mapaPro letošní závěrečnou regatu byly navrženy soutěžní tratě pro každou kategorii zvlášť. Některé úseky tratí jsou pro dvě kategorii společné. Tentokráte byly zvoleny manévry, které budou od kapitánů vyžadovat maximální soustředění. Tratě tentokráte nemají bonusové body.

Kategorie LTT

2018-TTC04-LTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ spustí kapitáni svoje remorkéry na vodu v prostoru přístavu P-LTT a rovnou se přivážou k vleku. Po zaznění povelu „START“ soulodí provede obrat o 270° během obratu propluje přes zaústění k do přístavního bazénu PB-1. Po provedení obratu provede soulodí změnu směru a vypluje z PB-1 přes zaústění z na soutěžní trať.

Soulodí dále pokračuje brankami 1 – 2 – 5 a vpluje do PK-1 přes zaústění z. Zde provede manévr rejda u bóje R1. Doba trvání manévru 5 sekund. Během této doby nesmí určená část vleku opustit prostor, který je označen jako „zóna„. Po provedení manévru soulodí vypluje z PK-1 přes zaústění k a pokračuje B1 – 6 – 7 – 2 – 1. Poté provede změnu směru a couváním vpluje přes zaústění z do PB-1. Zde opět provede změnu směru a přes zaústění k vpluje do P-LTT. Během vplouvání provede obrat 270°. V P-LTT provede manévr přistání na nárazníky. Po zaznění povelu „HOTOVO“ soutěžní plavba končí.

Kategorie TTT

2018-TTC04-TTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ spustí kapitáni svoje remorkéry na vodu v prostoru přístavu P-TTT a rovnou se přivážou k vleku. Po zaznění povelu „START“ soulodí provede obrat o 270° během obratu propluje přes zaústění k do přístavního bazénu PB-2. Po provedení obratu provede soulodí změnu směru a vypluje z PB-2 přes zaústění z na soutěžní trať.

Soulodí dále pokračuje brankami 3 – 4 – 5 a vpluje do PK-2 přes zaústění z. Zde provede manévr rejda u bóje R2. Doba trvání manévru 5 sekund. Během této doby nesmí určená část vleku opustit prostor, který je označen jako „zóna„. Po provedení manévru soulodí vypluje z PK-2 přes zaústění k a pokračuje B1 – 6 – 7. Poté provede změnu směru a couváním vpluje přes zaústění z do PB-2. Zde opět provede změnu směru a přes zaústění k vpluje do P-TTT. Během vplouvání provede obrat 270°. V P-TTT provede manévr přistání na nárazníky. Po zaznění povelu „HOTOVO“ soutěžní plavba končí.

Kategorie TR1

2018-TTC04-TR1Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ spustí kapitáni svoje remorkéry na vodu v prostoru přístavu P1 a rovnou se přivážou k vleku. Po zaznění povelu „START“ soulodí vypluje z P1 a pokračuje 10 – B2 – R3, kde u dvou bójí provede manévr rejda v délce 5 sekund. Po provedení manévru soulodí provede změnu směru a vypluje z R3. Opět provede změnu směru a pokračuje B2 – 10 – 11 – PK2z – PK2k – 8 – B3 – 9 – B2 – 10. Pak soulodí provede změnu směru a couváním vpluje do P1. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Jakmile se jí dotkne je vydán povel „HOTOVO“ a soutěžní plavba končí.

Kategorie TR2

2018-TTC04-TR2Po zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ spustí kapitáni svoje remorkéry na vodu v prostoru přístavu P2 a rovnou se přivážou k vleku. Po zaznění povelu „START“ soulodí vypluje z P2 a vpluje přes zaústění z do PK3, čelo soulodí se musí dotknout žluté bóje. Po doteku provede změnu směru a couváním vpluje do pravé části PK3. Remorkér se musí dotknout žluté bóje. Potom soulodí provede změnu směru vypluje z PK3 přes zaústění k a dále pokračuje PK2z – PK2k – 8 – B3 – 9 – B2 – 10 – 11. Pak soulodí provede změnu směru a couváním vpluje do P2. Po vplutí do P2 soulodí provde změnu směru a čelo soulodí se musí dotknout žluté bóje a levobok soulodí nárazníku. Jakmile se dotkne, je vydán povel „HOTOVO“ a soutěžní plavba končí.

Hodně štěstí!
Keba