IMG_6342Prakticky po roční odmlce bylo možné uspořádat regatu v tug towingu! Konečně jsme se mohli v klidu sejít a zase si užít „páčkování„. Rozhodli jsme se zajet do Žirovnice do osvědčeného autokempu Panistávka. K našemu překvapení jsme tam nebyli sami! Několik karavanů a dalších výletníků tvořili diváckou kulisu. Pro naše regaty dost netypické, ale nikterak jsme si vzájemně nepřekáželi. Protože letos se pohár neuskutečnil, chtěli jsme v praxi vyzkoušet nápady na oživení soutěžních plaveb jak u tlačných, tak i vlečných remorkérů. Příležitost to byla jedinečná a naštěstí i nepromarněná.

Velké poděkování patří Ivanovi, který pro regatu opět zajistil dvě mola. Stavba tratě proběhla tradičním způsobem. Jen spojování a rozpojování trubek je čím dál víc náročnější. Některé trubky jsou staré už alespoň deset let a těsnící guma už má poněkud jiné třecí vlastnosti. Tratě byly navigačně jednoduché a bylo možné je proplout i za nula trestných bodů.

IMG_6320Plovoucí jeřáb v transportní poloze.

IMG_6325Probíhá analýza poškozeného konektoru.

Novinky byly připraveny dvě. U tlačných remorkérů byl poprvé použit funkční plovoucí jeřáb. Protože tlačáků startovalo málo, měly obě kategorie stejnou trať i manévry. Jeřáb si vybral svoji slabou chvilku hned těsně před zahájení regaty, kdy vypověděl službu konektor pro připojení baterie. Po jeho výměně už ale fungoval spolehlivě.
U vlečných remorkérů v kategorii „těžký TT“ byl aktivován vlek Polymorf a část soutěžní plavby probíhala pouze s jedním vlečným remorkérem a část plavby se dvěma remorkéry, kdy jeden remorkér plul jako neuvázaný.

IMG_6371 IMG_6342IMG_6332Manévr s plovoucím jeřábem.

Jeřáb všechny kapitány opravdu hodně potrápil. Samotný manévr byl náročný a k tomu pofukoval boční vítr, který celý manévr značně komplikoval. Umístit břemeno na určené místo budilo obavy a v případě úspěchu nadšení. Pozdější analýza několika videí ukázala kde byl hlavní problém, který tolik komplikoval provedení manévru. Spínací trn na břemenu se často zachytával o okraje a způsobil vychýlení břemene. Náprava je relativně jednoduchá a do příští regaty bude realizována. Trn bude z břemene odstraněn a spínač bude upraven tak, aby reagoval na břemeno bez trnu.

IMG_6363

Vlek Polymorf vplouvá do přístavu.

IMG_6396

Přistání na rejdě s vlekem Polymorf a čelním uvázaným remorkérem.

Polymorf přinášel jiná úskalí. Prodlevy v reakcích na povely z RC vysílače nutily kapitány dobře promýšlet zvolenou plavební dráhu. Čelní remorkér musel pomáhat při ostřejších obratech. Po provedení manévru „rejda“ nastala ta správná legrace. Volně plující remorkér vyplul asistovat při přistání a souhra obou remorkérů musela být dokonalá. Už jen dostat vlek do ústí přístavu nebylo snadné a samotné přistání byla opravdu „lahůdka„. Manévr se ale hodně líbil a získal si hned oblibu s příslibem použití při dalších regatách.

IMG_6429

V kategorii lehký TT čeká tým AC/DC na povel ke startu.

Soutěžní plavby hezky plynuly jedna za druhou a kromě lehkého tug towingu trestné body dosahovaly hodnot, které dlouho nepamatujeme! Nikomu to náladu ale nekazilo. V lehkém tug towingu se vleky Morpehus a remorkéry zkušeně vyhýbaly vypínači a tím se některé soutěžní plavby dostávaly do záporných hodnot trestných bodů.

Nebudu podrobně líčit jednotlivé plavby a souboje týmů. I v této letošní jediné regatě nakonec zvítězil soutěživý duch a když se nevedlo nikoho to nemrzelo.Na závěr všichni kapitáni obdrželi čerstvý frgál, vítězové tradiční plechové soudky piva a kdo se dostal na bednu tak i 3D medaile, které vlastně byly na letošní regatě třetí novinkou! 🙂

IMG_6444

Sada 3D metálů.

Snad ta příští sezóna bude na regaty mnohem bohatší. Na závěr se ještě mrkněte na pěkné fotografie od Ondry Slavíka a Ladouse. No a k tomu ještě několik opravdu zajímavých a unikátních video snímků!

Fotogalerie – Ondřej Slavík (c) 2021

Fotogalerie – Ladous (c) 2021

Video

Další informace k regatě

Díky a tug towingu – ZDAR!

Keba