TTC02-xTTByly připraveny tratě pro lehký TT a těžký se společným úsekem. Navíc jako bonusové kolo byl připraven úsek s manévrem, který simuluje přistání v doku. Pro tlačné remorkéry byl připraven jeden samostatný okruh se zdymadlem.

 

 

LTT

TTC02-LTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v přístavu LTT a přiváží se k vleku. Připravenost ke startu ohlásí povelem „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru. Tím je zahájena soutěžní plavba.

Soulodí vypluje z přístavu pro LTT do prostoru plavebního kanálu, kde provede změnu směru plavby a z plavebního kanálu vypluje „COUVÁNÍM“ přes zaústění z/k. Po vyplutí provede soulodí změnu směru a pluje v kurzu 1 – 2 – B6 – 3 – B5 – B7 – B4 – 7 – B3 – B2 – 8 – B1. Poté přes zaústění z/k vpluje do plavebního kanálu. Zde provede změnu směru plavby a „COUVÁNÍM“ vpluje do přístavu pro LTT, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“. Kapitán vydá povel „STOP“. Rozhodčí posoudí, zda je manévr správně proveden. Pokud ano, provede odpočet tří sekund, vydá povel „STOP“ a zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

V přístavu LTT je umístěna žlutá bóje jako „VYPÍNAČ“. Hodnota je mínus dva body a platí při vyplouvání i vplouvání. Maximálně lze během jedné soutěžní plavby získat mínus čtyři body.

 

TTT

TTC02-TTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkéry na vodu v přístavu TTT a přiváží se k vleku. Připravenost ke startu ohlásí povelem „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru. Tím je zahájena soutěžní plavba.

Soulodí vypluje z přístavu pro TTT do prostoru plavebního kanálu, kde provede změnu směru plavby a z plavebního kanálu vypluje „COUVÁNÍM“ přes zaústění z/k. Po vyplutí provede soulodí změnu směru a pluje v kurzu 4 – 5 – 6 – B5 – B4 – B7 – 7 – B3 – B2 – 8 – B1. Poté přes zaústění z/k vpluje do plavebního kanálu. Zde provede změnu směru plavby a „COUVÁNÍM“ vpluje do přístavu pro TTT, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“. Kapitán vydá povel „STOP“. Rozhodčí posoudí, zda je manévr správně proveden. Pokud ano, provede odpočet tří sekund, vydá povel „STOP“ a zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

V přístavu TTT je umístěna žlutá bóje jako „VYPÍNAČ“. Hodnota je mínus dva body a platí při vyplouvání i vplouvání. Maximálně lze během jedné soutěžní plavby získat mínus čtyři body.

 

TR1 a TR2

TTC02-TRxPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkér na vodu v přístavu TRx a přiváží se k vleku. Připravenost ke startu ohlásí povelem „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru. Tím je zahájena soutěžní plavba.

Soulodí vypluje z přístavu pro TRx směrem „COUVÁNÍ“. Po vyplutí provede soulodí změnu směru a pluje v kurzu 10 – 11 – DOK2. V doku DOK2 provede přistání ke žluté bóji B8. Které se musí dotýkat čelo tlačné soupravy po dobu pěti sekund. Bóje se nesmí dotknout stěn doku. Pokud se dotkne, je to považováno za dotyk vleku. Dotek se počítá jen jednou, ikdyž se manévr bude opakovat. Po provedení manévru soulodí propluje brankou 12 a vpluje do zdymadla ZD, kde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce trvání pěti senkund. Po provedení manévru pokračuje proplutím branky 13 a následně vpluje do přístavu TRx, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA BÓJI“. Kapitán vydá povel „STOP“. Rozhodčí posoudí, zda je manévr správně proveden. Pokud ano, provede odpočet tří sekund, vydá povel „STOP“ a zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.

V přístavu TRx je umístěna žlutá bóje jako „VYPÍNAČ“. Hodnota je mínus dva body a platí při vyplouvání i vplouvání. Maximálně lze během jedné soutěžní plavby získat mínus čtyři body.

 

LTT a TTT – manévr

TTC02-xTTPo zaznění povelu „PŘÍPRAVA NA START“ soutěžící spustí remorkér na vodu v přístavu xTT a přiváží se k vleku. Připravenost ke startu ohlásí povelem „START“. Rozhodčí vydá povel „START“ a spustí časomíru. Tím je zahájena soutěžní plavba. Soulodí vypluje z přístavu xTT a v překážce DOKJ1 provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“. Kapitán vydá povel „STOP“. Rozhodčí posoudí, zda je manévr správně proveden. Pokud ano, provede odpočet tří sekund, vydá povel „HOTOVO“. Soulodí pokračuje proplutím branky 9. Po proplutí branky provede změnu směru a do přístavu xTT vpluje „COUVÁNÍM“, kde provede manévr „PŘISTÁNÍ NA NÁRAZNÍKY“. Kapitán vydá povel „STOP“. Rozhodčí posoudí, zda je manévr správně proveden. Pokud ano, provede odpočet tří sekund, vydá povel „STOP“ a zastaví časomíru. Tím soutěžní plavba končí.