Hlavní stožár s imitacemi světelVlek Morfeus byl slavnostně spuštěn na vodu v roce 2017 při Zimní regatě v Mostě v tzv. „White version“ a od té doby nechyběl na žádné regatě. To se začalo projevovat na jeho technickém stavu. Po skončení Cabova memoriálu 2019 bylo jasné, že bude potřeba na vleku provést spoustu oprav, kterých se ujala domácí loděnice Monako. Začátkem prázdnin byl Morfeus vtažen do suchého doku a podroben komplexní technické prohlídce. Jak se ukázalo jeho stav byl horší než se zpočátku zdálo. 

Vážné bylo poškození přídě, kde byl odtržen kus otěrové lišty. Ta kryje lepený spoj na rozhraní suché a zaplavované části trupu. Spoj byl prasklý. Hrozilo zaplavení suché části trupu na přídi. Stejně vážné bylo poškození vyjímatelného motorového bloku na zádi. Blok po pádu na beton popraskal na mnoha místech a celý by se zaplavil.

poškození přídě

Také nástavby utrpěly mnohá poškození. Střecha můstku byla popraskaná a nechybělo mnoho a odpadla zcela. Motor pohonu radarových antén byl vypadlý z uložení a celý zarezlý. Zábradlí bylo na několika místech odtrženo. Stožár na přídi chyběl úplně. Kryty nákladových prostorů byly na několika místech olámané, prasklé a portálový jeřáb byl zlomený.

Prasklá střecha můstku

Loděnice nejdříve provedly opravy poškození trupu, které další provoz vleku ohrožovaly nejvíce. Na přídi byla zcelena prasklina lepeného spoje a doplněna otěrová lišta. Lepení prasklého bloku motoru bylo náročné a bylo potřeba několik zkoušek vodotěsnosti, než mohl být usazen zpět do trupu. Celý trup byl také očištěn od šlemu kolem vodorysky.

Opravená příď

Z nástaveb byl sejmut můstek. Proběhlo slepení střechy na kterou byly opět vráceny imitace pozičních světel a také vylepšený hlavní stožár (lávky a imitace světel). Motor pohánějící radarové antény se oživit již nepodařilo, ale ve skladech loděnice se naštěstí nacházel identický. Netrvalo potom dlouho a na střeše můstku se opět roztočily radarové antény. Můstek se mohl vrátit na nástavby, na kterých přibylo pár kosmetických detailů. Příďový stožár bylo potřeba vyrobit zcela nový. Kryty nákladových prostor byly opraveny včetně portálového jeřábu. Také odřené nápisy na trupu byly obnoveny a proběhlo doplnění detailů.

Nový příďový stožár

Z charakteru poškození, které bylo třeba opravit je zřejmé, že k poškození dojde nejčastěji při manipulaci s vlekem na suchu nebo při spouštění a vyzvedávání z vody. Proto byly v loděnici vyrobeny dva popruhy pro snadnou manipulaci s vlekem. Je také připravován manuál pro manipulaci s vlekem, aby se předešlo zbytečnému poškozování vleku.

Před uložením do boxu se z vleku snímají stožáry a portálový jeřáb. Dříve se uložily volně do trupu, kde se pak omlátily o stěny. Aby se tomu předešlo, byly vyrobeny uchycovací prvky pro každý stožár a portálový jeřáb. Snadnějšímu rozebrání vleku teď napomáhají kroužky na spojovacích tyčích.

Úložení jeřábu nákladovém prostoru č.3

Zbývá vyřešit nečekaný problém s instalací kotevního vrátku. Jedno je ale jisté, na letošní závěrečnou regatu v Příbrami bude Morfeus zase plně plavby schopný a v dobré kondici.

Fotogalerie

Keba