mapaVzhledem k tomu, že trať bylo potřeba vystavět v plaveckém bazénu s délkou 50m, byla celá trať vystavěna výhradně z překážek. Na každém kursu se vyskytovala pouze jedna branka. Tuto zvláštnost si vyžádal fakt, že betonová závaží po dně bazénu snadno klouzala. Nevýhodou pak byla delší přeplavba k závěrečnému manévru. Bazén poskytoval dostatek prostoru pro manévry a velké překážky.

Všechny kategorie ve všech soutěžních plavbách startují stejným způsobem. Rozhodčí vydá povel „PŘÍPRAVA NA START“ a spustí časomíru pro přípravu na start. Soutěžící kapitání spustí svoje remorkéry v učeném prostoru na vodu a přiváží je soutěžnímu vleku. Svoji připravenost k soutěžní plavbě kapitán družstva oznámí rozhodčímu zvolání „START“. Rozhodčí ukončí časomíru pro přípravu na start a zahájí soutěžní plavbu povelem „START“. Současně spustí časomíru pro soutěžní plavbu

LTT

LTT

Soulodí manévram „couvání“ vypluje z DOK2 do DOK1. Zde provede směnu směru plavby a vypluje z DOK1. Dále propluje B1 a vpluje do PK3z. Zde provede změnu směru a couváním vypluje přes k z PK3. Dále pokračuje do PK1 a zpět do DOK1. Před DOK1 provede změnu směru a do DOK1 vpluje couváním. V DOK1 provede změnu směru a vpluje do DOK2, kde provede manévr přistání na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

TTT

TTT

Soulodí manévram „couvání“ vypluje z DOK4 do DOK3. Zde provede směnu směru plavby a vypluje z DOK3. Dále vpluje do PK4z. Zde provede změnu směru a couváním vypluje přes k z PK4. Dále pokračuje do PK2, probluje B1 a zpět do DOK3. Před DOK3 provede změnu směru a do DOK3 vpluje couváním. V DOK3 provede změnu směru a vpluje do DOK4, kde provede manévr přistání na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

TR1

TR1

Z DOK-TR1 soulodí vypluje couváním, propluje B1 a vpluje do ZD1, kde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje do DOK5, kde se čelo soulodí musí dotknout žluté bóje, bóje se nesmí dotknout stěny překážky, jinak se jedná a dotek. Z DOK5 soulodí vyplije couváním, provede změnu směru a dále pokračuje do ZD1, kde manévr „ZDYMADLO“ již neprovádí. poté vpluje do DOK-TR1. kde provede přistání ke žluté bóji v délce 3 sekund. Žlutá bóje se nesmí dotknout stěny překážky jinak se jedná o dotek. Tím soutěžní plavba končí.

TR2

TR2

Z DOK-TR2 soulodí vypluje couváním, propluje B1 a vpluje do ZD2, kde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje do DOK5, kde se čelo soulodí musí dotknout žluté bóje, bóje se nesmí dotknout stěny překážky, jinak se jedná a dotek. Z DOK5 soulodí vyplije couváním, provede změnu směru a dále pokračuje do ZD2, kde manévr „ZDYMADLO“ již neprovádí. poté vpluje do DOK-TR2. kde provede přistání ke žluté bóji v délce 3 sekund. Žlutá bóje se nesmí dotknout stěny překážky jinak se jedná o dotek. Tím soutěžní plavba končí.

Keba