TTC03-kurz-TTTTratě na regatu do Protivanova tentokráte pro nás projektoval Robert. Všechna tři kola se pojedou stejným kursem. Pro jednotlivé kategorie byly určeny tyto vleky: LTT – Morfeus, TTT – Polymorf, TR1 – nákl. vana Almare, TR2 – nákl. vana Čortanka. Vleky se pro jednotlivá kola měnit nebudou.

 

TR1
TTC03-kurz-TLR1Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ a poté libovolným kursem (každý dotek cestou se počítá) vpluje přídí do prostoru přístavu (vždy u zádě vleku). Převezme lano a přiváže se k připravenému vleku. Po vyplutí z přístavu mine levobokem nebo pravobokem samostantou bóji B2. A vjede do ČELNÍHO DOKU, kde provede manévr zadokování dotekem přídí vleku o žlutou bóji. Poté soulodí vypluje couváním. Následuje průjezd brankami 4, 6, 8, minutí samostantné bóje B2 levobokem nebo pravobokem a po průjezdu brankami 10 a 11 vpluje couváním do přístavu. V okamžiku, kdy se soulodí dotýká žluté bóje a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

TR2
TTC03-kurz-TLR2Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ a poté libovolným kursem (každý dotek cestou se počítá) vpluje přídí do prostoru přístavu (vždy u zádě vleku). Převezme lano a přiváže se k připravenému vleku. Vpluje do OBRATIŠTĚ, kde so otočí o 180° a vyjede zádí ven na druhé straně OBRATIŠTĚ. Poté mine levobokem nebo pravobokem samostantou bóji B1. Pokračuje brankou 1 a vjede do ČELNÍHO DOKU, kde provede manévr zadokování dotekem přídí vleku o žlutou bóji. Poté soulodí vypluje couváním. Následuje průjezd brankami 4, 6, 8, minutí samostantné bóje B2 levobokem nebo pravobokem a po průjezdu brankami 10 a 11 vpluje couváním do přístavu. V okamžiku, kdy se soulodí dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.
 
LTT
TTC03-kurz-TTLSoutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ a poté libovolným kursem (každý dotek cestou se počítá) vpluje přídí do prostoru přístavu (vždy u zádě vleku). Převezme lano a přiváže se k připravenému vleku. Soulodí potom vpluje do společného přístavu pro TTL a TTT, odkud pokračuje do zdymadla. Remorkéry postupně vplují do zdymadla, kde provedou manévr ZDYMADLO (5 sekund). Poté soulodí mine levobokem nebo pravobokem samostantou bóji B1. Pokračuje brankou 1, 2 a 3. Pak následuje REJDA. Kapitáni si mohou vybrat REJDU (rejdy jsou pro LTT i pro TTT). Potom následuje průjezd brankami 5, 7 a 9. Pak soulodí propluje průplavem. Mine samostantnou bóje B2 levobokem nebo pravobokem a po průjezdu brankou 10 vpluje přídí do přístavu. V okamžiku, kdy se soulodí dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

TTT
TTC03-kurz-TTT Soutěžní plavba začíná zvoláním rozhodčího „PŘÍPRAVA NA START“. Kapitán spustí remorkér na vodu v prostoru startu, přídí směrem k zaústění. Připravenost k plavbě ohlásí zvoláním „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a současně spustí časomíru. Remorkér vypluje z KOTVIŠTĚ a poté libovolným kursem (každý dotek cestou se počítá) vpluje přídí do prostoru přístavu (vždy u zádě vleku). Převezme lano a přiváže se k připravenému vleku. Soulodí potom vpluje do společného přístavu pro TTL a TTT, odkud pokračuje do zdymadla. Remorkéry postupně vplují do zdymadla, kde provedou manévr ZDYMADLO (5 sekund). Poté soulodí mine levobokem nebo pravobokem samostantou bóji B1. Pokračuje brankou 1, 2 a 3. Pak následuje REJDA. Kapitáni si mohou vybrat REJDU (rejdy jsou pro TTL i pro TTT). Potom následuje průjezd brankami 5, 7 a 9. Pak soulodí propluje průplavem. Mine samostantnou bóji B2 levobokem nebo pravobokem a po průjezdu brankami 10 a 11 vpluje přídí do přístavu. V okamžiku, kdy se soulodí dotýká nárazníků a kapitán chce soutěžní plavbu ukončit, zvolá „STOP“. Rozhodčí zkontroluje polohu vleku a zahájí odpočet 3 sekund. Pokud se během odpočtu vlek od nárazníků neodpoutá, zvolá „STOP“ a současně zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

Robert