mapaPro letošní jedinou regatu v tug towingu v Panistávce byla připravena trať, která není navigačně náročná. Byla navržena s ohledem na provádění nových manévrů jak u tlačných, tak i tažných remorkérů. Kategorie tlačných remorkérů mají trať společnou pro všechna tři kola. U vlečných remorkérů je část tratě společná.

Tlačné remorkéry TR1 a TR2

TTC04-TRx

Soutěžní plavba začíná povelem „PŘÍPRAVA NA START„. Kapitán spustí remorkér do přístavu a přiváže jej vleku „Jeřáb NAMOLO„. Ukončení přípravy oznámí povelem „START„. Rozhodčí zahájí soutěžní plavby povelem „START“ a spustí časomíru. Soulodí mine B2 a postupně propluje branky 1, 2, 3. Vpluje do zdymadla, kde provede manévr „ZDYMADLO“ v délce trvání 5 sekund. Po provedení manévru pokračuje do přístavního bazénu PB1, kde provede manévr s jeřábem. Musí spustit břemeno na určené místo a signální maják musí signalizovat provedení manévru. První pokus je za nula trestných bodů. Každý další neúspěšný pokus je za jeden trestný bod. Maximální počet pokusů je 7. Pokud manévr není proveden, počítá se dle pravidel jako neprovedený manévr. Po provedení manévru soulodí propluje brankou 4, mine bóji B2 a provede přistání ke žluté bóji v přístavu PB-TRx. Tím soutěžní plavba končí.

Kategorie LTT

TTC04-LTT

Soutěžní plavba začíná povelem „PŘÍPRAVA NA START„. Kapitáni spustí remorkéry do přístavu PB-LTT a přiváží je vleku „Morpheus„. Ukončení přípravy oznámí povelem „START„. Rozhodčí zahájí soutěžní plavby povelem „START“ a spustí časomíru. Soulodí musí z přístavu PB-LTT vyplout couváním. Během vyplouvání se vypínač nepočítá. Po vyplutí z bazénu provede změnu směru a pokračuje v plavbě postupným proplutím branek 5-6-7-8-9-10, propluje plavební kanál PK-1 libovolnou stranou a následuje proplutí branek 11-B3-5. poté vpluje do přístavu PB-LTT, kde provede přistání na nárazníky. Vypínač se při přistání počítá. Pokud je přistání provedeno bez trestného bodu, je hodnota vypínače -1 bod. Tím soutěžní plavba končí.

Kategorie TTT

TTC04-TTT

Soutěžní plavba začíná povelem „PŘÍPRAVA NA START„. Kapitán remorkéru R1 spustí remorkér do přístavu PB-TTT a přiváže jej vleku „POLYMORF“ k přídi vlerku. Kapitán remorkéru R2 spustí remorkér do kotviště K. Remorkér musí být aktivní. V kotvišti bude čeká na připlutí soulodí na rejdu R1. Kapitán remorkéru R2 si vezme RC vysílač vleku a během soutěžní plavby může plně ovládat vlek. Ukončení přípravy oznámí povelem „START„. Rozhodčí zahájí soutěžní plavby povelem „START“ a spustí časomíru. Soulodí vypluje z přístavu PB-TTT mine samostatnou bóji B3 a pokračuje proplutím branek 6-7-8-9-10, propluje plavební kanál PK-1 libovolnou stranou a následuje proplutí branky 11. Po proplutí branky 11 provede manévr „REJDA“ k bóji R1. Po provedení manévru kapitán R2 odevzdá RC vysílač vleku rozhodčímu a vezme si RC vysílač remorkér R2. Vypluje z kotviště K, propluje brankou 11 a jako volný remorkér asistuje při vplouvání vleku do přístavu PB-TTT. Oba remorkéry mohou používat manévrování trup o trup. Vlek couváním vpluje do přístavu PB-TTT a provede přistání na nárazníky. Tím soutěžní plavba končí.

Šťastnou plavbu!
Keba