ttc01-lttTrať je pro letošní ročník (2016, byla poprvé použita v roce 2014) koncipována jako série manévrů v přístavu a to jak pro vlečné i tlačné remorkéry. Kategorie lehký a těžký tug towing mají tratě prakticky shodné. Tlačné remorkéry mají v obou kategoriích tratě shodné, pouze ve druhém kole použijí jiný vlek.

Příprava na start

Je pro všechny kategorie shodná. Soutěžící kapitáni po povelu „PŘÍPRAVA NA START“, spustí svoje modely remorkérů v prostoru KOTVIŠTĚ, kde se připraví k zahájení soutěžní plavby.

Start pro všechny kategorie

Po povelu „START“, remorkéry vplují do zdymadla ZD1 nebo ZD2. V prostoru zdymadla musí setrvat minimálně po dobu 5 sec. (každý remorkér zvlášť). Během tohoto limitu nesmí prostor zdymadla opustit. Po uplynutí limitu pokračují samostatnou plavbou a proplují branky č.1 a č.2.

ttc01-ltt

Lehký TT

Dále minou B1, proplují brankou č.3 a vplují do PB-LTT, kde provedou manévr převzetí vlečného lana a uváží se k vleku pro LTT. Soulodí dále plavbou mine B1.

ttc01-ttt

Těžký TT

Minou branku č.3 pravobokem, dále B1, proplují brankou č.4, dále B2 a vplují do PB-TTT, kde provedou manévr převzetí vlečného lana a uváží se k vleku pro TTT. Soulodí dále pokračuje plavbou kolem B2 a branku č.5 pravobokem.

Lehký a Těžký TT společná část

Soulodí vpluje do PK1DOK-A. V DOK-A provede manévr přistání mezi značky. Po provedení manévru vpluje do DOK-B, kde provede obrat o 180° a provede manévr přistání k nárazníkům. Po provedení manévru soulodí vpluje do DOK-C couváním a opustí jej opačným směrem po změně směru. Čisté proplutí DOK-C je ohodnoceno bonusem.

Lehký TT

Soulodí mine B1, propluje branku č.3 a vpluje do PB-LTT, kde provede manévr přistání mezi značky. Tím soutěžní plavba končí.

Těžký TT

Soulodí mine B1, branku č.3 pravobokem, propluje brankou č.4, dále mine B2 a vpluje do PB-TTT, kde provede manévr přistání mezi značky. Tím soutěžní plavba končí.

ttc01-tlr1-3

Tlačné remorkéry 1. a 3. kolo

Remorkér dále mine branku č.3 pravobokem, dále mine B1, propluje brankou č.5 a vpluje do PB-TLR, kde provede manévr převezetí lana. Po uvázání k vleku pokračuje plavbou do DOK-D, kde se čelo vleku musí dotknout žluté bóje. Poté propluje brankou č.6 a vpluje do DOK-F, kde se čelo vleku musí dotknout žluté bóje. Potom propluje kolem B1, propluje brankou č.5 a provede manévr přistání v PB-TLR tak, aby se žlutá bóje dotýkala pravoboku vleku po dobu 3 sec. Tím plavba končí.

ttc01-tlr2

Tlačné remorkéry 2. kolo

Remorkér dále mine branku č.3 a dále B1, propluje brankou č.5 a vpluje do PB-TLR, kde provede manévr převezetí lana. Po uvázání k vleku pokračuje plavbou do DOK-E, kdy se závaží vleku musí dotknout žluté bóje. Poté propluje brankou č.6 a vpluje do DOK-F, kde se čelo vleku musí dotknout žluté bóje a závaží musí být vně doku. Potom propluje kolem branky č.3 pravobokem a dále B1, propluje brankou č.5 a provede přistání v PB-TLR tak, aby se žlutá bóje dotýkala pravoboku vleku po dobu 3 sec. Závaží může být vně i uvnitř doku. Tím plavba končí.

Doufám, že se Vám budou soutěžní plavby líbit a že budou mít spád. Jsem si vědom, že nejsou příliš dlouhé, ale vzhledem k počtu přihlášených týmů, jsem dal přednost kratším variantám. V kategorii lehký a těžký TT bude v případě potřeby možné soutěžní plavby ještě urychlit vypuštěním obratu a couvání.

Keba