mapa Pro poslední regatu byly navrženy nové tratě s jednoduchým kusem. Všechna tři kola jsou pro každou kategorii stejná. Protože se očekává nižší počet startujících týmů, jsou jednotlivé kursy částečně společné. V tlačných remorkérech se pojede nejdříve jedna kategorie (TR1) a po jejím odjetí se pojede druhá (TR2). U vlečných remorkérů se jedou obě kategorie současně.
 

Kategorie LTT
TTC04-LTT
Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START„. Soutěžící spustí remorkéry v prostoru P-LTT a přiváží se k vleku. Po uvázání kpt. družstva vydá povel „START„. Rozhodčí spustí časomíru a vydá povel „START„. Od tohoto okamžiku se počítají doteky.
Soulodí vypluje z P-LTT, pokud vypluje bez doteku překážky i vypínače, získá -1 bod bonus, dále pokračuje brankami 4 – 6 – 7 – 8 a u žlutých bójí provede manévr „REJDA“ v trvání 3 sekundy. Dále pokračuje brankou 9 a propluje DOK-2 ve směru z-k. Propluje branky 10 – 6 – 4 a následně provede změnu směru. Do P-LTT vpluje přes zaústění z couváním a provede manévr přistání na nárazníky. Pokud vpluje bez doteku překážky i vypínače, získá -2 body bonus.
 
Kategorie TTT
TTC04-TTT
Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START„. Soutěžící spustí remorkéry v prostoru P-TTT a přiváží se k vleku. Po uvázání kpt. družstva vydá povel „START„. Rozhodčí spustí časomíru a vydá povel „START„. Od tohoto okamžiku se počítají doteky.
Soulodí vypluje z P-TTT, pokud vypluje bez doteku překážky i vypínače, získá -1 bod bonus, dále pokračuje brankami 4 – 5 – 7 – 8 a u žlutých bójí provede manévr „REJDA“ v trvání 3 sekundy. Dále propluje DOK-2 ve směru z-k. Propluje branky 11 – 5 – 4 a následně provede změnu směru. Do P-TTT vpluje přes zaústění z couváním a provede manévr přistání na nárazníky. Pokud vpluje bez doteku překážky i vypínače, získá -2 body bonus.
 
Kategorie TR1
TTC04-TR1
Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START„. Soutěžící spustí remorkér v prostoru P1 a přiváže se k vleku. Po uvázání kpt. družstva vydá povel „START„. Rozhodčí spustí časomíru a vydá povel „START„. Od tohoto okamžiku se počítají doteky. Soulodí vypluje z P1 a pluje k rejdě R1, kde provede manévr „REJDA“ v trvání 3 sekundy. Po provedení manévru pokračuje brankami 1 – 2 – 3 a ve směru z-k vpluje do DOK-1. Zde změní směr na couvání a záď remorkéru se musí dotknout bóje B1, potom změní směr vypluje z DOK-1, připluje před P1, zde změní směr na couvání a vpluje do P1, kde provede manévr přistání ke žluté bóji.
 
Kategorie TR2
 TTC04-TR2
Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START„. Soutěžící spustí remorkér v prostoru P2 a přiváže se k vleku. Po uvázání kpt. družstva vydá povel „START„. Rozhodčí spustí časomíru a vydá povel „START„. Od tohoto okamžiku se počítají doteky. Soulodí libovolně vypluje z P2 a pluje k rejdě R1, kde provede manévr „REJDA“ v trvání 3 sekundy. Po provedení manévru pokračuje brankami 1 – 2 – 3 a ve směru z-k vpluje do DOK-1. Zde změní směr na couvání a záď remorkéru se musí dotknout bóje B1, potom změní směr a příď soulodí se musí dotknout bóje B2. Poté vypluje z DOK-1, vpluje do P2, zde se nejdříve příď soulodí musí dotknout žluté bóje. Po doteku provede přistání na nárazník.
 
Keba