po provedení manévru pokračuje kursem 5 – 6 – 7. Po proplutí 7 provede změnu směru a couváním vpluje do PB-V, kde provede přistání na nárazníky a tím soutěžní plavba končí.

Okruh – L

Prosek-LT-TT-okruh-LPo povelu „PŘIPRAVA KE STARTU“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru PB-V a přiváží se k vleku. Po povelu „START“ soulodí vypluje z PB-V a pluje kursem 7 – 6 – 5 -4 – R1 . Zde provede změnu směru a couváním propluje 3. Po proplutí provede změnu směru a pokračuje kursem 2 – PK-1kz – 1. Po proplutí 1 provede manévr obrat 180° a pluje kursem 1 – PK-1zk – 2 a vpluje do DOK-V, kde provede manévr přistání. Po provedení manévru pokračuje kursem 5 – 6 – 7. Po proplutí 7 provede změnu směru a couváním vpluje do PB-V, kde provede přistání na nárazníky a tím soutěžní plavba končí.

Přepřah

Bude rozšířen DOK-V o jeden bazén s B2. Kapitáni družstev si vylosují startovní pořadí. Hlavní rozhodčí vylosuje, který vlek pro první soutěžní plavbu bude  v PB-V a který v DOK-V/B2.

Prosek-LT-TT-okruh-preprahPo povelu „PŘIPRAVA KE STARTU“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v prostoru PB-V a přiváží se k vleku. Po povelu „START“ soulodí vypluje z PB-V a pluje kursem 7 – 6 – 5 -4 – R1. Zde provede manévr rejda na obě bóje v délce 5 vteřin. Po provedení manévru propluje 3 a vpluje do DOK-V/B1, kde provede manévr přistání. Po provedení manévru se remorkéry odpoutají a volně přeplují do bazénu DOK-V/B2, kde se přiváží k vleku, a současně provedou manévr přepřahání. Potom soulodí pokračuje kursem 5 – 6 – 7. Po proplutí 7 provede změnu směru a couváním vpluje do PB-V, kde provede přistání na nárazníky a tím soutěžní plavba končí.

Po skončení soutěžní plavby se vleky pro další soutěžní plavbu nepřehazují a zůstávají jak jsou. Následující soutěžní družstvo pluje s vleky ve stejném kursu. Jen v doku DOK-V provede přistání do volného bazénu.

Keba