TTC02-2018-ALLNa letošní druhou regatu je vyprojektována relativně jednoduchá trať. Důraz byl kladen na navigační jednoduchost a vzhledem k rozlehlé vodní ploše i délku trvání soutěžní plavby. Pro každou kategorii je samostatný přístav s vypínačem. Tlačné remorkéry vzhledem k počtu startujících mají jeden společný okruh, stejně jako na „Zimní regatě“ v Mostě.

 

Start pro kategorii LTT a TTT je stejný. Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ kapitáni svoje remorkéry spustí na vodu a vplují do kotviště K1, kde vyčkají na povel start. Po zaznění povelu „START“ remorkéry vyplují z kotviště a volnou plavbou od bodu A doplují do příslušného přístavu. Až do provedení manévru „PŘEVZETÍ LANA“ se doteky remorkérů počítají!

 

LTT – 1. a 2. kolo

TTC02-2018-LTT1Remorkéry vplují do přístavu DOK-LTT až do bodu A. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA„. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu DOK-LTT. Před vyplutím z přístavu DOK-LTT musí provést změnu směru. Následně soulodí pluje kurs 4 – 3 – B1 – R1 kde provede manévr „REJDA“ v délce 3 sekundy. Po odpoutání soulodí vpluje do DOK-LTT a provede přistání na nárazníky. Během vplouvání a až do provedení manévru hraje „VYPÍNAČ„.

 

LTT – 3. kolo

TTC02-2018-LTT3Remorkéry vplují do přístavu DOK-LTT až do bodu A. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA„. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu DOK-LTT. Před vyplutím z přístavu DOK-LTT musí provést změnu směru. Následně soulodí pluje kurs 4 – 3 – DOK-C kde provede manévr „OBRAT O 180°“ a následně manévr přistání na nárazníky v délce 3 sekundy. Po provedení manévru pokračuje kurs B1 – DOK-LTT. Vpluje do DOK-LTT a provede přistání na nárazníky. Během vplouvání a až do provedení manévru přistání hraje „VYPÍNAČ„.

 

TTT – 1. a 2. kolo

TTC02-2018-TTT1Remorkéry vplují do přístavu DOK-TTT až do bodu A. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA“. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu DOK-LTT. Po vyplutím z přístavu DOK-TTT musí provést změnu směru. Následně soulodí pluje kurs 1 – 2 – DOK-C kde provede manévr „OBRAT O 180°“ a následně manévr přistání na nárazníky v délce 3 sekundy. Po provedení manévru pokračuje kurs 2 – 1 – DOK-LTT a provede přistání na nárazníky. Během vplouvání a až do provedení přistání hraje „VYPÍNAČ“.

 

TTT – 3. kolo

TTC02-2018-TTT3Remorkéry vplují do přístavu DOK-TTT až do bodu A. Poté provedou manévr „PŘEVZETÍ LANA„. Po provedení manévru se uváží k vleku a pokračují předepsaným směrem „couvání“ ven z přístavu DOK-LTT. Po vyplutím z přístavu DOK-TTT musí provést změnu směru. Následně soulodí pluje kurs 1 – 2 – B1 – R1 kde provede manévr „REJDA“ v délce 3 sekundy. Po odpoutání soulodí pokračuje kurs B1 – 2 – 1- DOK-TTT. Vpluje do DOK-TTT a provede přistání na nárazníky. Během vplouvání a až do provedení manévru hraje „VYPÍNAČ„.

 

TR1 a TR2 1. až 3. kolo

TTC02-2018-TRxPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ kapitáni svoje remorkéry spustí na vodu v prostoru přístavu DOK-TR, kde se přiváží k vleku. Po zaznění povelu „START“ soulodí vypluje z přístavu DOK-TR, provede změnu směru a pluje kurs 5 – B2 – 6 – 7 – 8 – PK1 a vpluje do zdymadla ZD1, kde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce 3 sekundy, pak propluje do zdymadla ZD2, kde se manévr opakuje. Následně vypluje ze zdymadla ZD2, mine B2 a vpluje do přístavu DOK-TR, kde provede přistání ke žluté bóji v délce 3 sekundy.

Příjemné soutěžní plavby přeje Keba!