pravidlaPro nastávající sezónu jsou vydána nová pravidla pro tug towing. Přináší několik novinek, které by měly soutěžní plavby trochu zpestřit a zatraktivnit. Několik úprav bylo provedeno, aby došlo ke zpřesnění pravidel, zjednodušení a přesnějšímu výkladu.

V nových pravidlech již neexistuje termín „neprovedené přistání“. Bylo totožné s „neprovedeným manévrem“ a nově se tedy budeme setkávat jen s termínem „neprovedený manévr“.

Byl upřesněn výklad pokynu „ČEKÁME!“. Zde má konečné slovo rozhodčí. Kapitán soutěžního družstva pokud zvolá „ČEKÁME!“ tím pouze rozhodčímu navrhuje, aby došlo k přerušení soutěžní plavby. Konečné rozhodnutí je na rozhodčím a teprve až když ten vydá pokyn „ČEKÁME“, může soulodí plavbu přerušit dle pravidel.

Významnou novinkou je, že při dokování (přistání) lze ovládat remorkéry. Doposud jste byli zvyklí, že po přistání vleku do určeného místa nebo na nárazníky jste museli přestat ovládat remorkéry a rozhodčí odpočítal tři sekundy, během nichž se vlek nesměl pohybovat. To vedlo k nejasným a i sporným situacím. Proto nyní můžete své remorkéry ovládat neustále a vlek tak udržet ve správné pozici. Rozhodčí však již nebudou přihlížet k povětrnostním vlivům, proudění vody či pružnosti překážky. Vlek nesmí opustit vyznačený prostor a ani se odpoutat. Jinak uslyšíte „NELZE“! A pozor na přehnanou aktivitu na páčkách a následné vybočení!

Další novinkou je pravidlo o uvedení jména remorkéru na modelu. Toto pravidlo začne platit od 1.7.2014, abyste měli dostatek času ke splnění podmínek.

V nové sezóně se můžete těšit na zcela nový prvek soutěžní plavby a tím je „Přepřahání“. Jedná se o manévr při kterém si vlečící remorkéry vymění svoje místa a pokračují v soutěžní plavbě. Přepřahání nemusí být v každém soutěžním kole ani na každém soutěžním setkání. Doporučuji si pozorně přečíst pravidla!

Loni v Jindřichově Hradci již byl vypsán manévr, za který jste mohli získat odečet bodů. Nově je v pravidlech tento odečet popsán jako bonusové body včetně podmínek, za kterých je můžete získat. Např. bude vypsán obrat o 180° v doku. Uprostřed doku bude umístěna samostatná bóje, která je v plánku označena hvězdičkou. Tak je označený tzv. „vypínač bonusových bodů“. Když vplujete do doku, uděláte obrat a z doku vyplujete, bez jediného dotyku máte samozřejmě nula trestných bodů. Když se nedotknete ani „vypínače“ (oné žluté bóje), budou vám odečteny bonusové body. Když se dotknete jen „vypínače“ máte smůlu, přišli jste o bonus. Když se dotknete stěn doku, přicházíte o bonus také a navíc se vám započítá dotek. Doteky o „vypínač“ se v žádném případě nepočítají. Jen stěžuje proplutí překážky či provedení manévru, abyste bonusové body nedostali zadarmo. Vypínač nemusí mít podobu jen bóje, ale třeba stěna doku, nárazník apod.

Další úpravy jsou opravdu jen drobnosti, které nemají zásadní vliv a pouze uvádí to, co již znáte.

Přečtěte si prosím podrobně nová pravidla. Změny jsou v textu vyznačeny žlutě. Původní text je přeškrtnut. V případě jakýchkoliv dotazů použijte diskusi pod tímto článkem, rozhodčí určitě podají výklad. Nově je v plánu série článků k pravidlům a jejich výkladu.

Nová pravidla pro tug towing ver. 1.10

Tug Towing ZDAR!

Keba